ceagreenlab

2019-2020ko CEA GREEN LAB emaitzak

2019ko maiatzean zenbait hitzarmen sinatu ziren IGIren eta EAEkoz zenbait ikerketa-talderen artean, udalerrian urtebetez aritzeko. 2020ko irailean ikerlanen emaitzei buruzko azken txostenak aurkeztu dituzte talde horiek. Aipatu behar da jarduera beten egin zela aldi batean, COVID-19aren ondorioz, eta berriro ekin zitzaiola alarma-egoera amaitu zenean, lanak amaitzeko epea luzatu egin zelarik.

Jarraian, ikerlan-ildo bakoitzaren emaitzak laburbiltzen dira, eta estekak erantsi dira, azken txostenak oso-osorik jaitsi ahal izateko; txosten horiek eskuragarri daude baita CEA Green Lab blogeko argitalpenen atalean.

 

 1. irudia. Zoru bestelakotuak Lasarteko legar-hobietan.

ZORUAREN OSASUNA

Esteka: Zoruei buruzko 2019-2020 aldiko azken txostena

Zoru osasuntsuek zerbitzu ekosistemiko ugari eskaintzen dizkigute, esaterako uraren eta karbonoaren zikloen erregulazioa. Neiker-Tecnaliaren barruan Carlos Garbisu jaunak zuzentzen duen Baliabide Naturalen Kontserbazio departamentua ikertzen ari da nola berreskuratu daitekeen zoruen osasuna, gero udalerriko zenbait lekutan lehengoratze-lanetan baliatzeko. Horixe da, esaterako, Lasarteko legar-hobietan garatzen ari den Larragorri proiektuaren xedea.

Ikerketa horren helburu nagusia Lasarteko legar-hobietako zoruak lehengoratzeko erremediatze- eta fitogestio-estrategia biologiko desberdinen ahalmena ebaluatzea izan da Hasiera batean, ikerkuntza kutsadura mistoa duten zoruen (hots, aldi berean kutsagarri organiko eta inorganikosk dituzten zoruak) deskontaminaziorako erremediatze biologikoko aukera onenak hautatzean zentratu dira, baita zoru horien ekotoxititatea murrizteko, eta iraungarritasun funtzionala berreskuratzeko.

Horretarako, hitzarmen honen lehen aldia garatzeko, entsegu bat egin zen Neikerren instalazioetan, mikrokosmos eskalan, kutsadura mistoa duten zoruak berreskuratzeko mikroerremediazioaren (onddoen erabilera zoru kutsatuen erremediaziorako) eraginkortasuna neurtzeko. Kasu honetan, gainera, nekazaritzako elikagaien industriatik eratorritako hondakinen garrantzia nabarmendu nahi zen, mintegian hazten diren bi ziza-labore hauen hazi osteko substratua baliatuz: belarri landua (Pleurotus ostreatus) eta txanpinoi edo barrengorria (Agaricus bisporus). Entseguak berretsi egin zuen substratu bi horien gaitasuna mikrobio-komunitate edafikoak estimulatzeko, bai eta  egoki kudeatzeak duen garrantzia erabatekoa, baldin eta emaitzak optimizatu nahi badira.

Ondoren, bigarren entsegu bati ekin zitzaion (zein gaur egun garatzen ari den), hauxe ere mikrokosmos eskalan, errizoerremediazioaren (landare eta mikroorganismo elkartuen erabileran oinarritutako erremediazio biologikoa, kutsadura murriztu asmoz) egokitasuna neurtzeko. Bigarren entsegu horren helburu garrantzitsuenen artean fitoerremediazioan eta/edo fitogestioan erabilgarri izan daitezkeen Lasarteko legar-hobietako landare natiboak identifikatzearena dago, hartara berreskuratze-estrategia biologikoak garatzeko, Lasarteko legar-hobietako landare-biodibertsitatea kontserbatzen eta horiek errentagarri bihurtzen laguntzeko.

 1. irudia. Lasarteko legar-hobietako zoruaren foitoerremediaziorako hautatutako landareak: Lolium perenne (llollobelarra), Medicago sativa (alpapa), Plantago lanceolata (ezpata-plantaina), eta Festuca arundinacea (festuca luzea)

FITOERREMEDIAZIOA

Esteka: 2019-2020 Fitoerremediazioari buruzko azken txostena

Euskal Herriko Unibertsitateko Landareen Biologia eta Ekologia Saileko Ekofisko ikertaldeak, Txema Becerril doktoreak zuzenduta, Gasteizko udalerriko zoru kutsatuen fitoerremediaziorako landareen erabilerak duen ahalmena ikertzen du, Lasarteko legar-hobien ingurua berreskuratzeko estrategiak definitzen laguntzeko.

2019-2020 hitzarmenaren baitan egindako lanak bi fasetan banatu dira. Lehen fasean (2019ko maiatzetik urrira bitartean) Lasarteko legar-hobien inguruan identifikatutako landare guztien ezaugarri botanikoak jasotzen dituen datu-base bat osatu zen fitxa teknikoen bitartez, bai eta orrazketa bibliografiko sakon eta zehatza, espezie horiek kutsagarri inorganikoen (zenbait metal tartean, esaterako Pb, Cd eta As) erauzketa eta egonkortzea, eta konposatu organikoen (adibidez, petrolioaren hidrokarburo osoak, THPak) biodegradazioa eta biotransformazioa eragiteko duten ahalmenaren gaiaren gainean.

Hizatrmenaren bigarren fasean, 2019ko urritik 2020ko ekainera bitartean, ikerlanetarako lehenatsunezko gune bat hautatu zen, Lasarteko legar-hobien inguruan aurrerantzean entsegu gehiago egiteko. Gune horretan karakterizazio edafologikoa eta kutsaduraren karakterizazio xeheagoa egin ziren, eta lagin batzuk jaso ziren. Bildutako zoru horrekin mikrokosmos eskalan fitoerremediazio-.entsegu bat prestatzen ari dira, eta bertan ikertu nahi den lekuan dauden eta gaitasun fitoerremediatzailea duten 4 landare erabili nahi dira. Mikrokosmos eskalan lortutako emaitzek aurrerago beste fitoerremediazio-entsegu bat “in situ” (hots, Lasarteko legar-hobietan) egiteko balioko dute.

 1. irudia. Mikrokosmos eskalako entsegurako diseinu esperimentalaren kontzeptu-eskema

 

HIDROGEOLOGIA

 

Ikerketa-ildo hau Euskal Herriko Unibertsitateko Geodinamika Sailarekin (Hidrogeologia) hitzartu da, Iñaki Antigüedad doktoreak zuzentzen du, eta bertan Lasarteko legar-hobiak hartzen dituen arroaren modelo hidrogeologikoa jorratzen ari dira, haren funtzionamendua hobeto ezagutzeko asmoz. Asmo horrekin, piezometro-sare bat instalatu da, eta horren jarraipena egiten ari dira, inguru hartako lurpeko uren kalitatea eta kantitatea kontrolatzeko.

Informazio hori guztiz funtsezkoa da aurreragoko esku-hartzeak diseinatzeko (esaterako Lasarteko legar-hobiak lehengoratzeko Larragorri proiektua), sistema hidrogeologikoa errespeta dezaten, edo, aukeran ere, gerta daitezkeen eragin negatiboak urritu ditzaten.

Orain arte egindako laginketa eta analitikek erakusten dute sistemak geruza anitzeko multzo baten gisara funtzionatzen duela, marga-substratua (akuitardoa) duelarik sakonean, eta Kuaternarioko metakinak azalean (akuiferoa). Horrenbestez, lurpeko ur-jarioak agertzen dira ezaugarri desberdineko bi inguruneotan agertzen dira: batetik, azaleko alterazio-metakina, 7-8 metro inguruko lodierakoa, eta marga-formazioa haren azpian, sakonera desberdinetan apurtuenak dituena. Ikerketak agerian utzi du marga-substratuko apurtuneotatik ur-mugimendu mantsoa dela,  konduktibitate elektriko (gazitasuna) altuko urekin. Isotopo-analisiak ere egin dira hobeto ezaugarritzeko uren jatorria, bai eta horien balizko mugimendu bertikalak ere. Azterlan horien emaitzak prestatzen ari dira orain.

Hala ere, behin-behinekoak diren arren, agerian uzten dute jarraipen-sare behar bezain zabala edukitzearen garrantzia, bai eta etengabe monitorizatu beharra.

 1. irudia. Lurpeko fluxu-diagrama Batan ibaiaren arroan eta kontrol-puntuetan (Alonso de Linaje, 2014).

