ceagreenlab

2019-2020ko CEA GREEN LAB emaitzak

2019ko maiatzean zenbait hitzarmen sinatu ziren IGIren eta EAEkoz zenbait ikerketa-talderen artean, udalerrian urtebetez aritzeko. 2020ko irailean ikerlanen emaitzei buruzko azken txostenak aurkeztu dituzte talde horiek. Aipatu behar da jarduera beten egin zela aldi batean, COVID-19aren ondorioz, eta berriro ekin zitzaiola alarma-egoera amaitu zenean, lanak amaitzeko epea luzatu egin zelarik.

Jarraian, ikerlan-ildo bakoitzaren emaitzak laburbiltzen dira, eta estekak erantsi dira, azken txostenak oso-osorik jaitsi ahal izateko; txosten horiek eskuragarri daude baita CEA Green Lab blogeko argitalpenen atalean.

 

 1. irudia. Zoru bestelakotuak Lasarteko legar-hobietan.

ZORUAREN OSASUNA

Esteka: Zoruei buruzko 2019-2020 aldiko azken txostena

Zoru osasuntsuek zerbitzu ekosistemiko ugari eskaintzen dizkigute, esaterako uraren eta karbonoaren zikloen erregulazioa. Neiker-Tecnaliaren barruan Carlos Garbisu jaunak zuzentzen duen Baliabide Naturalen Kontserbazio departamentua ikertzen ari da nola berreskuratu daitekeen zoruen osasuna, gero udalerriko zenbait lekutan lehengoratze-lanetan baliatzeko. Horixe da, esaterako, Lasarteko legar-hobietan garatzen ari den Larragorri proiektuaren xedea.

Ikerketa horren helburu nagusia Lasarteko legar-hobietako zoruak lehengoratzeko erremediatze- eta fitogestio-estrategia biologiko desberdinen ahalmena ebaluatzea izan da Hasiera batean, ikerkuntza kutsadura mistoa duten zoruen (hots, aldi berean kutsagarri organiko eta inorganikosk dituzten zoruak) deskontaminaziorako erremediatze biologikoko aukera onenak hautatzean zentratu dira, baita zoru horien ekotoxititatea murrizteko, eta iraungarritasun funtzionala berreskuratzeko.

Horretarako, hitzarmen honen lehen aldia garatzeko, entsegu bat egin zen Neikerren instalazioetan, mikrokosmos eskalan, kutsadura mistoa duten zoruak berreskuratzeko mikroerremediazioaren (onddoen erabilera zoru kutsatuen erremediaziorako) eraginkortasuna neurtzeko. Kasu honetan, gainera, nekazaritzako elikagaien industriatik eratorritako hondakinen garrantzia nabarmendu nahi zen, mintegian hazten diren bi ziza-labore hauen hazi osteko substratua baliatuz: belarri landua (Pleurotus ostreatus) eta txanpinoi edo barrengorria (Agaricus bisporus). Entseguak berretsi egin zuen substratu bi horien gaitasuna mikrobio-komunitate edafikoak estimulatzeko, bai eta  egoki kudeatzeak duen garrantzia erabatekoa, baldin eta emaitzak optimizatu nahi badira.

Ondoren, bigarren entsegu bati ekin zitzaion (zein gaur egun garatzen ari den), hauxe ere mikrokosmos eskalan, errizoerremediazioaren (landare eta mikroorganismo elkartuen erabileran oinarritutako erremediazio biologikoa, kutsadura murriztu asmoz) egokitasuna neurtzeko. Bigarren entsegu horren helburu garrantzitsuenen artean fitoerremediazioan eta/edo fitogestioan erabilgarri izan daitezkeen Lasarteko legar-hobietako landare natiboak identifikatzearena dago, hartara berreskuratze-estrategia biologikoak garatzeko, Lasarteko legar-hobietako landare-biodibertsitatea kontserbatzen eta horiek errentagarri bihurtzen laguntzeko.

 1. irudia. Lasarteko legar-hobietako zoruaren foitoerremediaziorako hautatutako landareak: Lolium perenne (llollobelarra), Medicago sativa (alpapa), Plantago lanceolata (ezpata-plantaina), eta Festuca arundinacea (festuca luzea)

FITOERREMEDIAZIOA

Esteka: 2019-2020 Fitoerremediazioari buruzko azken txostena

Euskal Herriko Unibertsitateko Landareen Biologia eta Ekologia Saileko Ekofisko ikertaldeak, Txema Becerril doktoreak zuzenduta, Gasteizko udalerriko zoru kutsatuen fitoerremediaziorako landareen erabilerak duen ahalmena ikertzen du, Lasarteko legar-hobien ingurua berreskuratzeko estrategiak definitzen laguntzeko.

2019-2020 hitzarmenaren baitan egindako lanak bi fasetan banatu dira. Lehen fasean (2019ko maiatzetik urrira bitartean) Lasarteko legar-hobien inguruan identifikatutako landare guztien ezaugarri botanikoak jasotzen dituen datu-base bat osatu zen fitxa teknikoen bitartez, bai eta orrazketa bibliografiko sakon eta zehatza, espezie horiek kutsagarri inorganikoen (zenbait metal tartean, esaterako Pb, Cd eta As) erauzketa eta egonkortzea, eta konposatu organikoen (adibidez, petrolioaren hidrokarburo osoak, THPak) biodegradazioa eta biotransformazioa eragiteko duten ahalmenaren gaiaren gainean.

Hizatrmenaren bigarren fasean, 2019ko urritik 2020ko ekainera bitartean, ikerlanetarako lehenatsunezko gune bat hautatu zen, Lasarteko legar-hobien inguruan aurrerantzean entsegu gehiago egiteko. Gune horretan karakterizazio edafologikoa eta kutsaduraren karakterizazio xeheagoa egin ziren, eta lagin batzuk jaso ziren. Bildutako zoru horrekin mikrokosmos eskalan fitoerremediazio-.entsegu bat prestatzen ari dira, eta bertan ikertu nahi den lekuan dauden eta gaitasun fitoerremediatzailea duten 4 landare erabili nahi dira. Mikrokosmos eskalan lortutako emaitzek aurrerago beste fitoerremediazio-entsegu bat “in situ” (hots, Lasarteko legar-hobietan) egiteko balioko dute.

 1. irudia. Mikrokosmos eskalako entsegurako diseinu esperimentalaren kontzeptu-eskema

 

HIDROGEOLOGIA

 

Ikerketa-ildo hau Euskal Herriko Unibertsitateko Geodinamika Sailarekin (Hidrogeologia) hitzartu da, Iñaki Antigüedad doktoreak zuzentzen du, eta bertan Lasarteko legar-hobiak hartzen dituen arroaren modelo hidrogeologikoa jorratzen ari dira, haren funtzionamendua hobeto ezagutzeko asmoz. Asmo horrekin, piezometro-sare bat instalatu da, eta horren jarraipena egiten ari dira, inguru hartako lurpeko uren kalitatea eta kantitatea kontrolatzeko.

Informazio hori guztiz funtsezkoa da aurreragoko esku-hartzeak diseinatzeko (esaterako Lasarteko legar-hobiak lehengoratzeko Larragorri proiektua), sistema hidrogeologikoa errespeta dezaten, edo, aukeran ere, gerta daitezkeen eragin negatiboak urritu ditzaten.

Orain arte egindako laginketa eta analitikek erakusten dute sistemak geruza anitzeko multzo baten gisara funtzionatzen duela, marga-substratua (akuitardoa) duelarik sakonean, eta Kuaternarioko metakinak azalean (akuiferoa). Horrenbestez, lurpeko ur-jarioak agertzen dira ezaugarri desberdineko bi inguruneotan agertzen dira: batetik, azaleko alterazio-metakina, 7-8 metro inguruko lodierakoa, eta marga-formazioa haren azpian, sakonera desberdinetan apurtuenak dituena. Ikerketak agerian utzi du marga-substratuko apurtuneotatik ur-mugimendu mantsoa dela,  konduktibitate elektriko (gazitasuna) altuko urekin. Isotopo-analisiak ere egin dira hobeto ezaugarritzeko uren jatorria, bai eta horien balizko mugimendu bertikalak ere. Azterlan horien emaitzak prestatzen ari dira orain.

Hala ere, behin-behinekoak diren arren, agerian uzten dute jarraipen-sare behar bezain zabala edukitzearen garrantzia, bai eta etengabe monitorizatu beharra.

 1. irudia. Lurpeko fluxu-diagrama Batan ibaiaren arroan eta kontrol-puntuetan (Alonso de Linaje, 2014).

 

INGURUMEN DNA

Esteka: 2019-2020 Ingurumen DNAri buruzko azken txostena

Biodibertsitate-krisialdi bete-betean gaudelarik, eta anfibioak (Batrachia) direlarik mundu zabalean taxon ahulenetako bat, ekimen honek Ingurumen DNA (eDNA) delako tresnaren aplikazioa sustatzen du, udalerriko hezeguneetan –Salburua barne– agertzen diren anfibioen espezieak ikertzeko, eta berebiziko arretaz baso-igel jauzkaria (Rana damaltina) eta el apo pintatu iberiarra (Discoglossus galganoi), espezie horiek hobeto kudeatzeko eta kontserbazio-estrategiak optimizatzeko.

Euskal herriko Unibertsitateko Populazioaren Sistematika, Biogeografia eta Dinamika Ikerketa Taldea (SBEcE) ikerketa-taldeak, B.J. Gómez-Moliner doktorearen zuzendaritzapean, horretarako metodologia prestatu du hitzarmenaren baitan.

Lehenik eta behin, laginketa-metodologia berariazkoak prestatu dira, ezaugarri desberdineko ur-masetan aplikatzeko. Diseinatutako protokoloa landa-lanetan erraz aplikatzeko modukoa izan da; guztira udal-barrutiko 41 ur-masa lagindu ziren 2019an. Bigarrenik, EAEn dauden anfibio-espezieak atzeman eta identifikatzeko gauza den metodologia diseinatu da, 12S gen mitokondrialaren zati baten sekuentziazioaren bidez, eta metodologia egokia gertatu da ikerguneko anfibio-espezieak bereizteko. Azkenik, ingurumen-laginetan (ur-laginak, zuzenean ingurunean jasoak) DNA prestatu eta sekuntziatzeko asmoz diseinatu eta erabilitako protokoloak aztertutako ur-masa gehienetan anfibioen presentzia atzemateko gauza izan dira.