 

INGURUMEN DNA

Esteka: 2019-2020 Ingurumen DNAri buruzko azken txostena

Biodibertsitate-krisialdi bete-betean gaudelarik, eta anfibioak (Batrachia) direlarik mundu zabalean taxon ahulenetako bat, ekimen honek Ingurumen DNA (eDNA) delako tresnaren aplikazioa sustatzen du, udalerriko hezeguneetan –Salburua barne– agertzen diren anfibioen espezieak ikertzeko, eta berebiziko arretaz baso-igel jauzkaria (Rana damaltina) eta el apo pintatu iberiarra (Discoglossus galganoi), espezie horiek hobeto kudeatzeko eta kontserbazio-estrategiak optimizatzeko.

Euskal herriko Unibertsitateko Populazioaren Sistematika, Biogeografia eta Dinamika Ikerketa Taldea (SBEcE) ikerketa-taldeak, B.J. Gómez-Moliner doktorearen zuzendaritzapean, horretarako metodologia prestatu du hitzarmenaren baitan.

Lehenik eta behin, laginketa-metodologia berariazkoak prestatu dira, ezaugarri desberdineko ur-masetan aplikatzeko. Diseinatutako protokoloa landa-lanetan erraz aplikatzeko modukoa izan da; guztira udal-barrutiko 41 ur-masa lagindu ziren 2019an. Bigarrenik, EAEn dauden anfibio-espezieak atzeman eta identifikatzeko gauza den metodologia diseinatu da, 12S gen mitokondrialaren zati baten sekuentziazioaren bidez, eta metodologia egokia gertatu da ikerguneko anfibio-espezieak bereizteko. Azkenik, ingurumen-laginetan (ur-laginak, zuzenean ingurunean jasoak) DNA prestatu eta sekuntziatzeko asmoz diseinatu eta erabilitako protokoloak aztertutako ur-masa gehienetan anfibioen presentzia atzemateko gauza izan dira.

 1. irudia. Ur-igel arrunta (P. Perezi) lagindutako putzuetako batean

 

HITZARMENEN JARRAITASUNA ETA PROPOSAMEN BERRIAK

Entsegu batzuek denbora-baldintzak kontuan hartuta, eta horien jarraipenari eusteko, beste urtebetez luzatu dira –amaitu ostean– zoruei, hidrogeologiari eta fitoerremediazioari buruzko ikerketa-ildoen hitzarmenak.

Gainera, 2019ko amaieran ikerketa-ildo berri bati eman zitzaion hasiera, Basque Centre for Climate Change – Klima Aldaketa Ikergai (BC3) erakundearekin batera, Gizarteak izadiari buruz dituen balioez Gasteizko testuinguruan. Horrez gain, Princeton-go Unibertsitatearen ikerlan-proposamen bat jaso dugu, horren bidez doktoregai batek Gasteizko ingurumen-politikek herritarrek ingurumenaren gainean duten pertzepzioan nola eragiten dutena aztertzeko.

 

Gasteizko Eraztun Berdeko zuhaitzen onurak

Gasteizko hiri-arbolen onura ugariei buruzko azterlanaegin zuen 2019an CEA Green Labek, horretarako baliatu zituelarik udal-inbentarioaren datuak eta software libreko i-Tree aplikazioa. Gero, eta Gasteizko Udalaren Eraztun Berdearen eta Biodibertsitatearen Atalarekin lankidetzan, azterlan hori Eraztun Berde zuhaitzen inguruan egitea erabaki zen; aurretiaz, zuhaitz horien inbentarioa egin zen, Murgiako BHIren eta Gasteizko Udalaren enplegu-planen laguntzarekin.

Emaitzak lortu ostean, jarraian ondorio nagusienak aipatzen dira.

i-Tree Eco

i-Tree Eco programa Estatu Batuetako Nekazaritza Saileko basogintza zerbitzuak garatutako softwarea da. Aukera ematen du baso-inbentarioetako datuak baliatzeko, horren bidez baso-egitura, ingurumen-eraginak eta hirientzako duten balioa kuantifikatzeko. Horrenbestez, aplikazioa aparta da Gasteizko udalerriko Eraztun Berdearen egitura, funtzioa eta balioa ikertzeko. Behin inbentarioko datuak aplikazioan sartuta, lortutako emaitzei buruzko txosten bat ematen du. Azterlan hori egiteko Eraztun Berde osoan han-hemenka barreiatutako eta ausaz hautatutako 200 lurzatitako zuhaitzak inbentariatu ziren.

Eraztun Berdeko zuhaitzen ezaugarriak

Eraztun Berdearen inbentarioak 267.900 zuhaitz jasotzen ditu guztira, hiru espezie ohikoenak erkametza, artea eta astigar arrunta direlarik. Eraztun Berdeko zuhaitz gehien-gehienak Europakoak dira jatorriz, Arabako autoktonoak.

Eraztun Berdeko zuhaitzen estaldura Eraztuneko azalera osoaren % 19koa da, azalera guztiaren 12,11 km2 estaltzen dituztelarik. Zuhaitz-dentsitatea oso handia da, ia-ia 431 zuhaitzekoa hektarea bakoitzeko.

Eraztun Berdeko zuhaitzen estaldura

Eraztun Berdeko zuhaitzen hosto-azalera 12,11 km2-koa da, gutxi gorabehera. Astigarra, astigar zuria eta ezkia dira hosto-azalera handieneko zuhaitzak, nahiz ez diren ugarienak. Horrenbestez, masa berde handiak ditugu, zeinetan gas-trukea gertatzen den (esaterako, CO2), bai eta hosto-azalera handia zenbait kutsagarri desagerrarazteko.

Karbonoa biltegiratzea eta bahitzea

Gauza jakina da klimaren aldaketaren arrazoi nagusienetako bat berotegi-efektuko gas kopuruaren hazkuntza dela. Gas horietako asko modu naturalean jaurtitzen dira atmosferara, baina azken urteotako kontzentrazio-hazkuntza antropogenikoa da batez ere. CO2 da atmosferan dagoen berotegi-efektuko gas nagusienetakoa; azken urteotako metaketa handia erregai fosilen errekuntza edo konbustioari zor zaio.

Zuhaitzek CO2 erabiltzen dute hazteko, karbonoa beren ehunetan finkatzen dutelarik. Atmosferako CO2 kopurua murrizteko zeregin garrantzitsu horretan, bahitze deitzen zaio urteko finkatze-tasari (urteko karbono tonatan neurtzen da) eta biltegiratze zuhaitzak bizirik den urteetan metatuko duen karbono kopuruari (karbono tonatan neurtzen da). Eraztun Berdeko zuhaitzak 775,7 tona garbi karbono bahitzen dute urteko (artea da bahitzeko gaitasun handieneko zuhaitza); estimatzen da guztira 116.00 tona karbono biltegiratzen dutela, makala delarik karbono-kopuru gehien gordetzen duena. Zuhaitzean biltegiratutako karbonoa hortxe geratzen da zuhaitzak bizirik iraun bitartean; hil ostean berriro atmosferara askatu daiteke karbono hori guztia. Horrenbestez, zuhaitzak bizirik iraunaraziz gero, karbonoak gordeta jarraituko du, eta azkenean zurari emango zaion erabileraren arabera karbono gehiago edo gutxiago askatuko da atmosferara.

Aireko kutsadura desagerraraztea

Atmosferako CO2 kopurua murrizteaz gain, zuhaitzek garbitu egien dute airea, gas kutsagarriak eta giza-osasunarentzat, ekosistemen funtzionamenduarentzat eta horiek baitan hartzen dituzten elementuentzat kaltegarriak izan daitezkeen partikulak desagerraraziz. Horri dagokionez, Eraztun Berdea urtero aireari 9.564 tona kutsagarri desagerrarazteko gauza da, batez ere 2,5 mikratik beherako partikulak eta ozonoa. Ozonoa eta antzeko gasak kaltegarriak izan daitezke airean kontzentrazio handian agertuz gero.

Jariatzea

Jariatzea prezipitazio sendoen ondorioa da, lurra ez baita ur-kopuru guzti hori iragazteko gauza. Horrek ur kontinental eta ozeanikoen kutsadura eragin dezake, jariatutako urek suspentsioan dauden solidoak eramatearen bitartez.

Landareak gauza dira eroritako uraren zati handi bat jasotzeko, hartara urritu egiten dutelarik azaleko jariatzea. Txostenaren arabera, Eraztun Berde zuhaitz eta sastrakek urteko ia 25.700 m3-tan murrizten dute jariatzea: horrek agerian jartzen du Eraztun Berdeak fenomeno horiek ekiditeko duen funtzioa.

Eraztun Berdearen balioa

Eraztun Berdeko basoak egiturazko balioak eta balio funtzionalak ditu, biak ala biak onura ekonomiko handien eragileak. Egiturazko balioa Eraztun Berdearen basoen osaera eta biomasari dagozkien balio propioarekin lotzen da, eta balio funtzionala, aldiz, zuhaitzek burutzen dituzten funtzioei (esaterako, kutsagarrien desagerraraztea, karbonoa bahitzea edo jariatzea murriztea) dagokienarekin.

Sistema naturalei balio ekonomikoak lotzea oso konplexu eta arriskatua den arren, iTree-ECO softwareak 83,5 milioi euroko zenbatekoa kalkulatzen dio Eraztun Berdeko zuhaitzen funtzio ugarien egiturazko balioari. Karbono-biltegi gisa betetzen duten funtzioa 1,87 milioi eurotan kalkulatzen da, eta urteko 140.000 euroan atmosferako karbonoa finkatze-balioa. Gainera, kalkulatzen da urtero 48.900 € aurrezten direla eraztun Berdeko zuhaitzek ekidin duten jariatzeagatik, eta 1,3 milioi € kutsadura desagerrazten dutelako.

Horrek agerian uzten du aisialdi-leku, biodibertsitatearen babesa eta paisaiaren hobekuntzaz gain, Eraztun Berdeak baduela beste balorerik, hiriko ingurumen-kalitatea hobetzen baitu, aldi berean hiriari onura ekonomiko handiak eskaintzen dizkiolarik

Laburbilduz, Eraztun Berdeko zuhaitzek nabarmen laguntzen dute airearen kalitatea hobetzen, klimaren aldaketaren ondorioak urritzen, aireko kutsadura desagerrarazten eta berotegi-efektuko gasak bahitzen. Beraz, hura babestu eta zaintzea Gasteizko herritar zein bisitariei bizi-kalitatea ematen dien ondare naturala da.

Esteka txosten osora

Teknozoruak, lursail hutsak berreskuratzeko irtenbidea (artikulu zientifikoa)

GEODERMA aldizkariak artikulu zientifiko bat argitaratu du, Gasteizen hiri-lursailak berreskuratzeko teknozoruak tresna bideragarri gisa erabiltzeko egin diren esperimentoei buruz.

Lana hainbat urtetako lankidetzaren emaitza da, toki-administrazioaren (Gasteizko Udala), ikerkuntza-zentroen (Neiker), hezkuntza zentroen (Euskal Herriko Unibertsitatea EHU, Santiago de Compostelako Unibertsitatea) eta enpresa pribatuen (Biocompost, Echave, Ecofond, Edafotec). Erakunde horiek guztiek indarrak batu dituzte, Udalaren tratamendu-lantegietako zenbait azpiproduktu balioeste posibleari buruz, hots, horien konbinazioaren bitartez zoru naturalaren funtzio berberak beteko lituzkeen zoru artifizialak sortzeko aukera.

Esperimentua Gardelegiko zabortegian egin zen, bereziki 2014 eta 2016 bitartean, haren garapena dokumentatuz elarik bai Gardelegiko Teknozoruei buruzko blogaean, bai eta  Proiektuaren azken oroitidazkia.ean ere. Esperimentua sail ugariren eta prestatzen ari ziren zenbait unibertsitate-ikasleren parte-hartzeari esker garatu ahal izan zen. Artikuluak erakusten du bideragarria dela horrela proposatutako ideia, eta emaitzak komunitate zientifikoan hedatzea ahalbidetzen du, halako moduan non errepikatu ahal izango baita antzeko egoeren aurrean.

Jatorrizko artikulu zientifikoa (ingelesez idatzia) esteka honetan izango da eskuragai zenbait denboraz: gero, harpidetza bidez eskuratu ahal izango da soilik.  Hona hemen artikuluaren laburpen bat.

Argazkia: bisita teknikoa, esperimentuaren lehen urtean

Laburpena

Hiri-lursail abandonatu ugari aurkitzen dira gure hirietan, hirien urbanizazio-prozesu azkarraren eta haren osteko higiezinen krisiaren ondorioz. Lursail horietan berriro landaretza sartzea kostu urriko irtenbide egokia izan daiteke lursailok berreskuratzeko; alabaina, landare horiek substratu egokia eskatzen dute hazteko. Azterlan honetan eskala errealeko esperimentu bat egin zen, lursailak berreskuratzeko 6 teknozoru motaren (zein Udalaren lantegietan ekoitzitako 4 material desberdin uztartzearen emaitza diren: CDW, eraikuntza eta eraispeneko hondakinetatik eratorritako zoruak; BIO, hiri-hondakin solidoen material bioegonkortua; BENT, tokiko industria batetik eratorritako bentonita birziklatuak; TS: landare-zorua, lursail hutsetan utzia) gaitasunak aztertzeko.

Sei teknozoru moten hiruna ale ipini ziren 12 m2-ko esperimentu-laukitan, horrez, horrez gain, kontroleko 4 lauki ere erabili ziren, horietako bakoitzean soilik osagai bat bakarra baliatuta. Laukietako bakoitzean 4 landaretza-mota ipini ziren, koadrante banatan: larrea (gramineoen ea leguminosoak nahastuta), laboreen txandakatzea (koltza, garia, ekilorea), birlandaketa (zuhaitzak, zuhaixkak eta sastrakadia nahastuta) eta biomasa-landaketa (sahatsak).

Hiru urteko epean, zenbait parametro neurtu ziren (batez ere parametro fisiko-kimikoak) teknozoruaren beraren laginetan, baita haien eluatua eta laukitan paratutako txorroten bidez jasotako lixibiatua, eta horien analitikak indarreko legediarekin kontrastatu dira.

Esperimentu-aldian neurtutako parametro gehienak legedian ezarritako mugen barruan zeuden. Alabaina, teknozoruetako eluatuetako sulfato-kontzentrazioak «inerte» izeneko lege-muga gainditu zuen, nahiz eta ez «arriskurik gabe» izeneko muga.  Landaretza-tratamendu guztiek izan zuten garapen aparta, sahatsenak izan ezik, seguru asko udako ur-eskasiak eraginda. Egiaztatu zen teknozoruan zenbat eta materia organiko gehiago egon, orduan eta gehiago hazten zela larrean eta laboreetan. Teknozoruak oso heteregeneoak izan ziren, eta hori kontuan hartu beharreko muga izan zitekeen hiri-lursailak berreskuratzeko asmoz erabiltzerakoan. Alabaina, ondorioztatu daiteke industria- eta hiri-azpiproduktuen bidez sortutako teknozoruak erabiltzea alternatiba bideragarria izan daitekeela hiri-hondakin balioespena sustatzerakoan.

Muestreo de suelo en las Graveras de Lasarte.

En el marco del convenio de investigación Green Lab sobre restauración de suelos y fitorremediación, en el que participan el Instituto Vasco de Investigaciones Agrarias NEIKER -para el análisis del suelo-, la Universidad del País Vasco -en el caso de la fitorremediación- y propio el CEA; se ha procedido a coger muestras de suelo contaminado en la zona de estudio (Graveras de Lasarte) con la intención de ensayar en laboratorio algunas técnicas para su descontaminación mediante plantas.

La idea es ensayar un modelo a escala de laboratorio de técnicas de fitorremediación para la restauración del suelo contaminado que luego pueda aplicarse en campo. El objetivo principal de la recogida de estas muestras es, tras analizar el suelo, de elaborar un diseño experimental y montar el ensayo a nivel de microcosmos.

Para ello el pasado mes de febrero se tomaron una serie de muestras de 3 puntos distintos de la zona de Graveras de Lasarte en una zona de suelo contaminado. Estos fueron los criterios de selección:

 • Punto 1. Tierra muy oscura con RCDs. Posiblemente se han quemado residuos en la zona. Zona llana.
 • Punto 2. Tierra con RSU y RCDs. Zona llana con algún vertido visible.
 • Punto 3. Tierra a primera vista con menos residuos, salvo algún RSU. El suelo en esta zona parece llegar a una mayor profundidad que en el resto. Zona llana.

Estas muestras se enviaron al laboratorio AGRUPALAB con el objetivo de ser analizadas. Después de su análisis, se determinó que existía contaminación en el punto 1 debido a la presencia de ciertas sustancias en concentraciones algo elevadas. Por este motivo se seleccionó este punto para la recogida de muestras de suelos con lo que montar el ensayo en laboratorio, que su vez deberán ser también analizadas posteriormente.