 1. irudia. Ur-igel arrunta (P. Perezi) lagindutako putzuetako batean

 

HITZARMENEN JARRAITASUNA ETA PROPOSAMEN BERRIAK

Entsegu batzuek denbora-baldintzak kontuan hartuta, eta horien jarraipenari eusteko, beste urtebetez luzatu dira –amaitu ostean– zoruei, hidrogeologiari eta fitoerremediazioari buruzko ikerketa-ildoen hitzarmenak.

Gainera, 2019ko amaieran ikerketa-ildo berri bati eman zitzaion hasiera, Basque Centre for Climate Change – Klima Aldaketa Ikergai (BC3) erakundearekin batera, Gizarteak izadiari buruz dituen balioez Gasteizko testuinguruan. Horrez gain, Princeton-go Unibertsitatearen ikerlan-proposamen bat jaso dugu, horren bidez doktoregai batek Gasteizko ingurumen-politikek herritarrek ingurumenaren gainean duten pertzepzioan nola eragiten dutena aztertzeko.

 

Gasteizko Eraztun Berdeko zuhaitzen onurak

Gasteizko hiri-arbolen onura ugariei buruzko azterlanaegin zuen 2019an CEA Green Labek, horretarako baliatu zituelarik udal-inbentarioaren datuak eta software libreko i-Tree aplikazioa. Gero, eta Gasteizko Udalaren Eraztun Berdearen eta Biodibertsitatearen Atalarekin lankidetzan, azterlan hori Eraztun Berde zuhaitzen inguruan egitea erabaki zen; aurretiaz, zuhaitz horien inbentarioa egin zen, Murgiako BHIren eta Gasteizko Udalaren enplegu-planen laguntzarekin.

Emaitzak lortu ostean, jarraian ondorio nagusienak aipatzen dira.

i-Tree Eco

i-Tree Eco programa Estatu Batuetako Nekazaritza Saileko basogintza zerbitzuak garatutako softwarea da. Aukera ematen du baso-inbentarioetako datuak baliatzeko, horren bidez baso-egitura, ingurumen-eraginak eta hirientzako duten balioa kuantifikatzeko. Horrenbestez, aplikazioa aparta da Gasteizko udalerriko Eraztun Berdearen egitura, funtzioa eta balioa ikertzeko. Behin inbentarioko datuak aplikazioan sartuta, lortutako emaitzei buruzko txosten bat ematen du. Azterlan hori egiteko Eraztun Berde osoan han-hemenka barreiatutako eta ausaz hautatutako 200 lurzatitako zuhaitzak inbentariatu ziren.

Eraztun Berdeko zuhaitzen ezaugarriak

Eraztun Berdearen inbentarioak 267.900 zuhaitz jasotzen ditu guztira, hiru espezie ohikoenak erkametza, artea eta astigar arrunta direlarik. Eraztun Berdeko zuhaitz gehien-gehienak Europakoak dira jatorriz, Arabako autoktonoak.

Eraztun Berdeko zuhaitzen estaldura Eraztuneko azalera osoaren % 19koa da, azalera guztiaren 12,11 km2 estaltzen dituztelarik. Zuhaitz-dentsitatea oso handia da, ia-ia 431 zuhaitzekoa hektarea bakoitzeko.

Eraztun Berdeko zuhaitzen estaldura

Eraztun Berdeko zuhaitzen hosto-azalera 12,11 km2-koa da, gutxi gorabehera. Astigarra, astigar zuria eta ezkia dira hosto-azalera handieneko zuhaitzak, nahiz ez diren ugarienak. Horrenbestez, masa berde handiak ditugu, zeinetan gas-trukea gertatzen den (esaterako, CO2), bai eta hosto-azalera handia zenbait kutsagarri desagerrarazteko.

Karbonoa biltegiratzea eta bahitzea

Gauza jakina da klimaren aldaketaren arrazoi nagusienetako bat berotegi-efektuko gas kopuruaren hazkuntza dela. Gas horietako asko modu naturalean jaurtitzen dira atmosferara, baina azken urteotako kontzentrazio-hazkuntza antropogenikoa da batez ere. CO2 da atmosferan dagoen berotegi-efektuko gas nagusienetakoa; azken urteotako metaketa handia erregai fosilen errekuntza edo konbustioari zor zaio.

Zuhaitzek CO2 erabiltzen dute hazteko, karbonoa beren ehunetan finkatzen dutelarik. Atmosferako CO2 kopurua murrizteko zeregin garrantzitsu horretan, bahitze deitzen zaio urteko finkatze-tasari (urteko karbono tonatan neurtzen da) eta biltegiratze zuhaitzak bizirik den urteetan metatuko duen karbono kopuruari (karbono tonatan neurtzen da). Eraztun Berdeko zuhaitzak 775,7 tona garbi karbono bahitzen dute urteko (artea da bahitzeko gaitasun handieneko zuhaitza); estimatzen da guztira 116.00 tona karbono biltegiratzen dutela, makala delarik karbono-kopuru gehien gordetzen duena. Zuhaitzean biltegiratutako karbonoa hortxe geratzen da zuhaitzak bizirik iraun bitartean; hil ostean berriro atmosferara askatu daiteke karbono hori guztia. Horrenbestez, zuhaitzak bizirik iraunaraziz gero, karbonoak gordeta jarraituko du, eta azkenean zurari emango zaion erabileraren arabera karbono gehiago edo gutxiago askatuko da atmosferara.

Aireko kutsadura desagerraraztea

Atmosferako CO2 kopurua murrizteaz gain, zuhaitzek garbitu egien dute airea, gas kutsagarriak eta giza-osasunarentzat, ekosistemen funtzionamenduarentzat eta horiek baitan hartzen dituzten elementuentzat kaltegarriak izan daitezkeen partikulak desagerraraziz. Horri dagokionez, Eraztun Berdea urtero aireari 9.564 tona kutsagarri desagerrarazteko gauza da, batez ere 2,5 mikratik beherako partikulak eta ozonoa. Ozonoa eta antzeko gasak kaltegarriak izan daitezke airean kontzentrazio handian agertuz gero.

Jariatzea

Jariatzea prezipitazio sendoen ondorioa da, lurra ez baita ur-kopuru guzti hori iragazteko gauza. Horrek ur kontinental eta ozeanikoen kutsadura eragin dezake, jariatutako urek suspentsioan dauden solidoak eramatearen bitartez.

Landareak gauza dira eroritako uraren zati handi bat jasotzeko, hartara urritu egiten dutelarik azaleko jariatzea. Txostenaren arabera, Eraztun Berde zuhaitz eta sastrakek urteko ia 25.700 m3-tan murrizten dute jariatzea: horrek agerian jartzen du Eraztun Berdeak fenomeno horiek ekiditeko duen funtzioa.

Eraztun Berdearen balioa

Eraztun Berdeko basoak egiturazko balioak eta balio funtzionalak ditu, biak ala biak onura ekonomiko handien eragileak. Egiturazko balioa Eraztun Berdearen basoen osaera eta biomasari dagozkien balio propioarekin lotzen da, eta balio funtzionala, aldiz, zuhaitzek burutzen dituzten funtzioei (esaterako, kutsagarrien desagerraraztea, karbonoa bahitzea edo jariatzea murriztea) dagokienarekin.

Sistema naturalei balio ekonomikoak lotzea oso konplexu eta arriskatua den arren, iTree-ECO softwareak 83,5 milioi euroko zenbatekoa kalkulatzen dio Eraztun Berdeko zuhaitzen funtzio ugarien egiturazko balioari. Karbono-biltegi gisa betetzen duten funtzioa 1,87 milioi eurotan kalkulatzen da, eta urteko 140.000 euroan atmosferako karbonoa finkatze-balioa. Gainera, kalkulatzen da urtero 48.900 € aurrezten direla eraztun Berdeko zuhaitzek ekidin duten jariatzeagatik, eta 1,3 milioi € kutsadura desagerrazten dutelako.

Horrek agerian uzten du aisialdi-leku, biodibertsitatearen babesa eta paisaiaren hobekuntzaz gain, Eraztun Berdeak baduela beste balorerik, hiriko ingurumen-kalitatea hobetzen baitu, aldi berean hiriari onura ekonomiko handiak eskaintzen dizkiolarik

Laburbilduz, Eraztun Berdeko zuhaitzek nabarmen laguntzen dute airearen kalitatea hobetzen, klimaren aldaketaren ondorioak urritzen, aireko kutsadura desagerrarazten eta berotegi-efektuko gasak bahitzen. Beraz, hura babestu eta zaintzea Gasteizko herritar zein bisitariei bizi-kalitatea ematen dien ondare naturala da.

Esteka txosten osora

Amaitu da 2020ko Gazteen Enplegu Plan Operatiboa

Amaitu da 2020ko Gazteen Enplegu Plan Operatiboa: Olarizuko Lorategi Botanikoa eta bide berdeak

2019ko abenduan hasi zenetik 6 hilabete igaro ondoren, 2020ko ekainean amaitu ziren Olarizuko Lorategi Botanikoko bildumak eta Gasteizko udalerriko Bide Berdeetako paisaia hobetzeaz arduratzen diren taldeen gizarteratze- eta laneratze-kontratuak.

Jarraian, azken 3 hilabeteetan lortutako helburuak laburbiltzen dira (hartara, lehen 3 hilabeteetako aurrerapenei buruzko aurreko laburpena osatzen da), eta esteka bat eransten da egindako lan guztien oroitidazki osora.

 

Olarizuko lorategi botanikoa:

Hilabete hauetan Europako Basoen Arboretoko bildumak onik zaintzeko zenbait lan egin dira; besteak beste, mikorrizak aplikatu dira 1.000 zuhaitz-aletan, pago gazte-multzoen jorraketa egin da, ondoren txorkoetan lur-estalkia ipiniz, isats lehortu edo hilak kendu dira, adar lehorrak inausi eta landaketa berriak jorratu dira, Sorbus aucuparia eta Sorbus aria espezietan txertoak inausi dira, eta, azkenik, txara-multzoak banbuarekin seinaleztatu dira, eta Pistacia mustica aleak zurkaitz birziklatuekin.