Recogida de tierra de suelo en el Punto 1 de la región de Graveras de Lasarte.

El muestreo de recigo se realizó el pasado miércoles 20 de mayo. Se tamizó in situ el suelo recogido para evitar roca y restos de residuos. El suelo se recogió alcanzando un total de 115 kg. Estas muestras se enviaron nuevamente a AGRULAB para su análisis quedando a la espera de resultados.

Apuntes sobre el COVID-19 y medioambiente: consecuencias sobre la contaminación atmosférica

La situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, elevada a pandemia internacional por la OMS, ha provocado amplias restricciones en la movilidad y actividad económica. Entre las medidas adoptadas, se ha limitado la libertad de circulación de las personas que ha derivado en una reducción drástica y generalizada del transporte, y en menor medida, de la actividad industrial y la generación de electricidad.

Por lo tanto, billones de personas se han tenido que quedar en casa. En China, las autoridades han mantenido confinadas a casi medio billón de personas, el equivalente a casi el 7% de la población mundial. Sin embargo, otros muchos países han tomado medidas similares, como Italia, España y más recientemente EE.UU e India.

Debido a las restricciones, los residentes de algunas de las ciudades más contaminadas del mundo han experimentado algo que no sucedía en años: respirar aire limpio. Este cambio es bienvenido por una gran mayoría, ya que la contaminación del aire mata alrededor de 4.2 millones de personas a lo largo del planeta cada año.

Las visualizaciones basadas en datos de los Modelos Globales de la NASA muestran cómo las concentraciones de algunos contaminantes han caído drásticamente después de que comenzara el confinamiento. Por otro lado, los satélites recogen información de los aerosoles presentes en la atmósfera, mientras que los modelos de la NASA estiman la distribución de estos en relación con la distancia a la superficie terrestre.

El dióxido de nitrógeno compuesto por partículas finas PM2,5 y el ozono se encuentran en el aire que respiramos y son muy reactivos. Al inhalarse, penetran en los pulmones y en el torrente sanguíneo, afectando a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, produciendo un descenso de la resistencia a las infecciones, y provocando enfermedades cardiovasculares o cáncer. Los aerosoles formados por compuestos nitrogenados pueden ser emitidos por las actividades humanas, principalmente debido a la combustión de combustibles fósiles como son la gasolina o el diésel. Las principales fuentes de dióxido de nitrógeno son las emisiones de los vehículos, las plantas de energía y las plantas de tratamiento de agua. En España la exposición a corto plazo a dichas partículas causaría una media de 10.000 muertes anuales por causas naturales, respiratorias y circulatorias. Por lo que pequeñas reducciones en los niveles de estos contaminantes pueden ser determinantes para salvar vidas.

En China, los mapas muestran como los niveles de dióxido de nitrógeno en la provincia de Hubei han descendido tras las restricciones de movimiento impuestas por el gobierno. Aunque es cierto que durante los últimos años la contaminación debido al dióxido de nitrógeno ha ido cayendo, a raíz del confinamiento se ha producido un descenso mucho mayor.

En Corea del Sur, donde los casos de COVID-19 aumentaron en marzo, se han detectados los niveles más bajos de contaminación de los últimos siete años. Aunque en este país no se impusieron grandes restricciones a los ciudadanos, los cambios del día a día han contribuido a este descenso.

Por otro lado, en la India cada invierno sobre Nueva Delhi, Mumbai y otras grandes ciudades se desarrolla un espeso manto de niebla debido a la quema de residuos agrícolas. Sin embargo, este año el aire tiende a estar un poco más limpio en primavera, debido a que el confinamiento ha dejado a 1.3 billones de personas en casa.

Finalmente, en Europa, los niveles de dióxido de nitrógeno han disminuido hasta un 40% de media en el último mes y en el caso de las partículas contaminantes han caído hasta un 10%, según un análisis del Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio (CREA), con sede en Helsinki. Las medidas de confinamiento por el coronavirus han supuesto en Europa un respiro para la calidad del aire y, según un estudio del CREA, la reducción de la polución ha permitido evitar alrededor de 11.000 muertes prematuras en los 21 países europeos analizados. En el caso de España, los fallecimientos prematuros evitados superarían los 1.900.

La caída de la demanda energética y de la movilidad ha hecho que la generación de electricidad con carbón haya disminuido un 37% y el consumo de petróleo un tercio. El carbón y el petróleo son las principales fuentes de contaminación por dióxido de nitrógeno y partículas. Debido a esto, las mayores reducciones de dióxido de nitrógeno se han registrado en Portugal, España, Noruega, Croacia, Francia, Italia y Finlandia. Y las caídas de partículas más acentuadas se han dado en Portugal, Grecia, Noruega, Suecia, Polonia, Finlandia y España.

En España durante el confinamiento se ha reducido a la mitad la contaminación en las 80 ciudades más pobladas al comparar los datos del periodo marzo-abril del año 2019 con los de este año. En las grandes ciudades, la reducción del tráfico ha alcanzado porcentajes de hasta el 77% de media en Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Valladolid, con máximas de hasta el 90% durante el fin de semana. Como consecuencia directa, han caído notablemente los niveles de contaminación, principalmente en el óxido de nitrógeno.

Otro ejemplo europeo es Italia, donde el confinamiento se decretó el 9 de marzo, aunque en algunas regiones del norte las restricciones comenzaron a finales de febrero. La zona industrial del norte de Italia suele experimentar altos niveles de contaminación, pero se estima que este año serán diferentes. En general, ha habido una mejora en la calidad del aire, principalmente en los niveles de óxido de nitrógeno. A pesar de esto, la mayoría de las muertes se han centrado en Lombardía y Emilia Romagna, donde se observa una correlación positiva entre la tasa de contaminación y la incidencia del COVID-19.

Como ya se sabe, el COVID-19 afecta principalmente a la salud respiratoria que a su vez está estrechamente relacionada con la contaminación del aire. Por lo que, en recientes estudios, se sugiere que en zonas donde la calidad del aire es baja el impacto en los pacientes con coronavirus ha sido más agresivo, dejando más muertes que en áreas con cielos libres de contaminación. Es de tal modo, que investigadores de EE.UU. han comparado los datos de exposición a partículas finas PM2.5 en 3.080 condados de EE UU entre 2000 y 2016 y las tasas de mortandad por COVID-19 en los mismos lugares durante las primeras semanas de la pandemia. La conclusión a la que llegan es que se han dado mayores tasas de fallecimientos por coronavirus en las zonas que han estado en los últimos años más expuestas a esas partículas nocivas. Un incremento de un microgramo por metro cúbico de óxido de nitrógeno se corresponde con un 15% de las muertes por COVID-19.

Por último, como ya se ha observado la reducción del tráfico motorizado y los cambios en las pautas de la movilidad son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire en las ciudades. Por lo tanto, sería deseable mantener algunas “buenas prácticas” durante la desescalada:

 • Reducir la necesidad de transporte fomentando el teletrabajo voluntario, la compra de proximidad y la administración electrónica más eficiente.
 • Reducir al máximo las horas punta, para ello, flexibilizar horarios y el escalonamiento de los horarios laborales.
 • Campañas a favor de los desplazamientos caminando y en bicicleta en trayectos de menos de 6 kilómetros.
 • Crear zonas verdes para evitar aglomeraciones en parques y jardines.
 • Reducir los límites de velocidad de circulación en las ciudades, generalizando las calles a 30, 20 y 10km/h para facilitar la movilidad activa.
 • Potenciar el transporte público y facilitar sistemas de protección frente al COVID-19 a las personas que viajen en el transporte colectivo.

Algunas ciudades, como Vitoria-Gasteiz, ya han comenzado a aplicar algunas de estas medidas. De momento se han ampliado numerosas aceras para el tránsito de los peatones; se han finalizado las obras de nuevos bici carriles para conectar la ciudad con la periferia; y por último, se implantará el calmado de tráfico y actuará en el 30% de las supermanzanas planteadas, donde la prioridad será el peatón y el tráfico estará limitado a 20km/h.

 

Bibliografía:

 

María Arenas Pérez, Plan de Empleo 2019

Pacto Verde Europeo: Europa como el primer continente climáticamente neutro

La estrategia del Pacto Verde Europeo, presentada por la Comisión Europea, ha sido aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 15 de enero de 2020. Se trata de una propuesta cuyo principal objetivo es el de combatir contra el cambio climático, siempre desde el punto de vista ecológico, económico y social. Para ello se prevé limitar las emisiones netas de CO 2 en su totalidad “para 2050 a más tardar”.

Se trata de un documento que supone un gran avance en materia medioambiental a nivel Europeo, pues persigue un crecimiento sostenible y una economía circular, compatible con un planeta sano de recursos finitos, que tenga en consideración a las sucesivas generaciones; además de la posibilidad de aprovechar las estrategias establecidas como una oportunidad para el desarrollo y crecimiento económico, teniendo siempre en consideración las distintas limitaciones de los países miembros y sin dejar a nadie atrás.

Teniendo en cuenta las líneas de investigación seguidas por el CEA Green Lab, consideramos que el documento tiene gran relevancia, sobretodo en relación una serie de ideas se resumen a continuación. El Pacto:

 • Exige que la resistencia, resiliencia, prevención y preparación dentro del contexto del cambio climático sean criterios obligatorios para toda financiación proveniente de la Unión Europea.
 • Pretende reemplazar de forma progresiva y en su totalidad los combustibles fósiles por energías renovables.
 • Tiene como objetivo un sistema de alimentación saludable con el medio ambiente, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y protegiendo la salud del suelo (limitando los plaguicidas, antibióticos, el uso de abono, etc.); que además incluye una gestión sostenible de los bosques.
 • Señala la necesidad de proteger, recuperar y aumentar el número de ecosistemas verdes que alberguen naturaleza, y da valor a las infraestructuras verdes urbanas como zonas que presentan biodiversidad y que contribuyen a luchar contra el cambio climático. Señala la importancia de acciones como la repoblación forestal, reforestación y restauración de boques como medidas de cuidado de la biodiversidad y como lugares de almacenamiento de CO2.
 • Además del aire, también considera la protección del agua y el suelo, de modo que se consiga “un entorno sin sustancia tóxicas”.
 • Resalta también la importancia de la investigación y la innovación a la hora de alcanzar los distintos objetivos en materia medioambiental y la necesidad de apoyar y financiar la excelencia científica en este ámbito, pues para el cumplimiento de los objetivos establecidos es primordial establecer una mirada científica. Desde el Centro de Estudios Ambientales y el Green Lab se impulsan proyectos de restauración de suelos degradados –página CEA Green Lab– (tales como el Proyecto Mendebaldea) que siguen la filosofía del Pacto Verde Europeo incluyendo acciones de conservación, reforestación y reducción de contaminantes y gases de efecto invernadero, así como incorporan la colaboración con centros de investigación que aportan una garantía científica e innovadora a los proyectos.

 

Informe especial del IPCC sobre el cambio climático y los gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres

INTRODUCCIÓN

En este informe especial realizado por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) se abordan varios temas del cambio climático y su relación con el suelo, analizando desde los gases de efecto invernadero, los flujos en ecosistemas terrestres, los usos del suelo y la gestión sostenible del mismo (adaptación y mitigación), hasta la desertificación, la degradación del suelo o la seguridad alimentaria.

A continuación hemos extraído algunas de las conclusiones que nos han parecido más relevantes de cara a la lucha contra el cambio climático desde la gestión del suelo. El documento original se puede consultar aquí.

El suelo provee al ser humano de comida, agua y otros servicios ecosistémicos tales como la biodiversidad. Juega un papel muy importante en la regulación del clima, siendo usado entre un cuarto y un tercio de su superficie para la producción primaria. Desde un enfoque económico, los servicios ecosistémicos del suelo a nivel mundial se han valorado como equivalentes al Producto Interior Bruto (PIB ) global anual. Por otro lado, la actividad del ser humano afecta a más del 70% de la superficie terrestre no cubierta de hielo.

 

SECUESTRO DE CARBONO EN EL SUELO

El suelo es tanto una fuente de gases de efecto invernadero como un sumidero y en él se produce un intercambio de energía, agua y gases entre la superficie de la tierra y la atmósfera. Se estima que un 23% de los gases de efecto invernadero de origen antropogénico, son derivados de la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. Estas actividades producen aproximadamente el 13% de emisiones de CO2, 44% de emisiones de metano y el 82% de emisiones de óxido nitroso (N2O). La respuesta natural del suelo a este cambio medioambiental inducido por el ser humano, ha sido secuestrar alrededor de 11.2 Gt de CO2/año durante el periodo de tiempo 2007-2016. Sin embargo, es incierto el futuro del suelo como secuestrador de carbono debido al cambio climático, ya que se espera que con el deshielo del permafrost se liberen grandes cantidades de carbono a la atmósfera. Por otro lado, las emisiones antropogénicas de N2O se deben principalmente a la aplicación ineficiente de nitrógeno en los suelos de cultivo. Asimismo, el 25-30% del total de comida producida se pierde o se tira, de este modo se produce un aumento de los gases de efecto invernadero. Además, desde 1961, la producción total de comida se ha incrementado un 240%.

LA DEGRADACIÓN DEL SUELO 

Los ecosistemas terrestres y la biodiversidad son vulnerables al cambio climático y al tiempo extremo, por lo que una gestión sostenible del suelo puede contribuir a reducir el impacto negativo de numerosas actividades. Un cuarto de la superficie terrestre no cubierta por hielo, está sujeta a la degradación humana, tanto que se ha estimado que la erosión del suelo agrícola es de entre 10-20 (suelo no labrado) a más de 100 veces (labranza convencional) mayor que la formación de suelo. Esto está influenciado por el cambio climático que exacerba la degradación del suelo, de modo que el área anual de tierra sometida a sequía se incrementa en más de 1% al año. En 2015, el número de personas que vivían en áreas que experimentaban desertificación ascendía a los 500 millones.

 

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Los cambios en el uso y condiciones del suelo pueden reducir o acentuar el calentamiento global, así como afectar a la intensidad, frecuencia y duración de eventos extremos. De este modo, los cambios en la cobertura del suelo han contribuido a liberar CO2 a la atmósfera produciendo un incremento de la temperatura global y del albedo. Se espera que el cambio climático altere las condiciones del suelo y esto tenga repercusión en el clima regional:

 • En las regiones boreales la línea arbórea migraría hacia el norte y la estación de crecimiento se alargaría. La subida de temperaturas durante el invierno disminuiría la cobertura de nieve y por lo tanto, el albedo. La temperatura se reduciría en la época de crecimiento debido a la evapotranspiración de la vegetación.
 • En las regiones tropicales se incrementarían los patrones de lluvias, de modo que el crecimiento de la vegetación reduciría el calentamiento global.
 • En las zonas áridas, se incrementaría la gravedad de las olas de calor mientras que en las zonas de suelos más húmedos el efecto sería el contrario.
 • Las áreas urbanizadas y sus alrededores sufrirían un aumento de la temperatura, principalmente la temperatura nocturna sería la que se vería más afectada.

 

ACCIONES PARA FRENAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Los riesgos del cambio climático relacionados con la degradación del suelo son mayores en aquellas zonas de mayor densidad poblacional, mayor uso del suelo y menor capacidad adaptativa. Estos escenarios exponen a la población a ecosistemas degradados, incendios forestales, e inundaciones en las zonas costeras. Desde una perspectiva propositiva, existen varias acciones relacionadas con el manejo de los suelos que tienen como objetivo reducir los efectos del cambio climático: producir alimentos de manera sostenible, desarrollar un manejo de los bosques más sostenible, el manejo del carbono orgánico del suelo, conservar los ecosistemas y reforestar, reducir la deforestación y degradación, y reducir la pérdida de comida. Algunas respuestas son más inmediatas como la conservación de ecosistemas con alta tasa de carbono, mientras que otras pueden llevar décadas como la reforestación y la restauración de ecosistemas.

La restauración natural de la vegetación y la reforestación de suelos degradados enriquece a largo plazo la capa superficial y el subsuelo, que aumentarán su tasa de secuestro de carbono. Así como reducir la conversión del uso del suelo de forestal a no forestal (agrícola o urbanizable).

 

SE NECESITA FINANCIACIÓN

Se calcula que la inversión inicial para poner en marcha modelos de gestión sostenible del suelo puede oscilar desde 20 $/ha hasta 5.000 $/ha. Por ello, si los gobiernos facilitan las ayudas económicas se pueden superar las barreras para la adopción de estas medidas, especialmente para los pequeños agricultores. A corto plazo, el cambio de dieta a una más equilibrada puede ayudar a reducir la presión sobre los suelos y a su vez, proporcionar importantes beneficios a la salud humana a través de una mejoría en la nutrición. Aplazar la puesta en marcha de algunas acciones podría dar lugar a algunos impactos irreversibles en algunos ecosistemas, lo que a largo plazo se traduce en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero las cuales acelerarían el calentamiento global.