Halaber, kontserbazio-lanak egin ziren mintegi inguruan, tartean nekazaritzako igeltsuarekin medeatu ziren Quercus coccifera eta Quercus Ilex ballota espezieak, grafiosiaren aurrean erresistenteak diren zumarrak berraldatu eta etiketatu ziren, nenufarrentzako substratua prestatu zen, eta mundu zabaletik ekarritako 100 Allium espezie baino gehiago antolatu eta berraldatu ziren.

Azkenik, Olarizuko Etxaldearen inguruan Ingurumen Ministerioak emandako Ulmus minor espeziearen zenbait ale landatu ziren eta lur-estalkia eman zitzaien. Horrez gain, barne-patioko landare bizikorren lorategian inauste-, ebakitze, jorratze- eta eta garbitze-lanak egin ziren. Eta, azkenik, Jauregilanda kaleko sarreran dagoen baserri zaharrean (non Landare baliagarrien lorategia paratuko baita aurrerago) garbiketa-lan orokorrak egin ziren, bertan zeuden objektuak bertatik kendu zirelarik, eta landare-materia biltegiratu zen, gerora xehatzeko.

Udalaren bide berdeen ingurua:

Azken hilabeteetan, bide berdeak hobetzeaz arduratzen diren taldeek mehatxatutako flora-espezieak berlandatu dituzte,Salburuako KEBren ondoan, eta zuhaixka-heskaiak (Prunus spinosa, Lavandula latifolia, Genista scorpius eta Thymus vulgaris) landatu dituzte Olarizu muinora igotzeko bidearen ondoan, zuhaitz-landaketa prestatu dute Jundiz muinoan, eta antolatu eta inbentariatu egin dute Olarizuko baratzeetako biltegia, zein berriki kokaleku honetara aldatu den Udal-Mintegian sartu baita.

Mendebaldea Parkean (Jundizetik mendebaldera dagoen korridore berdea), hainbat lan egin ziren hango bideen inguruan, bai eta fitorremediaziorako (landare bidezko deskontaminazioa) lurzati esperimentaletan ere. Horien artean, sail horietan mantentze-lanak egin ziren (hutsarteak, belar-sastrakak kentzea, jorraketa, ureztaketa), hesola mugatzaileak jarri ziren, baita landare-babesak ere, eta espezieak landatu ziren putzu artifizialen ondoan.

Gizarteratzea eta laneratzea

Bestalde, gizarte-hezitzaileak langileen banakako jarraipena egiten jarraitu du, lan-laguntzako jardueretan zentratuz (curriculuma egitea, posta elektronikoko helbidea sortzea eta ABLEetan erregistratzea, besteak beste), hartara plana amaitu ondoren pertsonak gizarteratzen eta laneratzen laguntzeko. Makinen erabilerari eta laneko segurtasun-neurriei buruzko prestakuntza jaso zen; COVID-19aren krisiari aurre egiteko hartutako segurtasun-neurri jakin batzuen ondorioz, aurreikusitako prestakuntza saio osagarri batzuk ezin izan ziren burutu.

Finantzaketarik balego, 2020ko abendurako antzeko beste plan bat abiatzea aurreikusita dago.

Teknozoruak, lursail hutsak berreskuratzeko irtenbidea (artikulu zientifikoa)

GEODERMA aldizkariak artikulu zientifiko bat argitaratu du, Gasteizen hiri-lursailak berreskuratzeko teknozoruak tresna bideragarri gisa erabiltzeko egin diren esperimentoei buruz.

Lana hainbat urtetako lankidetzaren emaitza da, toki-administrazioaren (Gasteizko Udala), ikerkuntza-zentroen (Neiker), hezkuntza zentroen (Euskal Herriko Unibertsitatea EHU, Santiago de Compostelako Unibertsitatea) eta enpresa pribatuen (Biocompost, Echave, Ecofond, Edafotec). Erakunde horiek guztiek indarrak batu dituzte, Udalaren tratamendu-lantegietako zenbait azpiproduktu balioeste posibleari buruz, hots, horien konbinazioaren bitartez zoru naturalaren funtzio berberak beteko lituzkeen zoru artifizialak sortzeko aukera.

Esperimentua Gardelegiko zabortegian egin zen, bereziki 2014 eta 2016 bitartean, haren garapena dokumentatuz elarik bai Gardelegiko Teknozoruei buruzko blogaean, bai eta  Proiektuaren azken oroitidazkia.ean ere. Esperimentua sail ugariren eta prestatzen ari ziren zenbait unibertsitate-ikasleren parte-hartzeari esker garatu ahal izan zen. Artikuluak erakusten du bideragarria dela horrela proposatutako ideia, eta emaitzak komunitate zientifikoan hedatzea ahalbidetzen du, halako moduan non errepikatu ahal izango baita antzeko egoeren aurrean.

Jatorrizko artikulu zientifikoa (ingelesez idatzia) esteka honetan izango da eskuragai zenbait denboraz: gero, harpidetza bidez eskuratu ahal izango da soilik.  Hona hemen artikuluaren laburpen bat.

Argazkia: bisita teknikoa, esperimentuaren lehen urtean

Laburpena

Hiri-lursail abandonatu ugari aurkitzen dira gure hirietan, hirien urbanizazio-prozesu azkarraren eta haren osteko higiezinen krisiaren ondorioz. Lursail horietan berriro landaretza sartzea kostu urriko irtenbide egokia izan daiteke lursailok berreskuratzeko; alabaina, landare horiek substratu egokia eskatzen dute hazteko. Azterlan honetan eskala errealeko esperimentu bat egin zen, lursailak berreskuratzeko 6 teknozoru motaren (zein Udalaren lantegietan ekoitzitako 4 material desberdin uztartzearen emaitza diren: CDW, eraikuntza eta eraispeneko hondakinetatik eratorritako zoruak; BIO, hiri-hondakin solidoen material bioegonkortua; BENT, tokiko industria batetik eratorritako bentonita birziklatuak; TS: landare-zorua, lursail hutsetan utzia) gaitasunak aztertzeko.

Sei teknozoru moten hiruna ale ipini ziren 12 m2-ko esperimentu-laukitan, horrez, horrez gain, kontroleko 4 lauki ere erabili ziren, horietako bakoitzean soilik osagai bat bakarra baliatuta. Laukietako bakoitzean 4 landaretza-mota ipini ziren, koadrante banatan: larrea (gramineoen ea leguminosoak nahastuta), laboreen txandakatzea (koltza, garia, ekilorea), birlandaketa (zuhaitzak, zuhaixkak eta sastrakadia nahastuta) eta biomasa-landaketa (sahatsak).

Hiru urteko epean, zenbait parametro neurtu ziren (batez ere parametro fisiko-kimikoak) teknozoruaren beraren laginetan, baita haien eluatua eta laukitan paratutako txorroten bidez jasotako lixibiatua, eta horien analitikak indarreko legediarekin kontrastatu dira.

Esperimentu-aldian neurtutako parametro gehienak legedian ezarritako mugen barruan zeuden. Alabaina, teknozoruetako eluatuetako sulfato-kontzentrazioak «inerte» izeneko lege-muga gainditu zuen, nahiz eta ez «arriskurik gabe» izeneko muga.  Landaretza-tratamendu guztiek izan zuten garapen aparta, sahatsenak izan ezik, seguru asko udako ur-eskasiak eraginda. Egiaztatu zen teknozoruan zenbat eta materia organiko gehiago egon, orduan eta gehiago hazten zela larrean eta laboreetan. Teknozoruak oso heteregeneoak izan ziren, eta hori kontuan hartu beharreko muga izan zitekeen hiri-lursailak berreskuratzeko asmoz erabiltzerakoan. Alabaina, ondorioztatu daiteke industria- eta hiri-azpiproduktuen bidez sortutako teknozoruak erabiltzea alternatiba bideragarria izan daitekeela hiri-hondakin balioespena sustatzerakoan.

Muestreo de suelo en las Graveras de Lasarte.

En el marco del convenio de investigación Green Lab sobre restauración de suelos y fitorremediación, en el que participan el Instituto Vasco de Investigaciones Agrarias NEIKER -para el análisis del suelo-, la Universidad del País Vasco -en el caso de la fitorremediación- y propio el CEA; se ha procedido a coger muestras de suelo contaminado en la zona de estudio (Graveras de Lasarte) con la intención de ensayar en laboratorio algunas técnicas para su descontaminación mediante plantas.

La idea es ensayar un modelo a escala de laboratorio de técnicas de fitorremediación para la restauración del suelo contaminado que luego pueda aplicarse en campo. El objetivo principal de la recogida de estas muestras es, tras analizar el suelo, de elaborar un diseño experimental y montar el ensayo a nivel de microcosmos.

Para ello el pasado mes de febrero se tomaron una serie de muestras de 3 puntos distintos de la zona de Graveras de Lasarte en una zona de suelo contaminado. Estos fueron los criterios de selección:

 • Punto 1. Tierra muy oscura con RCDs. Posiblemente se han quemado residuos en la zona. Zona llana.
 • Punto 2. Tierra con RSU y RCDs. Zona llana con algún vertido visible.
 • Punto 3. Tierra a primera vista con menos residuos, salvo algún RSU. El suelo en esta zona parece llegar a una mayor profundidad que en el resto. Zona llana.

Estas muestras se enviaron al laboratorio AGRUPALAB con el objetivo de ser analizadas. Después de su análisis, se determinó que existía contaminación en el punto 1 debido a la presencia de ciertas sustancias en concentraciones algo elevadas. Por este motivo se seleccionó este punto para la recogida de muestras de suelos con lo que montar el ensayo en laboratorio, que su vez deberán ser también analizadas posteriormente.

Recogida de tierra de suelo en el Punto 1 de la región de Graveras de Lasarte.

El muestreo de recigo se realizó el pasado miércoles 20 de mayo. Se tamizó in situ el suelo recogido para evitar roca y restos de residuos. El suelo se recogió alcanzando un total de 115 kg. Estas muestras se enviaron nuevamente a AGRULAB para su análisis quedando a la espera de resultados.