 

EJEMPLOS EN VITORIA-GASTEIZ

En Vitoria-Gasteiz el Ayuntamiento y el Centro de Estudios Ambientales promueven desde hace años una línea de recuperación de suelos degradados con varios proyectos piloto en marcha donde se maximiza la fijación de Carbono, la reforestación de zonas verdes y la reducción de la contaminación del suelo. Pueden consultarse algunos de estos proyectos en

www.vitoria-gasteiz.org/suelosdegradados

Referencia:

IPCC, 2019: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)]. In press.

Las imágenes que se muestran se han extraído de dicho documento.

 

Resumen de la sesión: “Vacas y suelos contra el Cambio Climático”

El jueves 16 de enero David González, técnico de Sustraiak Habitat Design impartió la charla “Vacas y suelos contra el Cambio Climático” en Ataria , Vitoria-Gasteiz. El CEA Green Lab asistió a esta ponencia entre el numeroso público y por su relación con la línea de investigación de suelos dejamos un resumen de los puntos tratados más destacados:

Nuestros suelos son el reservorio de carbono más importante de nuestro planeta, debido a que los océanos se encuentran saturados de CO2 y ya no son capaces de secuestrar más carbono atmosférico.

Según el último informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) para que a finales de esta década no se produzca un incremento de la temperatura global de más de 1.5ºC, las emisiones de CO2 se deben reducir en al menos un 55%. Sin embargo, debido al modelo de producción que poseemos actualmente, para producir 2 Kcal de alimento es necesario consumir 10 Kcal de combustibles fósiles. Por ello, es necesario desarrollar una agricultura y una ganadería más sostenible que se aleje del modelo actual intensivo.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los suelos es a la pérdida de materia orgánica debido a la erosión que produce dejar el suelo al descubierto por arar en exceso (pérdida por escorrentía) y el uso de fertilizantes químicos. Se estima que se han perdido más de un 70% de las reservas de carbono en forma de fertilidad, las cuales se destruyen y se liberan a la atmósfera en forma de CO2. A su vez, esto provoca la pérdida de los microorganismos del suelo, como los hongos, encargados de fijar el nitrógeno atmosférico en formas utilizables por las plantas. Por ello, la relación agricultura-ganadería es tan importante, debido a que la ganadería cierra el ciclo fertilizando el suelo de forma natural.

El carbono que es fijado en el suelo deriva de la descomposición de la materia orgánica y se conoce con el nombre de humus, el cual tiene la función de fijar contaminantes, mantener la humedad del suelo y alimentar a la red trófica que habita en él. Se sabe que entre el 20-40% de los azúcares que genera la planta se liberan a través de las raíces y son aprovechados por los microorganismos. Dichos microorganismos van a producir minerales que serán de nuevo utilizados por la planta. Esta relación de intercambio de materias se conoce como simbiosis.

Por otro lado, la ganadería no estabulada tiene un gran valor a la hora de mantener los paisajes, como es el caso de las dehesas, fruto de la combinación de pastos, cultivos y ganado. En la gestión de pastos tiene gran importancia el metano derivado de la fermentación anaeróbica de la digestión de los rumiantes, que es liberado en la naturaleza y es aprovechado posteriormente por la microbiota metanótrofa que se encarga de recuperar el metano atmosférico y absorberlo. Es cierto  que existe un problema en el modelo industrial ganadero, ya que hay que alimentar y albergar a un gran número de vacas, sin embargo, el metano liberado a la atmósfera por estos animales, tan solo representa un 5% del total de emisiones de nuestro planeta.

Frente a los modelos industriales, la agricultura regenerativa tiene como objetivos:

 • Mantener los suelos cubiertos sin arar, para no perder materia orgánica y evitar romper los ciclos naturales de los microorganismos. Por lo tanto, se deja el suelo en reposo el máximo tiempo posible.
 • Potenciar la diversidad de plantas y alejarse de los monocultivos.
 • Partir de la premisa de que hay que dar de “comer” al suelo, no a las plantas.
 • Incorporar la ganadería en este proceso, la cual remueve y estercola el suelo en sus procesos de migración.

La agricultura regenerativa tiene en cuenta que los ecosistemas como los pastizales están adaptados a cargas muy fuertes de ganadería y a tiempos muy largos de descanso. Para ello, se realiza un pastoreo rotacional que se basa en la restauración de hectáreas a través del ganado. El ganado rota a través de parcelas previamente delimitadas, por lo que al volver el ganado a la primera parcela ésta ya se ha recuperado del impacto producido por los animales.

Por último, el diseño hidrológico de la agricultura regenerativa consiste en el uso de maquinaria que no voltea la tierra, sino que la ahueca para permitir la infiltración del agua y la aireación del suelo. Esto favorece a que haya una mayor proporción de raíces y por lo tanto una mayor concentración de materia orgánica, es decir, en agricultura regenerativa el almacenamiento hídrico aumenta al igual que la acumulación de materia orgánica.

Según estudios más recientes, para compensar las emisiones de CO2 atmosférico anuales habría que fijar un 0.4% de carbono en el suelo con todos los beneficios que ello conlleva. Y para volver a valores preindustriales de carbono atmosférico, habría que pasar 57 años llevando a cabo manejos sostenibles de agricultura. Sin embargo, dependiendo del tipo de modelo agrícola utilizado se han estimado valores de recuperación de hasta 7 años, aun así, no todos los suelos de nuestro planeta tienen la misma capacidad de absorción y estos valores tan solo son una estimación.

El fitomanejo in situ con Brassica napus y deshechos sólidos urbanos bioestabilizados es una estrategia sostenible para la restauración de suelo urbano en desuso

Un ensayo de fitogestión realizado en una zona degradada de Júndiz de 1 ha de extensión (resumen de las acciones aquí) aplicando material bioestabilizado y colza se ha mostrado como una solución viable según recoge un artículo científico publicado en la revista Urban Forestry and Urban Greening.

El trabajo, realizado en 2015, es fruto de la colaboración entre el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz, el grupo de investigación Ekofisko de la Universidad del País Vasco y el Departamento de Recursos Naturales de Neiker. El ensayo comenzó como proyecto piloto para la restauración de una parcela municipal muy degradada mediante una enmienda orgánica (aporte de biocompost) seguido de una rotación de diferentes cultivos anuales con fines agroenergéticos (colza, habines, girasol).

De los datos recopilados el primer año tras la cosecha de la colza, se concluyeron unos resultados prometedores que recientemente han sido publicados como artículo científico en la revista Urban Forestry and Urban Greening, consultable en el siguiente enlace:
https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126550

En este link se puede acceder a la versión previa (pre-proof) y libre del artículo.

 

Foto 1. Esquema gráfico conceptual

Resumen:

El declive de la producción industrial ha provocado que en la periferia de muchas ciudades Europeas existan grandes parcelas industriales en desuso, convirtiéndose en una preocupación económica, social y medioambiental. Al mismo tiempo, se sobreexplotan los suelos fértiles disponibles para producir cultivos energéticos y se acumulan residuos en vertederos municipales, acciones que obstaculizan el desarrollo de una sociedad del bienestar sostenible. En esta situación la fitogestión surge como una estrategia in situ muy valiosa para el manejo de los espacios periurbanos abandonados permitiendo la restauración de los servicios ecosistémicos fundamentales. El ensayo de campo descrito se llevó a cabo para estudiar el potencial del Material Bioestabilizado (MB) obtenido a partir de una mezcla de deshechos municipales para, por un lado, observar la producción de Brassica napus (colza) y, por otro lado, mejorar la salud/funcionamiento de los suelos periurbanos vacantes como un primer paso hacia la creación de una infraestructura verde urbana. Tres meses antes de sembrar, los suelos fueron modificados con 0, 50 y 100 t en peso fresco de MB ha-1. Se recopilaron datos sobre la fisiología y el crecimiento de B. napus en los estados fisiológicos BBCH-16-17 (57 días) y BBCH-89 (260 días). La actividad, biomasa y diversidad funcional de las comunidades microbianas del suelo fueron medidas de manera conjunta. En general, los resultados mostraron que los suelos a los que se les agregó MB fueron más productivos y funcionales que aquellos a los que no se les añadió MB. En cuanto a las plantas, el área de las hojas de B. napus aumentó significativamente en el estado BBCH-16-17, lo que se tradujo posteriormente, en el estado BBCH-89, en un mayor rendimiento. A nivel del suelo, principalmente, aumentaron aquellas actividades microbianas relacionadas con el C y el N tras la adición de MB. Esto fue clave para satisfacer los requerimientos nutricionales de las semillas bajo las condiciones de nuestro experimento. Este estudio innovador aboga por una economía circular y muestra que la combinación de la adición de MB y B. napus puede ser una solución eficaz para una restauración de los suelos periurbanos vacantes.