Apuntes sobre el COVID-19 y medioambiente: consecuencias sobre la contaminación atmosférica

La situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, elevada a pandemia internacional por la OMS, ha provocado amplias restricciones en la movilidad y actividad económica. Entre las medidas adoptadas, se ha limitado la libertad de circulación de las personas que ha derivado en una reducción drástica y generalizada del transporte, y en menor medida, de la actividad industrial y la generación de electricidad.

Por lo tanto, billones de personas se han tenido que quedar en casa. En China, las autoridades han mantenido confinadas a casi medio billón de personas, el equivalente a casi el 7% de la población mundial. Sin embargo, otros muchos países han tomado medidas similares, como Italia, España y más recientemente EE.UU e India.

Debido a las restricciones, los residentes de algunas de las ciudades más contaminadas del mundo han experimentado algo que no sucedía en años: respirar aire limpio. Este cambio es bienvenido por una gran mayoría, ya que la contaminación del aire mata alrededor de 4.2 millones de personas a lo largo del planeta cada año.

Las visualizaciones basadas en datos de los Modelos Globales de la NASA muestran cómo las concentraciones de algunos contaminantes han caído drásticamente después de que comenzara el confinamiento. Por otro lado, los satélites recogen información de los aerosoles presentes en la atmósfera, mientras que los modelos de la NASA estiman la distribución de estos en relación con la distancia a la superficie terrestre.

El dióxido de nitrógeno compuesto por partículas finas PM2,5 y el ozono se encuentran en el aire que respiramos y son muy reactivos. Al inhalarse, penetran en los pulmones y en el torrente sanguíneo, afectando a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, produciendo un descenso de la resistencia a las infecciones, y provocando enfermedades cardiovasculares o cáncer. Los aerosoles formados por compuestos nitrogenados pueden ser emitidos por las actividades humanas, principalmente debido a la combustión de combustibles fósiles como son la gasolina o el diésel. Las principales fuentes de dióxido de nitrógeno son las emisiones de los vehículos, las plantas de energía y las plantas de tratamiento de agua. En España la exposición a corto plazo a dichas partículas causaría una media de 10.000 muertes anuales por causas naturales, respiratorias y circulatorias. Por lo que pequeñas reducciones en los niveles de estos contaminantes pueden ser determinantes para salvar vidas.

En China, los mapas muestran como los niveles de dióxido de nitrógeno en la provincia de Hubei han descendido tras las restricciones de movimiento impuestas por el gobierno. Aunque es cierto que durante los últimos años la contaminación debido al dióxido de nitrógeno ha ido cayendo, a raíz del confinamiento se ha producido un descenso mucho mayor.

En Corea del Sur, donde los casos de COVID-19 aumentaron en marzo, se han detectados los niveles más bajos de contaminación de los últimos siete años. Aunque en este país no se impusieron grandes restricciones a los ciudadanos, los cambios del día a día han contribuido a este descenso.

Por otro lado, en la India cada invierno sobre Nueva Delhi, Mumbai y otras grandes ciudades se desarrolla un espeso manto de niebla debido a la quema de residuos agrícolas. Sin embargo, este año el aire tiende a estar un poco más limpio en primavera, debido a que el confinamiento ha dejado a 1.3 billones de personas en casa.

Finalmente, en Europa, los niveles de dióxido de nitrógeno han disminuido hasta un 40% de media en el último mes y en el caso de las partículas contaminantes han caído hasta un 10%, según un análisis del Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio (CREA), con sede en Helsinki. Las medidas de confinamiento por el coronavirus han supuesto en Europa un respiro para la calidad del aire y, según un estudio del CREA, la reducción de la polución ha permitido evitar alrededor de 11.000 muertes prematuras en los 21 países europeos analizados. En el caso de España, los fallecimientos prematuros evitados superarían los 1.900.

La caída de la demanda energética y de la movilidad ha hecho que la generación de electricidad con carbón haya disminuido un 37% y el consumo de petróleo un tercio. El carbón y el petróleo son las principales fuentes de contaminación por dióxido de nitrógeno y partículas. Debido a esto, las mayores reducciones de dióxido de nitrógeno se han registrado en Portugal, España, Noruega, Croacia, Francia, Italia y Finlandia. Y las caídas de partículas más acentuadas se han dado en Portugal, Grecia, Noruega, Suecia, Polonia, Finlandia y España.

En España durante el confinamiento se ha reducido a la mitad la contaminación en las 80 ciudades más pobladas al comparar los datos del periodo marzo-abril del año 2019 con los de este año. En las grandes ciudades, la reducción del tráfico ha alcanzado porcentajes de hasta el 77% de media en Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Valladolid, con máximas de hasta el 90% durante el fin de semana. Como consecuencia directa, han caído notablemente los niveles de contaminación, principalmente en el óxido de nitrógeno.

Otro ejemplo europeo es Italia, donde el confinamiento se decretó el 9 de marzo, aunque en algunas regiones del norte las restricciones comenzaron a finales de febrero. La zona industrial del norte de Italia suele experimentar altos niveles de contaminación, pero se estima que este año serán diferentes. En general, ha habido una mejora en la calidad del aire, principalmente en los niveles de óxido de nitrógeno. A pesar de esto, la mayoría de las muertes se han centrado en Lombardía y Emilia Romagna, donde se observa una correlación positiva entre la tasa de contaminación y la incidencia del COVID-19.

Como ya se sabe, el COVID-19 afecta principalmente a la salud respiratoria que a su vez está estrechamente relacionada con la contaminación del aire. Por lo que, en recientes estudios, se sugiere que en zonas donde la calidad del aire es baja el impacto en los pacientes con coronavirus ha sido más agresivo, dejando más muertes que en áreas con cielos libres de contaminación. Es de tal modo, que investigadores de EE.UU. han comparado los datos de exposición a partículas finas PM2.5 en 3.080 condados de EE UU entre 2000 y 2016 y las tasas de mortandad por COVID-19 en los mismos lugares durante las primeras semanas de la pandemia. La conclusión a la que llegan es que se han dado mayores tasas de fallecimientos por coronavirus en las zonas que han estado en los últimos años más expuestas a esas partículas nocivas. Un incremento de un microgramo por metro cúbico de óxido de nitrógeno se corresponde con un 15% de las muertes por COVID-19.

Por último, como ya se ha observado la reducción del tráfico motorizado y los cambios en las pautas de la movilidad son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire en las ciudades. Por lo tanto, sería deseable mantener algunas “buenas prácticas” durante la desescalada:

 • Reducir la necesidad de transporte fomentando el teletrabajo voluntario, la compra de proximidad y la administración electrónica más eficiente.
 • Reducir al máximo las horas punta, para ello, flexibilizar horarios y el escalonamiento de los horarios laborales.
 • Campañas a favor de los desplazamientos caminando y en bicicleta en trayectos de menos de 6 kilómetros.
 • Crear zonas verdes para evitar aglomeraciones en parques y jardines.
 • Reducir los límites de velocidad de circulación en las ciudades, generalizando las calles a 30, 20 y 10km/h para facilitar la movilidad activa.
 • Potenciar el transporte público y facilitar sistemas de protección frente al COVID-19 a las personas que viajen en el transporte colectivo.

Algunas ciudades, como Vitoria-Gasteiz, ya han comenzado a aplicar algunas de estas medidas. De momento se han ampliado numerosas aceras para el tránsito de los peatones; se han finalizado las obras de nuevos bici carriles para conectar la ciudad con la periferia; y por último, se implantará el calmado de tráfico y actuará en el 30% de las supermanzanas planteadas, donde la prioridad será el peatón y el tráfico estará limitado a 20km/h.

 

Bibliografía:

 

María Arenas Pérez, Plan de Empleo 2019

Plan de Empleo Comarcal 2020: tres meses de actuaciones

Transcurridos prácticamente 3 meses desde el comienzo del Plan de Empleo (finales de diciembre de 2019) resumimos a continuación las actuaciones llevadas a cabo por los equipos encargados del Jardín Botánico de Olarizu y de las Vías Verdes del municipio de Vitoria-Gasteiz. Asimismo, se incluye la evolución del grupo de trabajo en cuanto a su futura inserción socio-laboral.

 

Jardín Botánico de Olárizu (JBO):

Por un lado, en el Jardín Botánico de Olárizu  se realizó el replanteo, laboreo y colocación de aros para la posterior plantación popular de 150 unidades de la especie Digitalis purpurea. Además, se retiraron tutores obsoletos, algunos tejos muertos y bolsones de procesionaria en todo el perímetro del botánico. Respecto a las plantaciones realizadas, hay que reseñar las llevadas a cabo junto al lago donde se plantaron diferentes especies de sauces (Salix purpurea, Salix atrocinerea y Salix fragilis); y las realizadas en el antiguo acceso al JBO de endrinos, espinos y rosas entre otras.

Por otro lado, en el Jardín de Plantas Útiles del JBO las actuaciones principales han sido la limpieza y el desbroce de huertas abandonadas; la escarda y ordenación de los umbráculos; la poda, recorte y escarda de plantas aromáticas como lavandas, salvias y santolinas; el acondicionamiento del Hortus conclusus: la nueva colección ubicada en los Viveros de Olárizu; repicado de Juniperus communis y Fagus sylvatica; preparación de sustrato para macetas de nenúfares; siembra de semillas de Allium provenientes de jardines botánicos de todo el mundo y de especies condimentarias; retirar restos de vegetación en vallas y apilar restos de poda.

En el patio y en el camino de acceso a la Casa de Dehesa se ha realizado una plantación de una serie de Ulmus minor resistentes a la grafiosis cedidos por el Ministerio de Medio Ambiente; también se ha realizado la poda, recorte, escarda y limpieza de los jardines de plantas vivaces en el patio.

Por último, en el antiguo caserío situado en la entrada del Jardín Botánico por Campo de los Palacios se está acondicionando un nuevo acceso al JBO donde se han llevado a cabo labores de limpieza de enseres, y acopio de material vegetal para su posterior trituración.

 

Vías Verdes:

En el itinerario del Cerro de Jundiz se ha procedido a la retirada de bolsones de procesionaria (25 ha aproximadamente). Del mismo modo, en los caminos de acceso al cerro se ha acondicionado el terreno para realizar una posterior plantación de 55 unidades de Ulmus minor.

Por otro lado, en la parcela situada en el sur de Ariñez se han plantado 616 unidades  de especies arbóreas de arces, encinas, quejigos, serbales y cerezos, todos ellos sobre un acolchado de yute, para continuar con la revegetación del área de Júndiz (Proyecto Mendebaldea).

A su vez, en la parcela de la Fase II del Proyecto Mendebaldea, “Mendigurentxo”, que se encuentra situada en Jundiz se han entutorado 300 unidades de la especie Pinus pinea; se han repuesto 7 unidades de marras de Ulmus minor; se ha limpiado, desbrozado, replantado, laboreado e iniciado la  plantación de estaquillas (de 15 cm y 30 cm) y microestaquillas de sauce y chopo, previamente confeccionadas en invernadero; y por último, se han repuesto las marras de la parcela S5a del Proyecto Europeo PhytoSUDOE de regeneración de suelos contaminados.

Mientras tanto, en los alrededores de Abetxuko se ha llevado a cabo el astillado de ramas de poda. Y alejándonos un poco del centro urbano, en los Robledales Isla de Kalzazarra y Gobeo se procedió a la limpieza y retirada de enseres del interior de estos enclaves que deben ser preservados por su fragilidad ecológica y ser tan escasos en nuestro municipio.

Asimismo, en el Cerro de Olárizu se ha realizado la limpieza de las escalas que dan acceso a la cruz de Olárizu, acondicionándolas para facilitar el acceso al público.

Por último, en las parcelas del entorno de Lermanda que pertenecen a la Fase I del Proyecto Mendebaldea, se ha desbrozado el camino para posibilitar la posterior plantación.

 

Inserción Socio-Laboral:

Por su parte, la educadora social ha llevado a cabo una serie de reuniones individuales con las personas operarias del Plan de Empleo. En ellas, se han realizado actividades de apoyo laboral tales como elaborar el currículum, crear un correo electrónico y registrarse en diferentes ETT entre otras, con el objetivo de facilitar la inserción socio laboral de los trabajadores. A la vez, también ha mantenido reuniones con los capataces para resolver cuestiones diarias que necesitan de un apoyo o supervisión.

En esta primera etapa, se ha ofrecido a las personas operarias del plan de empleo formación sobre el uso de la maquinaria que más utilizan en su día a día. A la vez, se esta preparando un curso basado en la fruticultura agroecologica, con el objetivo de que les ayude a conocer y aprender diferentes técnicas que les permitan desarrollar su trabajo de manera más eficiente.

Pacto Verde Europeo: Europa como el primer continente climáticamente neutro

La estrategia del Pacto Verde Europeo, presentada por la Comisión Europea, ha sido aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 15 de enero de 2020. Se trata de una propuesta cuyo principal objetivo es el de combatir contra el cambio climático, siempre desde el punto de vista ecológico, económico y social. Para ello se prevé limitar las emisiones netas de CO 2 en su totalidad “para 2050 a más tardar”.

Se trata de un documento que supone un gran avance en materia medioambiental a nivel Europeo, pues persigue un crecimiento sostenible y una economía circular, compatible con un planeta sano de recursos finitos, que tenga en consideración a las sucesivas generaciones; además de la posibilidad de aprovechar las estrategias establecidas como una oportunidad para el desarrollo y crecimiento económico, teniendo siempre en consideración las distintas limitaciones de los países miembros y sin dejar a nadie atrás.

Teniendo en cuenta las líneas de investigación seguidas por el CEA Green Lab, consideramos que el documento tiene gran relevancia, sobretodo en relación una serie de ideas se resumen a continuación. El Pacto:

 • Exige que la resistencia, resiliencia, prevención y preparación dentro del contexto del cambio climático sean criterios obligatorios para toda financiación proveniente de la Unión Europea.
 • Pretende reemplazar de forma progresiva y en su totalidad los combustibles fósiles por energías renovables.
 • Tiene como objetivo un sistema de alimentación saludable con el medio ambiente, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y protegiendo la salud del suelo (limitando los plaguicidas, antibióticos, el uso de abono, etc.); que además incluye una gestión sostenible de los bosques.
 • Señala la necesidad de proteger, recuperar y aumentar el número de ecosistemas verdes que alberguen naturaleza, y da valor a las infraestructuras verdes urbanas como zonas que presentan biodiversidad y que contribuyen a luchar contra el cambio climático. Señala la importancia de acciones como la repoblación forestal, reforestación y restauración de boques como medidas de cuidado de la biodiversidad y como lugares de almacenamiento de CO2.
 • Además del aire, también considera la protección del agua y el suelo, de modo que se consiga “un entorno sin sustancia tóxicas”.
 • Resalta también la importancia de la investigación y la innovación a la hora de alcanzar los distintos objetivos en materia medioambiental y la necesidad de apoyar y financiar la excelencia científica en este ámbito, pues para el cumplimiento de los objetivos establecidos es primordial establecer una mirada científica. Desde el Centro de Estudios Ambientales y el Green Lab se impulsan proyectos de restauración de suelos degradados –página CEA Green Lab– (tales como el Proyecto Mendebaldea) que siguen la filosofía del Pacto Verde Europeo incluyendo acciones de conservación, reforestación y reducción de contaminantes y gases de efecto invernadero, así como incorporan la colaboración con centros de investigación que aportan una garantía científica e innovadora a los proyectos.

 

Publicado el informe de resultados del programa Ciencia Ciudadana de Suelos 2019

El pasado 25 de enero, con motivo del programa de Ciencia Ciudadana de Suelos organizada por el Centro de Estudio Ambientales, se presentaron los resultados de las medidas realizadas de los participantes del ejercicio del 2019, además de impartirse un pequeño curso para aquellos participantes que se incorporarán al programa en 2020.

Foto del curso impartido a los nuevos participantes y de la presentación de resultados

Foto de las mediciones realizadas en el suelo de Ataria a modo de ejemplo

Los resultados vienen recogidos en un informe publicado en la página, en el que se detallan cómo se ven afectados los distintos parámetros del suelo y la manera en la que se relacionan tanto entre ellos mismos como con las variables climáticas y el uso, concluyendo un buen diagnóstico en los parámetros físico-químicos de suelo y la diversidad de plantas, pero con un diagnóstico negativo en cuanto a los parámetros relacionados con la biodiversidad del suelo y el contenido en materia orgánica. El informe de resultados se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_2498e010_162d6fd8d27__7e82

Cabe destacar la diferencia entre las notas en función del uso del suelo, dato que no viene recogido en el informe. De acuerdo a las medidas realizadas, los suelos destinados a cultivos hortícolas se encuentran en mejor estado. Esta información viene recogida en la siguiente tabla:

UsoNota media
Cultivo5,4
Huerta6,5
Zona Verde5,4

Informe especial del IPCC sobre el cambio climático y los gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres

INTRODUCCIÓN

En este informe especial realizado por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) se abordan varios temas del cambio climático y su relación con el suelo, analizando desde los gases de efecto invernadero, los flujos en ecosistemas terrestres, los usos del suelo y la gestión sostenible del mismo (adaptación y mitigación), hasta la desertificación, la degradación del suelo o la seguridad alimentaria.

A continuación hemos extraído algunas de las conclusiones que nos han parecido más relevantes de cara a la lucha contra el cambio climático desde la gestión del suelo. El documento original se puede consultar aquí.

El suelo provee al ser humano de comida, agua y otros servicios ecosistémicos tales como la biodiversidad. Juega un papel muy importante en la regulación del clima, siendo usado entre un cuarto y un tercio de su superficie para la producción primaria. Desde un enfoque económico, los servicios ecosistémicos del suelo a nivel mundial se han valorado como equivalentes al Producto Interior Bruto (PIB ) global anual. Por otro lado, la actividad del ser humano afecta a más del 70% de la superficie terrestre no cubierta de hielo.

 

SECUESTRO DE CARBONO EN EL SUELO

El suelo es tanto una fuente de gases de efecto invernadero como un sumidero y en él se produce un intercambio de energía, agua y gases entre la superficie de la tierra y la atmósfera. Se estima que un 23% de los gases de efecto invernadero de origen antropogénico, son derivados de la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. Estas actividades producen aproximadamente el 13% de emisiones de CO2, 44% de emisiones de metano y el 82% de emisiones de óxido nitroso (N2O). La respuesta natural del suelo a este cambio medioambiental inducido por el ser humano, ha sido secuestrar alrededor de 11.2 Gt de CO2/año durante el periodo de tiempo 2007-2016. Sin embargo, es incierto el futuro del suelo como secuestrador de carbono debido al cambio climático, ya que se espera que con el deshielo del permafrost se liberen grandes cantidades de carbono a la atmósfera. Por otro lado, las emisiones antropogénicas de N2O se deben principalmente a la aplicación ineficiente de nitrógeno en los suelos de cultivo. Asimismo, el 25-30% del total de comida producida se pierde o se tira, de este modo se produce un aumento de los gases de efecto invernadero. Además, desde 1961, la producción total de comida se ha incrementado un 240%.

LA DEGRADACIÓN DEL SUELO 

Los ecosistemas terrestres y la biodiversidad son vulnerables al cambio climático y al tiempo extremo, por lo que una gestión sostenible del suelo puede contribuir a reducir el impacto negativo de numerosas actividades. Un cuarto de la superficie terrestre no cubierta por hielo, está sujeta a la degradación humana, tanto que se ha estimado que la erosión del suelo agrícola es de entre 10-20 (suelo no labrado) a más de 100 veces (labranza convencional) mayor que la formación de suelo. Esto está influenciado por el cambio climático que exacerba la degradación del suelo, de modo que el área anual de tierra sometida a sequía se incrementa en más de 1% al año. En 2015, el número de personas que vivían en áreas que experimentaban desertificación ascendía a los 500 millones.