 

En caso de citar el artículo rogamos usen la siguiente referencia: Míguez F, Gómez-Sagasti MT, Hernández A, Artetxe U, Blanco F, Hidalgo Castañeda J, Vilela Lozano J, Garbisu C, Becerril JM, In situ phytomanagement with Brassica napus and bio-stabilised municipal solid wastes is a suitable strategy for redevelopment of vacant urban land, Urban Forestry and Urban Greening (2019). doi: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126550

 

Instalación de nuevos piezómetros en el entorno del Anillo Verde

En 2018, a raíz de una colaboración con la Cátedra de Hidrogeología de la Universidad del País Vasco EHU/UPV para investigar la calidad de las aguas subterráneas en el entorno de las Graveras de Lasarte, se propuso ampliar y mejorar la red de piezómetros existentes en el ámbito para un mejor control de la “infraestructura azul” y un mayor conocimiento de su relación con la infraestructura verde (Figura 1). En ese año se construyeron dos nidos de piezómetros en dicha zona y se comenzó su seguimiento.

Figura 1. Red de piezómetros en torno a Graveras de Lasarte

El pasado diciembre, continuando con la creación de dicha red de control piezométirca , se puso en marcha la construcción de 2 nuevos nidos de piezómetros en la zona sur (Graveras de Lasarte) y en el oeste (Parque de Zabalgana) de Vitoria-Gasteiz, ampliando así la monitorización del estado de las aguas subterráneas en el entorno del Anillo Verde.

Foto: Ejecución del sondeo en Lasarte

Los nuevos nidos de piezómetros se encuentran localizados en las inmediaciones de la calle Félix González Petite, aguas abajo de las Graveras de Lasarte y en la entrada norte del Parque de Zabalgana (desde la calle Las Arenas).

Para cada una de las zonas de interés delimitadas se ha planteado la construcción de dos piezómetros (Figura 3) separados por una distancia aproximada de 1 m y abiertos a diferentes profundidades de modo que posibiliten la obtención de información de dos unidades hidrogeológicas distintas. Cada nido de piezómetros deberá constar de un piezómetro somero de unos 6-7 m de profundidad, abierto únicamente en la unidad cuaternaria, y otro de 30 m de profundidad, abierto en la unidad relativa a las margas. Los piezómetros permitirán conocer las diferencias entre las aguas de la capa relacionada con las margas (más contaminadas) y el acuífero cuaternario, además de comprobar la presencia de flujos verticales entre estos dos medios.

Figura 3: Esquema de un nido de piezómetro

La red de piezómetros en torno al Anillo Verde posibilitará analizar en detalle la relación entre este sistema verde, incluyendo los suelos potencialmente contaminados en su entorno, y la calidad y comportamiento de las aguas subterráneas.

En el caso de las Graveras de Lasarte, la información recogida por los piezómetros contribuirá a mejorar el diseño de su futura restauración (Parque Larragorri) y facilitará el posterior monitoreo de la evolución de esos suelos y el funcionamiento del sistema de aguas subterráneas de la región.

Avances Green Lab. Investigación en ADN Ambiental 2019

Avances en la investigación sobre ADN ambiental (diciembre 2019)

En la actual crisis de biodiversidad, existe una urgente necesidad de herramientas eficientes y fiables para documentar la presencia de especies y evaluar las tendencias de sus poblaciones que ayuden a mejorar las estrategias para detener la pérdida de biodiversidad. Recientes avances en las técnicas moleculares han proporcionado una nueva herramienta para la detección del ADN presente en el ambiente o ADN ambiental (eDNA) que puede usarse como base para realizar inventarios taxonómicos y evaluar la distribución de las especies, ayudando a mejorar la monitorización ambiental. Los anfibios en concreto, caracterizados por albergar muchas especies discretas, raras y recientemente extintas, son uno de los taxones más vulnerables a nivel mundial y uno de los grupos que más se podría beneficiar del uso de eDNA para su monitorización ya que la probabilidad de detección mediante métodos tradicionales es a menudo baja para aquellas especies menos abundantes y puede variar enormemente debido a las condiciones ambientales locales.

El Centro de Estudios Ambientales (CEA) ha establecido un convenio de colaboración con el grupo de investigación “Sistemática, Biogeografía, Ecología del comportamiento y Evolución (SBEcE)” de la Universidad del País Vasco, con el Dr. B.J. Gómez-Moliner como investigador responsable, con el objetivo de poner a punto de una metodología de monitorización de las comunidades de anfibios del municipio de Vitoria-Gasteiz mediante la técnica de metabarcoding de ADN ambiental que ayude en la gestión de este grupo de vertebrados. Hasta la fecha el grupo SBEcE ha diseñado un protocolo de recogida de muestras de agua y de sedimento específico para la problemática, mediante el cual se han muestreado 41 masas de agua del municipio de Vitoria-Gasteiz. Estas muestras han sido ya procesadas para extraer su ADN y están a la espera de ser secuenciadas mediante secuenciación masiva a través del Servicio de Genómica de la UPV (Sgiker – UPV/EHU) en la plataforma Illumina. Además, también se ha creado una base de datos de referencia del marcador molecular seleccionado para el estudio, un fragmento de ADN de 60 pares de bases (pb) de la región 12S del ADN mitocondrial, empleando secuencias de ADN obtenidas de bases de datos públicas y generando secuencias nuevas para 59 muestras de tejido de 16 especies de anfibios de la península ibérica. Esta base de datos servirá para determinar si el marcador es suficientemente polimórfico para diferenciar las diferentes especies y para tener una base de datos de referencia sobre la que comparar las secuencias de ADN obtenidas en las muestras ambientales analizadas.

El informe completo se puede consultar aquí:

Informe Green Lab EHU ADN ambiental 2019

 

Avances Green Lab. Investigación en Hidrogeología 2019

Avances en la investigación sobre hidrogeología (diciembre 2019)

En mayo de 2019 el Centro de Estudios Ambientales (CEA) y la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) firmaron un Convenio de Colaboración, de un año de duración, por el cual el Grupo de Hidrogeología (Dpto de Geodinámica) iba a llevar a cabo actividades de investigación hidrogeológica en el Anillo Verde de la ciudad. Se trataba de mejorar el conocimiento hidrogeológico y el mayor énfasis se ponía en el sector de las graveras de Lasarte, donde se ubicará el futuro parque de Larragorri, con el que se culminaría el cierre del Anillo.

En estos 6 meses las actividades se han centrado en

1) Ampliación de la red de control,

2) Información piezométrica,

3) Información hidroquímica,

4) Modelo conceptual de base.

El informe completo se puede consultar aquí.

Informe Green Lab EHU Hidrogeologia 2019

1.- Ampliación de la red de control
En estos momentos en el sector de Lasarte hay una red de observación de 14 piezómetros, incluyendo someros (6-7 m, asociados a los depósitos cuaternarios) y profundos (30-40 m, asociados al substrato margoso), estando ahora mismo en tramitación 4 más (2 someros y 2 profundos). En conjunto se trata de una red de gran interés (Fig. 1), que constituye un adecuado marco de observación del ámbito de estudio, en la que se ha venido centrando la toma de datos (piezometría y calidad).

Figura 1: Red de control actual en la zona de Lasarte. Los puntos PG-11 y PG-12 son dobles.

2.- Información piezométrica
Periódicamente se hacen medidas manuales de la profundidad (m) del nivel de agua con objeto de elaborar los mapas piezométricos que representan la red de flujo (sentido del flujo y gradiente hidráulico). Esta disposición del flujo se mantiene en el tiempo, indicando un flujo, tanto en los depósitos cuaternarios como en el substrato margoso, hacia el norte (núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz). En 3 de los piezómetros profundos se han instalado dispositivos de medición en continuo de la variación del nivel, lo que permite un conocimiento más detallado de la respuesta del acuífero ante las lluvias. La profundidad del nivel piezométrico oscila entre 0,5 y 4,7 m, en épocas de fuertes lluvias y de final de estiaje, respectivamente.