 

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Los cambios en el uso y condiciones del suelo pueden reducir o acentuar el calentamiento global, así como afectar a la intensidad, frecuencia y duración de eventos extremos. De este modo, los cambios en la cobertura del suelo han contribuido a liberar CO2 a la atmósfera produciendo un incremento de la temperatura global y del albedo. Se espera que el cambio climático altere las condiciones del suelo y esto tenga repercusión en el clima regional:

 • En las regiones boreales la línea arbórea migraría hacia el norte y la estación de crecimiento se alargaría. La subida de temperaturas durante el invierno disminuiría la cobertura de nieve y por lo tanto, el albedo. La temperatura se reduciría en la época de crecimiento debido a la evapotranspiración de la vegetación.
 • En las regiones tropicales se incrementarían los patrones de lluvias, de modo que el crecimiento de la vegetación reduciría el calentamiento global.
 • En las zonas áridas, se incrementaría la gravedad de las olas de calor mientras que en las zonas de suelos más húmedos el efecto sería el contrario.
 • Las áreas urbanizadas y sus alrededores sufrirían un aumento de la temperatura, principalmente la temperatura nocturna sería la que se vería más afectada.

 

ACCIONES PARA FRENAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Los riesgos del cambio climático relacionados con la degradación del suelo son mayores en aquellas zonas de mayor densidad poblacional, mayor uso del suelo y menor capacidad adaptativa. Estos escenarios exponen a la población a ecosistemas degradados, incendios forestales, e inundaciones en las zonas costeras. Desde una perspectiva propositiva, existen varias acciones relacionadas con el manejo de los suelos que tienen como objetivo reducir los efectos del cambio climático: producir alimentos de manera sostenible, desarrollar un manejo de los bosques más sostenible, el manejo del carbono orgánico del suelo, conservar los ecosistemas y reforestar, reducir la deforestación y degradación, y reducir la pérdida de comida. Algunas respuestas son más inmediatas como la conservación de ecosistemas con alta tasa de carbono, mientras que otras pueden llevar décadas como la reforestación y la restauración de ecosistemas.

La restauración natural de la vegetación y la reforestación de suelos degradados enriquece a largo plazo la capa superficial y el subsuelo, que aumentarán su tasa de secuestro de carbono. Así como reducir la conversión del uso del suelo de forestal a no forestal (agrícola o urbanizable).

 

SE NECESITA FINANCIACIÓN

Se calcula que la inversión inicial para poner en marcha modelos de gestión sostenible del suelo puede oscilar desde 20 $/ha hasta 5.000 $/ha. Por ello, si los gobiernos facilitan las ayudas económicas se pueden superar las barreras para la adopción de estas medidas, especialmente para los pequeños agricultores. A corto plazo, el cambio de dieta a una más equilibrada puede ayudar a reducir la presión sobre los suelos y a su vez, proporcionar importantes beneficios a la salud humana a través de una mejoría en la nutrición. Aplazar la puesta en marcha de algunas acciones podría dar lugar a algunos impactos irreversibles en algunos ecosistemas, lo que a largo plazo se traduce en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero las cuales acelerarían el calentamiento global.

 

EJEMPLOS EN VITORIA-GASTEIZ

En Vitoria-Gasteiz el Ayuntamiento y el Centro de Estudios Ambientales promueven desde hace años una línea de recuperación de suelos degradados con varios proyectos piloto en marcha donde se maximiza la fijación de Carbono, la reforestación de zonas verdes y la reducción de la contaminación del suelo. Pueden consultarse algunos de estos proyectos en

www.vitoria-gasteiz.org/suelosdegradados

Referencia:

IPCC, 2019: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)]. In press.

Las imágenes que se muestran se han extraído de dicho documento.

 

Resumen de la sesión: “Vacas y suelos contra el Cambio Climático”

El jueves 16 de enero David González, técnico de Sustraiak Habitat Design impartió la charla “Vacas y suelos contra el Cambio Climático” en Ataria , Vitoria-Gasteiz. El CEA Green Lab asistió a esta ponencia entre el numeroso público y por su relación con la línea de investigación de suelos dejamos un resumen de los puntos tratados más destacados:

Nuestros suelos son el reservorio de carbono más importante de nuestro planeta, debido a que los océanos se encuentran saturados de CO2 y ya no son capaces de secuestrar más carbono atmosférico.

Según el último informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) para que a finales de esta década no se produzca un incremento de la temperatura global de más de 1.5ºC, las emisiones de CO2 se deben reducir en al menos un 55%. Sin embargo, debido al modelo de producción que poseemos actualmente, para producir 2 Kcal de alimento es necesario consumir 10 Kcal de combustibles fósiles. Por ello, es necesario desarrollar una agricultura y una ganadería más sostenible que se aleje del modelo actual intensivo.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los suelos es a la pérdida de materia orgánica debido a la erosión que produce dejar el suelo al descubierto por arar en exceso (pérdida por escorrentía) y el uso de fertilizantes químicos. Se estima que se han perdido más de un 70% de las reservas de carbono en forma de fertilidad, las cuales se destruyen y se liberan a la atmósfera en forma de CO2. A su vez, esto provoca la pérdida de los microorganismos del suelo, como los hongos, encargados de fijar el nitrógeno atmosférico en formas utilizables por las plantas. Por ello, la relación agricultura-ganadería es tan importante, debido a que la ganadería cierra el ciclo fertilizando el suelo de forma natural.

El carbono que es fijado en el suelo deriva de la descomposición de la materia orgánica y se conoce con el nombre de humus, el cual tiene la función de fijar contaminantes, mantener la humedad del suelo y alimentar a la red trófica que habita en él. Se sabe que entre el 20-40% de los azúcares que genera la planta se liberan a través de las raíces y son aprovechados por los microorganismos. Dichos microorganismos van a producir minerales que serán de nuevo utilizados por la planta. Esta relación de intercambio de materias se conoce como simbiosis.

Por otro lado, la ganadería no estabulada tiene un gran valor a la hora de mantener los paisajes, como es el caso de las dehesas, fruto de la combinación de pastos, cultivos y ganado. En la gestión de pastos tiene gran importancia el metano derivado de la fermentación anaeróbica de la digestión de los rumiantes, que es liberado en la naturaleza y es aprovechado posteriormente por la microbiota metanótrofa que se encarga de recuperar el metano atmosférico y absorberlo. Es cierto  que existe un problema en el modelo industrial ganadero, ya que hay que alimentar y albergar a un gran número de vacas, sin embargo, el metano liberado a la atmósfera por estos animales, tan solo representa un 5% del total de emisiones de nuestro planeta.

Frente a los modelos industriales, la agricultura regenerativa tiene como objetivos:

 • Mantener los suelos cubiertos sin arar, para no perder materia orgánica y evitar romper los ciclos naturales de los microorganismos. Por lo tanto, se deja el suelo en reposo el máximo tiempo posible.
 • Potenciar la diversidad de plantas y alejarse de los monocultivos.
 • Partir de la premisa de que hay que dar de “comer” al suelo, no a las plantas.
 • Incorporar la ganadería en este proceso, la cual remueve y estercola el suelo en sus procesos de migración.

La agricultura regenerativa tiene en cuenta que los ecosistemas como los pastizales están adaptados a cargas muy fuertes de ganadería y a tiempos muy largos de descanso. Para ello, se realiza un pastoreo rotacional que se basa en la restauración de hectáreas a través del ganado. El ganado rota a través de parcelas previamente delimitadas, por lo que al volver el ganado a la primera parcela ésta ya se ha recuperado del impacto producido por los animales.

Por último, el diseño hidrológico de la agricultura regenerativa consiste en el uso de maquinaria que no voltea la tierra, sino que la ahueca para permitir la infiltración del agua y la aireación del suelo. Esto favorece a que haya una mayor proporción de raíces y por lo tanto una mayor concentración de materia orgánica, es decir, en agricultura regenerativa el almacenamiento hídrico aumenta al igual que la acumulación de materia orgánica.

Según estudios más recientes, para compensar las emisiones de CO2 atmosférico anuales habría que fijar un 0.4% de carbono en el suelo con todos los beneficios que ello conlleva. Y para volver a valores preindustriales de carbono atmosférico, habría que pasar 57 años llevando a cabo manejos sostenibles de agricultura. Sin embargo, dependiendo del tipo de modelo agrícola utilizado se han estimado valores de recuperación de hasta 7 años, aun así, no todos los suelos de nuestro planeta tienen la misma capacidad de absorción y estos valores tan solo son una estimación.

“Zuhaztien kudeaketa klima-aldaketaren aurrean / Canopée + Acclimafor proiektuen aurkezpena eta Gasteizko esperientzien aurkezpena” jardunaldiaren laburpena

Joan den abenduaren 20an, Gasteizko Atarian “Zuhaiztien kudeaketa klima-aldaketaren aurka” jardunaldia egin zelarik, jarraian bertan jorratutakoaren laburpena eskaintzen da. Hitzaldi bakoitzaren izenburuan klikatuz gero, bakoitzari dagokion PDF artxiboa jaitsi dezakezu.

 

Artxiboak jaisteko estekak

10:00 POCTEFA BASO-PROIEKTUAK: CANOPÉE PROIEKTUAREN EMAITZAK ETA ACCLIMAFOR BERRIAREN AURREIKUSPENAK (gaztelaniaz). Alejandro Cantero. Hazi Fundazioa

10:45 GASTEIZKO UDAL EREMUKO BASO ZUHAIZTIEN KUDEAKETA (gaztelaniaz). Ekhi Mandiola. Nekazaritza-Eremua, Gasteizko Udala

11:45 ERAZTUN BERDEKO ZUHAITZAK: ESTRATEGIA ERRESILIENTE BAT (gaztelaniaz). Txusto González. Eraztun Berdea eta Biodibertsitatea, Gasteizko Udala

12:15 KLIMA-ALDAKETARA EGOKITUTAKO ZUHAITZ-MASEN GESTIOEN ADIBIDE EZBERDINAK (gaztelaniaz). Emilio López. Hiri Paisaiaren Bulegoa, Gasteizko Udala

12:45 KARBONOAREN FINKAPENEKO KALKULU ETA PROIEKTUAK GASTEIZEN. I-TREE TRESNAREN ERABILERA (gaztelaniaz). Juan Vilela. Green Lab, Gasteizko Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

 

Laburpena

Joan den abenduaren 20an, Gasteizko Atarian “Zuhaiztien kudeaketa klima-aldaketaren aurka” jardunaldia egin zen. Bertan, gure udalean zein nazioartean garatzen ari diren proiektu, azterlan eta kasuak aurkeztu eta azaldu ziren, zuhaitzek klima-aldaketa gero eta nabarmenagoaren ondorio negatiboei aurre egiterakoan duten garrantzia ezagutarazteko asmoz.

 

POCTEFA proiektuak: Canopée proiektuaren emaitzak eta Acclimafor berriaren aurreikuspenak (gaztelaniaz)

HAZI Fundazioko Alejandro Cantero izan zen lehen hizlaria; Canopée izeneko POCTEFA proiektua azaldu zuen, zein 2016-2019 urte bitartean egin baita, eta orain gutxi amaitu. Proiektuaren xede nagusia Pirinioetako basoek gizarteari zein ekosistemei eskaintzen dizkigun onura eta zerbitzuak bermatzea zen. Pirinioetako basoek hiru herrialdetako lurrak hartzen dituzte (Espainia, Andorra eta Frantzia); horrenbestez, hiruetan egiten dira jarraipen-protokolo komunak.

3 jarduera bideratu ziren Pirinioetako basoek klima-aldaketaren aurrean duten funtzioa deskribatu eta berariazko helburuak lortzeko asmoz:

 • Klima-aldaketak Pirinioetako basoetan duen eragina behatzea.
 • Pirinioetako basoek klima-aldaketaren aurrean duten zaurgarritasun-maila diagnostikatzea.
 • Inguru zaurgarrietan egokitze-neurriak proposatu eta abiaraziz, arazoaren aurrean ekitea.

Gaur egun, POCTEFA CANOPÉE proiektua amaitu da; alabaina, 2019 eta 2022 urte bitartean POCTEFA ACCLIMAFOR proiektua burutzen ari da, hari jarraipena emateko.

Esteka hauetan kontsultatu daitezke proiektuok:

 1. Canopée OPCC
 2. HAZI Poctefa Canopée (gaztelaniaz)
 3. HAZI Poctefa Acclimafor (gaztelaniaz)

 

“Gasteizko udal eremuko baso zuhaiztien kudeaketa”

Jarraian, Gasteizko Udaleko Nekazaritza Eremuaren Zerbitzuko Ekhi Mandiolak Gasteizko udalerriko baso-paisaiaren eboluzioa kontatu zuen, 1950ean hasi eta gaur egun arte. Gaur egun, baso-masa gehiago dago, mendia lehen baino gutxiago baliatzen delako, nekazaritza-lursailen kontzentrazioa gertatu delako, eta paisaia uniformizatu egin delako.

Gainera, Gasteiz mediterranear eraginpeko eskualde biogeografiko atlantiko-eurosiberiar batean dagoelarik, udalerriak habitat-aniztasun benetan handia dauka. Alabaina, udan lehortea areagotzen ari da klima-aldaketaren ondorioz, eta ez bada egoera hori lehengoratzeko ezer egiten, litekeena da tokiko tenperatura 2º C-tik gora igotzea. Lehorte eta tenperatura beroago horien aurrean, mendiak eta basoak indarra galtzen dute, errazago jasan ditzake suteak, bai eta gaixotasun eta izurriteak ere.

Bestalde, udalerriaren % 77 mendi publiko da, eta hauek dira aurrera begira aurreikusten diren kudeaketa-irizpideak:

 • Esku hartzea eta zuhaitzen gainbehera saihestea.
 • Basoak indarberritzea, hazi naturalak baliatu.
 • Zura egitera bideratutako koniferoak ordezkatzea.
 • Udal-barrutiaren konexio ekologikoa indartzea.

 

Eraztun Berdeko zuhaitzak: Estrategia erresiliente bat” (gaztelaniaz)

Eraztun Berearen kudeatzaile den Txusto González aritu zen gero. Bere aburuz, garrantzitsua da kontuan izatea herentziaz jaso duguna, sortu duguna, eta Eraztunaren kudeaketaren ikuspegia izatea kanpora begira. Horixe izanik abiapuntua, Eraztun Berdearen eta Biodibertsitatearen Atala sistema hori eta berarekin lotzen diren inguruko elementu naturalak garatu, mantendu eta hobetzeaz arduratzen da.

Eraztun Berdearen espazioen gainean jarduterakoan misioetako bat espazio horiek ahalik eta autonomoen izan daitezen lortzea da, hots, ahalik eta iraungarrien, anitzen, eta abar. Biodibertsitatea da egungo krisi klimatikoari aurre egiteko elementurik garrantzitsuena, hari esker krisialditik onik irteteko aukerak (erresilientzia) hobetu egiten direlako.

Bi ideia hauekin bat etorrita kudeatzen da Eraztuna: basoaren kudeaketa, eta basoarenganako kudeaketa. Jasotako baso-masen kasuan, baso heldu eta anitzetara eboluzionaraztea nahi da, giroen dibertsifikazioa eraginez. Berriz, etorkizunerako nahi diren masen kasuan, landaretza potentzialaren ikuspegitik kudeatzen dira.

 

Klima-aldaketara egokitutako zuhaitz-masen gestioen adibide ezberdinak (gaztelaniaz)

Hiri Paisaiaren Atalaren bere funtzio nagusia Gasteizko hiriguneko berdeguneak planifikatu, onik zaindu eta kudeatzea da, hiriaren estetika hobetzeaz gain; hortxe egiten du lan Emilio Lópezek. Klima-aldaketaren testuinguruan, hiriguneko berdeguneak biodibertsitate handia izan dezaten nahi da; izan ere,m zenbat eta handiagoa biodibertsitatea, orduan eta erresilienteagoak izango dira parkeak klima-aldaketaren ondorioen aurrean.

Hiri-zuhaiztiak klima-aldaketa aintzat hartuta kudeatzerakoan, kontuan hartu behar da zuhaitz-dentsitateen kontrola eta espezie desegokien (sahatsak eta makalak) presentzia, espezie-dibertsitatea, landare xerofiloen kopurua, eta baita klima gaiztoak hobeto daramatzaten zuhaitz trinkoenak lehenesteko irizpidea ere.

Hiri Paisaiaren Atalaren beste funtzio garrantzitsu bat, dibulgazioaren bitartez hiri-zuhaiztien balorea jendartean ezagutaraztea da, zuhaiztiak hiriek sortzen duten CO2 xurgatzen baitute; horrenbestez, aldian behin horren inguruko datu esanguratsuak jakinarazten zaizkie herritarrei.

“Karbonoaren finkapeneko kalkulu eta proiektuak Gasteizen. I-Tree tresnaren erabilera” (gaztelaniaz)

Hurrengo hizlariak, IGIko GreenLabeko koordinatzailea den Juan Vilelak lorzoru hondatu edo narriatuak berreskuratzearen garrantzia azpimarratu zuen, bai eta klima-aldaketaren aurrean lursail abandonatuak karbono-hustuleku gisa berreskuratzearena ere. Bestalde, hirietako zuhaiztien garrantzia azpimarratu zuen, hiriari eskaintzen dizkion onura ekologikoan ikuspegitik: biodibertsitate eta aniztasun ekologiko gehiago, ur-eskuragarritasun handiagoa zoruetan, eta aireko CO2-aren murrizpena.

Karbono-hustulekuei dagokienez, besteak beste Mendebaldea proiektua gauzatu da, hiria inguratzen duen Eraztun Berdea Jundizko industrialdearen inguruan hedatzeko asmoz. Horretarako, lurzoruak hobetzeko lanak garatu dira, hartara hiri girotik nekazaritza girorako trantsizio-paisaia sortzeko, bai eta ingurumen-leheneratze lana ere, karbonoa metatzen duten praktikak bereziki sustatuz. Garatutako neurrien artean, lurzorua egokitu zen, eta inguru narriatuak berreskuratzera eta CO2 finkatzera bideratutako fitoerremediazio-teknikak garatu ziren (ereintzak eta landaketak).

Esteka hauetan kontsultatu daiteke proiektua:

 1. Mendebaldea proiektua, I. FASEA
 2. Mendebaldea proiektua, II. FASEA

I-Tree software libreari esker, hiriguneko zein Eraztun Berdeko zuhaitzen neurketak egin izan dira, aztertzeko zenbateraino laguntzen duten airearen kalitatea hobetzen. Tresna horren bitartez hiriguneko zein Eraztun Berdeko zuhaitzen garrantzia baieztatzen duten datuak eskuratu dira, airearen garbitasunari zein CO2ren hustubideei dagokienez.

Esteka honetan kontsultatu daiteke i-Tree tresna Gasteizko zuhaiztiei aplikatzetik eskuratutako datuei buruzko Txostena (gaztelaniaz).

El fitomanejo in situ con Brassica napus y deshechos sólidos urbanos bioestabilizados es una estrategia sostenible para la restauración de suelo urbano en desuso

Un ensayo de fitogestión realizado en una zona degradada de Júndiz de 1 ha de extensión (resumen de las acciones aquí) aplicando material bioestabilizado y colza se ha mostrado como una solución viable según recoge un artículo científico publicado en la revista Urban Forestry and Urban Greening.

El trabajo, realizado en 2015, es fruto de la colaboración entre el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz, el grupo de investigación Ekofisko de la Universidad del País Vasco y el Departamento de Recursos Naturales de Neiker. El ensayo comenzó como proyecto piloto para la restauración de una parcela municipal muy degradada mediante una enmienda orgánica (aporte de biocompost) seguido de una rotación de diferentes cultivos anuales con fines agroenergéticos (colza, habines, girasol).

De los datos recopilados el primer año tras la cosecha de la colza, se concluyeron unos resultados prometedores que recientemente han sido publicados como artículo científico en la revista Urban Forestry and Urban Greening, consultable en el siguiente enlace:
https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126550

En este link se puede acceder a la versión previa (pre-proof) y libre del artículo.