3.- Información hidroquímica
Tanto por parte de los gestores del vertedero de residuos de Gardelegi, con frecuencia trimestral, como por parte del Grupo de Hidrogeología (UPV/EHU), a paso de tiempo variable, se llevan a cabo muestreos, y posterior analítica de las aguas, en los puntos de la red de observación. Es clara la diferencia observada entre las aguas asociadas a los depósitos cuaternarios, superficiales, y las asociadas al substrato margoso en profundidad. Estas últimas muestran claros síntomas de contaminación, con concentraciones altas en cloruros y sulfatos. Aunque, a priori, se pueda relacionar esta contaminación con las fases iniciales del vertedero de residuos de Gardelegi es necesaria información hidroquímica de mayor detalle. En este sentido, se está a la espera de los resultados definitivos de análisis isotópicos de las diferentes aguas de la red de observación.

4.- Modelo conceptual de base
A modo de resumen de lo hasta ahora conocido, la figura 2 muestra el modelo
conceptual con el que se está trabajando y que se considera válido para buena parte del
Anillo Verde. Se trata de un conjunto multicapa con: A) Un acuífero superficial,
asociado a los depósitos cuaternarios, de alta permeabilidad, y con una calidad no
preocupante. B) Un substrato margoso, con transmisividad muy baja asociada a los
niveles más fracturados por los que se da el flujo de aguas contaminadas. C) Posibilidad
de flujo ascendente en determinadas condiciones.

Figura 2: Esquema hidrogeológico conceptual del acuífero multicapa.

Avances Gren Lab. Investigación en Fitorremediación 2019

Avances en la investigación sobre fitorremediación (diciembre 2019)

Foto: vertidos de construcción y demolición en las Graveras de Lasarte.

Durante estos primeros seis meses de convenio entre el Centro de Estudios Ambientales y el Grupo de Investigación Ekofisko de la UPV/EHU (15/04/2019 – 15/10/2019) se han elaborado fichas técnicas con las características botánicas de todas las especies vegetales identificadas en la zona de las Graveras de Lasarte (Objetivo 1, Anexo I del informe).

Asimismo, se ha realizado una profunda revisión bibliográfica sobre el potencial de las especies vegetales
identificadas para la extracción y estabilización de contaminantes inorgánicos (i.e., metales como Pb, Cd o As) (Objetivo 1 y 2, Anexo II del informe) así como para la biodegradación y biotransformación de compuestos orgánicos (p.e., hidrocarburos totales de petróleo, THPs) (Objetivo 1 y 2, Anexo III del informe) presentes en la zona de estudio.

En este sentido, se está trabajando en una base de datos con toda la información recopilada (Objetivo 3). En los próximos meses, será necesaria una segunda inspección para delimitar la zona de actuación y poder fijar el diseño experimental del ensayo de fitorremediación y/o fitogestión en campo.

El informe completo y sus Anexos se puede consultar aquí;

Informe Fitorremediacion Green Lab UPV-EHU 2019

Avances Green Lab. Investigación en Suelos 2019

Avances en la investigación sobre salud del suelo (diciembre 2019)

Foto: suelos en las Graveras de Lasarte

En los primeros seis meses de desarrollo del convenio entre el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz  y el Departamento de Conservación de Recursos Naturales de Neiker (15/04/2019 – 15/10/2019), se han analizado en profundidad datos procedentes de un ensayo de fitogestión establecido en la zona de Júndiz, cuyo objetivo principal es minimizar el riesgo asociado a la presencia de contaminantes en dicho emplazamiento, a la vez que se recupera la funcionalidad del ecosistema edáfico y se generan productos y servicios ecosistémicos de interés.

Del análisis de dichos datos, se concluye que, hasta el momento, la estrategia de fitogestión aplicada no ha resultado en una reducción significativa de los contaminantes orgánicos presentes en el área de estudio. Sin embargo, la fitogestión sí ha conducido a una mejora de las propiedades microbianas del suelo y, por ende, de la funcionalidad del recurso edáfico. Por otra parte, los resultados indican que el cultivo mixto de álamo y una variedad autóctona de Melilotus albus son una buena opción de fitogestión para este tipo de emplazamientos.

Por otra parte, se ha iniciado un ensayo ex situ a escala microcosmos de cara a profundizar en las posibilidades de la aplicación de técnicas de remediación biológica (biorremediación, micorremediación, fitorremediación) para la recuperación de suelos afectados por contaminación mixta (contaminantes orgánicos e inorgánicos) en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.

En este sentido, se está trabajando con un suelo contaminado con plomo y lindano al cual se le ha añadido sustrato del cultivo de Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus como enmienda orgánica de cara a la estimulación de la actividad degradadora del lindano (micorremediación). Análogamente, en algunos tratamientos, se han empleado plantas (fitorremediación) de Festuca rubra y Brassica sp. al objeto de fitoestabilizar y fitoextraer el plomo, respectivamente. En este momento, se están analizando los datos para la posterior evaluación de la eficacia de los tratamientos aplicados en términos de reducción en la concentración de los contaminantes y recuperación de la salud del suelo.

Finalmente, estamos analizando la información disponible sobre la contaminación del suelo presente en las Graveras de Lasarte (ver foto) de cara al diseño y posterior desarrollo de un ensayo de remediación biológica.

El informe completo con sus Anexos puede descargarse aquí para consulta (63 páginas):

Informe Semestral Green Lab NEIKER-CEA 2019

Sesión Técnica de Tecnosuelos

Introducción

El pasado 27 de junio, en la Casa de la Dehesa de Olárizu, se realizó una sesión sobre Tecnosuelos a la que asistió personal de IHOBE, CEA, NEIKER, SAINSA y expertos en la materia de distintas provincias. La intención era revisar las experiencias más recientes de empleo de tecnosuelos en nuestro entorno – repasando los resultados de dos proyectos experimentales a largo plazo realizados en la CAPV – así como conocer las últimas aplicaciones desarrolladas en Galicia y en el extranjero, tanto en restauración de minas, ámbitos urbanos degradados o asociadas a infraestructuras viarias.

Ponencia de Felipe Macías, casos en Galicia

La jornada comenzó con una ponencia del catedrático Felipe Macías de la Universidad de Santiago de Compostela, un pionero en el ámbito de los tecnosuelos, que expuso diferentes proyectos de restauración de suelos mineros en los que ha participado utilizando tecnosoles. Se comentó el ejemplo de la Mina de lignito de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) – la mina a cielo abierto más grande de la Península-, la Mina de cobre de Touro (A Coruña) o la Mina de uranio de Saelices (Salamanca), entre otros. Finalmente, se incluyó el empleo de tecnosuelos en las obras de los túneles del AVE en A Gudiña, tnato para inertizar materiales sulfurosos extraídos de la excavación extraídos como para la neutralización de las agua lixiviantes mediantes filtros verdes de tecnosuelos.

La Cantera de la Minoria (Álava)

La siguiente ponente, Miriam Gonzalez, de SAINSA, presentó la problemática existente en la Cantera de Laminoria (Álava) para la rehabilitación de las zonas alteradas como consecuencia de la explotación de las arenas en la cantera, que obliga al empleo de gran cantidad de material para cubrir con suelo las áreas recuperadas. Seguidamente, el Dr. Gerardo Besga, de NEIKER, explicó el ensayo llevado a cabo con diferentes tecnosoles como cobertura para la recuperación de la cantera y, según los resultados obtenidos, describió la propuesta final de rehabilitación para la explotación.

Tecnosuelos en Gardélegi

Para finalizar la sesión de ponencias, Juan Vilela, del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, expuso los motivos que llevaron a esta administración a ensayar el empleo de tecnosuelos en las instalaciones del vertedero de Gardelegi, como posible solución a la escasez de suelo, la reutilización de subproductos de plantas municipales y la necesidad de recuperar áreas urbanas degradadas.  Odei Barredo, que participó en el tratamiento estadístico de los datos recopilados en el ensayo, mostró el análisis detallado de los resultados y la aptitud del método propuesto.

Debate final

Tras las presentaciones se procedió a una sesión de preguntas. Partiendo de la necesidad de implantar el concepto de economía circular para la recuperación de los materiales de desecho, se debatió sobre la normativa existente para la valorización de los residuos y la falta de una legislación específica que, en el caso del País Vasco, regule y controle el uso de los tecnosuelos, tanto para recuperar zonas alteradas y contaminadas, como para prevenir impactos en el medio ambiente como consecuencia de otras actividades industriales o urbanísticas. La sesión finalizó con la conclusión de que el órgano competente está trabajando en este tema, y que gracias en parte a los proyectos realizados, se puede mantener la discusión sobre casos tangibles y de aplicación real.