 

Foto 1. Esquema gráfico conceptual

Resumen:

El declive de la producción industrial ha provocado que en la periferia de muchas ciudades Europeas existan grandes parcelas industriales en desuso, convirtiéndose en una preocupación económica, social y medioambiental. Al mismo tiempo, se sobreexplotan los suelos fértiles disponibles para producir cultivos energéticos y se acumulan residuos en vertederos municipales, acciones que obstaculizan el desarrollo de una sociedad del bienestar sostenible. En esta situación la fitogestión surge como una estrategia in situ muy valiosa para el manejo de los espacios periurbanos abandonados permitiendo la restauración de los servicios ecosistémicos fundamentales. El ensayo de campo descrito se llevó a cabo para estudiar el potencial del Material Bioestabilizado (MB) obtenido a partir de una mezcla de deshechos municipales para, por un lado, observar la producción de Brassica napus (colza) y, por otro lado, mejorar la salud/funcionamiento de los suelos periurbanos vacantes como un primer paso hacia la creación de una infraestructura verde urbana. Tres meses antes de sembrar, los suelos fueron modificados con 0, 50 y 100 t en peso fresco de MB ha-1. Se recopilaron datos sobre la fisiología y el crecimiento de B. napus en los estados fisiológicos BBCH-16-17 (57 días) y BBCH-89 (260 días). La actividad, biomasa y diversidad funcional de las comunidades microbianas del suelo fueron medidas de manera conjunta. En general, los resultados mostraron que los suelos a los que se les agregó MB fueron más productivos y funcionales que aquellos a los que no se les añadió MB. En cuanto a las plantas, el área de las hojas de B. napus aumentó significativamente en el estado BBCH-16-17, lo que se tradujo posteriormente, en el estado BBCH-89, en un mayor rendimiento. A nivel del suelo, principalmente, aumentaron aquellas actividades microbianas relacionadas con el C y el N tras la adición de MB. Esto fue clave para satisfacer los requerimientos nutricionales de las semillas bajo las condiciones de nuestro experimento. Este estudio innovador aboga por una economía circular y muestra que la combinación de la adición de MB y B. napus puede ser una solución eficaz para una restauración de los suelos periurbanos vacantes.

 

En caso de citar el artículo rogamos usen la siguiente referencia: Míguez F, Gómez-Sagasti MT, Hernández A, Artetxe U, Blanco F, Hidalgo Castañeda J, Vilela Lozano J, Garbisu C, Becerril JM, In situ phytomanagement with Brassica napus and bio-stabilised municipal solid wastes is a suitable strategy for redevelopment of vacant urban land, Urban Forestry and Urban Greening (2019). doi: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126550

 

Instalación de nuevos piezómetros en el entorno del Anillo Verde

En 2018, a raíz de una colaboración con la Cátedra de Hidrogeología de la Universidad del País Vasco EHU/UPV para investigar la calidad de las aguas subterráneas en el entorno de las Graveras de Lasarte, se propuso ampliar y mejorar la red de piezómetros existentes en el ámbito para un mejor control de la “infraestructura azul” y un mayor conocimiento de su relación con la infraestructura verde (Figura 1). En ese año se construyeron dos nidos de piezómetros en dicha zona y se comenzó su seguimiento.

Figura 1. Red de piezómetros en torno a Graveras de Lasarte

El pasado diciembre, continuando con la creación de dicha red de control piezométirca , se puso en marcha la construcción de 2 nuevos nidos de piezómetros en la zona sur (Graveras de Lasarte) y en el oeste (Parque de Zabalgana) de Vitoria-Gasteiz, ampliando así la monitorización del estado de las aguas subterráneas en el entorno del Anillo Verde.

Foto: Ejecución del sondeo en Lasarte

Los nuevos nidos de piezómetros se encuentran localizados en las inmediaciones de la calle Félix González Petite, aguas abajo de las Graveras de Lasarte y en la entrada norte del Parque de Zabalgana (desde la calle Las Arenas).

Para cada una de las zonas de interés delimitadas se ha planteado la construcción de dos piezómetros (Figura 3) separados por una distancia aproximada de 1 m y abiertos a diferentes profundidades de modo que posibiliten la obtención de información de dos unidades hidrogeológicas distintas. Cada nido de piezómetros deberá constar de un piezómetro somero de unos 6-7 m de profundidad, abierto únicamente en la unidad cuaternaria, y otro de 30 m de profundidad, abierto en la unidad relativa a las margas. Los piezómetros permitirán conocer las diferencias entre las aguas de la capa relacionada con las margas (más contaminadas) y el acuífero cuaternario, además de comprobar la presencia de flujos verticales entre estos dos medios.

Figura 3: Esquema de un nido de piezómetro

La red de piezómetros en torno al Anillo Verde posibilitará analizar en detalle la relación entre este sistema verde, incluyendo los suelos potencialmente contaminados en su entorno, y la calidad y comportamiento de las aguas subterráneas.

En el caso de las Graveras de Lasarte, la información recogida por los piezómetros contribuirá a mejorar el diseño de su futura restauración (Parque Larragorri) y facilitará el posterior monitoreo de la evolución de esos suelos y el funcionamiento del sistema de aguas subterráneas de la región.

Avances en las líneas de investigación Green Lab 2019-2020

Tras la firma en mayo de 2019 de varios convenios bilaterales entre el CEA y grupos de investigación de la CAPV se acaban de presentar los informes semestrales de los trabajos desarrollados. A continuación se resumen los avances en cada línea de investigación y se incluye un enlace para acceder a un resumen más amplio con los informes completos, que también estarán disponibles para descarga en la sección “publicaciones” del blog CEA Green Lab.

Foto: muestreos de ADN ambiental en agua

 

SALUD DEL SUELO

Los suelos sanos nos proveen de múltiples servicios fundamentales en una situación de emergencia climática, como son la regulación del ciclo del agua o del carbono. Desde el Departamento de Conservación de Recursos Naturales de Neiker-Tecnalia, dirigido por el Dr. Carlos Garbisu, se investiga cómo recuperar la salud del suelo en proyectos de restauración del municipio, bien en ejecución (Júndiz) o en proyecto (Graveras de Lasarte)

Para ello se ha analizado en profundidad un ensayo de fitogestión previo concluyendo que el cultivo mixto de álamo y una variedad autóctona de alfalfa (Melilotus albus) son una buena opción de fitogestión para suelos contaminados. Por otra parte, se ha iniciado otro ensayo en laboratorio para la recuperación de suelos afectados por contaminación mixta (contaminantes orgánicos e inorgánicos) en Vitoria-Gasteiz. Además, se está trabajando con un suelo contaminado con plomo y lindano al cual se le ha añadido sustrato del cultivo de hongos (Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus) para estimular la degradación del lindano (micorremediación) y cultivo de plantas (fitorremediación) de Festuca rubra y Brassica sp. para estabilizar y extraer el plomo, respectivamente.

Paralelamente, se trabaja en análisis de estudios de contaminación del suelo de las Graveras de Lasarte y la eficacia de los tratamientos aplicados, para proseguir los próximos meses con el diseño y desarrollo de un ensayo de remediación biológica para esa localización.

Para mayor información consultar aquí.

 

FITORREMEDIACIÓN

La contaminación del suelo es un problema a escala mundial y una de las principales causas de su degradación. En la actualidad, se están buscando soluciones basadas en la naturaleza que puedan regenerar los suelos y que recuperen sus funciones. Es el caso de la fitorremediación: el empleo de las plantas y los microorganismos asociados a ellas para la recuperación de la calidad y salud del suelo.

El grupo Ekofisko del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad del País Vasco, dirigido por el Dr. Txema Becerril, investiga sobre la potencialidad y el empleo de plantas para la fitorremediación de suelos contaminados en el municipio de Vitoria-Gasteiz, concretamente en las Graveras de Lasarte.

En estos primeros seis meses y tras visitas técnicas al lugar, se ha generado una base de datos para todas las especies vegetales identificadas en campo. Estos datos incluyen su potencial para la extracción y estabilización de contaminantes inorgánicos (metales como Pb, Cd o As) así como para la biodegradación y biotransformación de compuestos orgánicos (hidrocarburos totales de petróleo, THPs) presentes en la zona de estudio. Esto permitirá en los siguientes meses, coordinadamente con el equipo de suelos, diseñar y delimitar in situ un ensayo experimental de fitorremediación y/o fitogestión en campo.

Para mayor información consultar aquí.

 

HIDROGEOLOGÍA

En Vitoria-Gasteiz se está trabajando en clave de adaptación al cambio climático en la regulación de los arroyos torrenciales al sur del municipio, así como sobre los flujos y calidad de las aguas subterráneas que forman parte del acuífero de cuaternario existente bajo gran parte de la ciudad y que es de vital importancia para el abastecimiento de agua.

Esta línea de investigación, convenida con el Departamento de Geodinámica (Hidrogeología) de la Universidad del País Vasco y liderada por el Dr. Iñaki Antigüedad, trabaja en un modelo hidrogeológico de la cuenca vertiente a las Graveras de Lasarte para conocer mejor su funcionamiento. Para ello se establece una red de piezómetros de control de la calidad y cantidad del agua subterránea en dicha zona. Esta información es de suma importancia para los diseños de futuras intervenciones (como el proyecto de parque Larragorri) para que sean acordes al funcionamiento hidrogeológico o incluso mitiguen los posibles impactos detectados.

En estos meses se ha trabajado en la ampliación de la red de control consolidando un una sistema de 14 piezómetros, en la recogida de información piezométrica e hidroquímica en diferentes campañas de muestreo (en coordinación con el seguimiento ambiental del vertedero de Gardelegi) y en la definición de un modelo conceptual de base que pone en relación el agua del acuífero con el agua subterránea a gran profundidad. Habiéndose detectado síntomas de contaminación, el siguiente esfuerzo se dirigirá a detectar su posible origen.

Para mayor información consultar aquí.

 

ADN AMBIENTAL

En plena crisis de biodiversidad, esta iniciativa promueve la aplicación de la herramienta ADN ambiental (eDNA) para investigar en los humedales del municipio -incluyendo  Salburua- las especies de anfibios presentes, con especial interés en la rana ágil (Rana damaltina) o el sapillo pintojo (Discoglossus galganoi) en aras de su mejor gestión y conservación.

El grupo de investigación Sistemática, Biogeografía, Ecología del comportamiento y Evolución (SBEcE) de la Universidad del País Vasco, con el Dr. B.J. Gómez-Moliner como investigador responsable, está poniendo a punto la metodología y se han muestreado 41 masas de agua del municipio de Vitoria-Gasteiz. Dichas muestras se han procesado extraer su ADN y están a la espera de ser secuenciadas a través del Servicio de Genómica de la UPV. Además, se ha creado una base de datos de tejidos de referencia para 16 especies de anfibios de la península ibérica sobre la que comparar las secuencias de ADN obtenidas en las muestras ambientales analizadas.

Para mayor información consultar aquí.