ceagreenlab

Gasteizko Eraztun Berdeko zuhaitzen onurak

Gasteizko hiri-arbolen onura ugariei buruzko azterlanaegin zuen 2019an CEA Green Labek, horretarako baliatu zituelarik udal-inbentarioaren datuak eta software libreko i-Tree aplikazioa. Gero, eta Gasteizko Udalaren Eraztun Berdearen eta Biodibertsitatearen Atalarekin lankidetzan, azterlan hori Eraztun Berde zuhaitzen inguruan egitea erabaki zen; aurretiaz, zuhaitz horien inbentarioa egin zen, Murgiako BHIren eta Gasteizko Udalaren enplegu-planen laguntzarekin.

Emaitzak lortu ostean, jarraian ondorio nagusienak aipatzen dira.

i-Tree Eco

i-Tree Eco programa Estatu Batuetako Nekazaritza Saileko basogintza zerbitzuak garatutako softwarea da. Aukera ematen du baso-inbentarioetako datuak baliatzeko, horren bidez baso-egitura, ingurumen-eraginak eta hirientzako duten balioa kuantifikatzeko. Horrenbestez, aplikazioa aparta da Gasteizko udalerriko Eraztun Berdearen egitura, funtzioa eta balioa ikertzeko. Behin inbentarioko datuak aplikazioan sartuta, lortutako emaitzei buruzko txosten bat ematen du. Azterlan hori egiteko Eraztun Berde osoan han-hemenka barreiatutako eta ausaz hautatutako 200 lurzatitako zuhaitzak inbentariatu ziren.

Eraztun Berdeko zuhaitzen ezaugarriak

Eraztun Berdearen inbentarioak 267.900 zuhaitz jasotzen ditu guztira, hiru espezie ohikoenak erkametza, artea eta astigar arrunta direlarik. Eraztun Berdeko zuhaitz gehien-gehienak Europakoak dira jatorriz, Arabako autoktonoak.

Eraztun Berdeko zuhaitzen estaldura Eraztuneko azalera osoaren % 19koa da, azalera guztiaren 12,11 km2 estaltzen dituztelarik. Zuhaitz-dentsitatea oso handia da, ia-ia 431 zuhaitzekoa hektarea bakoitzeko.

Eraztun Berdeko zuhaitzen estaldura

Eraztun Berdeko zuhaitzen hosto-azalera 12,11 km2-koa da, gutxi gorabehera. Astigarra, astigar zuria eta ezkia dira hosto-azalera handieneko zuhaitzak, nahiz ez diren ugarienak. Horrenbestez, masa berde handiak ditugu, zeinetan gas-trukea gertatzen den (esaterako, CO2), bai eta hosto-azalera handia zenbait kutsagarri desagerrarazteko.

Karbonoa biltegiratzea eta bahitzea

Gauza jakina da klimaren aldaketaren arrazoi nagusienetako bat berotegi-efektuko gas kopuruaren hazkuntza dela. Gas horietako asko modu naturalean jaurtitzen dira atmosferara, baina azken urteotako kontzentrazio-hazkuntza antropogenikoa da batez ere. CO2 da atmosferan dagoen berotegi-efektuko gas nagusienetakoa; azken urteotako metaketa handia erregai fosilen errekuntza edo konbustioari zor zaio.

Zuhaitzek CO2 erabiltzen dute hazteko, karbonoa beren ehunetan finkatzen dutelarik. Atmosferako CO2 kopurua murrizteko zeregin garrantzitsu horretan, bahitze deitzen zaio urteko finkatze-tasari (urteko karbono tonatan neurtzen da) eta biltegiratze zuhaitzak bizirik den urteetan metatuko duen karbono kopuruari (karbono tonatan neurtzen da). Eraztun Berdeko zuhaitzak 775,7 tona garbi karbono bahitzen dute urteko (artea da bahitzeko gaitasun handieneko zuhaitza); estimatzen da guztira 116.00 tona karbono biltegiratzen dutela, makala delarik karbono-kopuru gehien gordetzen duena. Zuhaitzean biltegiratutako karbonoa hortxe geratzen da zuhaitzak bizirik iraun bitartean; hil ostean berriro atmosferara askatu daiteke karbono hori guztia. Horrenbestez, zuhaitzak bizirik iraunaraziz gero, karbonoak gordeta jarraituko du, eta azkenean zurari emango zaion erabileraren arabera karbono gehiago edo gutxiago askatuko da atmosferara.

Aireko kutsadura desagerraraztea

Atmosferako CO2 kopurua murrizteaz gain, zuhaitzek garbitu egien dute airea, gas kutsagarriak eta giza-osasunarentzat, ekosistemen funtzionamenduarentzat eta horiek baitan hartzen dituzten elementuentzat kaltegarriak izan daitezkeen partikulak desagerraraziz. Horri dagokionez, Eraztun Berdea urtero aireari 9.564 tona kutsagarri desagerrarazteko gauza da, batez ere 2,5 mikratik beherako partikulak eta ozonoa. Ozonoa eta antzeko gasak kaltegarriak izan daitezke airean kontzentrazio handian agertuz gero.

Jariatzea

Jariatzea prezipitazio sendoen ondorioa da, lurra ez baita ur-kopuru guzti hori iragazteko gauza. Horrek ur kontinental eta ozeanikoen kutsadura eragin dezake, jariatutako urek suspentsioan dauden solidoak eramatearen bitartez.

Landareak gauza dira eroritako uraren zati handi bat jasotzeko, hartara urritu egiten dutelarik azaleko jariatzea. Txostenaren arabera, Eraztun Berde zuhaitz eta sastrakek urteko ia 25.700 m3-tan murrizten dute jariatzea: horrek agerian jartzen du Eraztun Berdeak fenomeno horiek ekiditeko duen funtzioa.

Eraztun Berdearen balioa

Eraztun Berdeko basoak egiturazko balioak eta balio funtzionalak ditu, biak ala biak onura ekonomiko handien eragileak. Egiturazko balioa Eraztun Berdearen basoen osaera eta biomasari dagozkien balio propioarekin lotzen da, eta balio funtzionala, aldiz, zuhaitzek burutzen dituzten funtzioei (esaterako, kutsagarrien desagerraraztea, karbonoa bahitzea edo jariatzea murriztea) dagokienarekin.

Sistema naturalei balio ekonomikoak lotzea oso konplexu eta arriskatua den arren, iTree-ECO softwareak 83,5 milioi euroko zenbatekoa kalkulatzen dio Eraztun Berdeko zuhaitzen funtzio ugarien egiturazko balioari. Karbono-biltegi gisa betetzen duten funtzioa 1,87 milioi eurotan kalkulatzen da, eta urteko 140.000 euroan atmosferako karbonoa finkatze-balioa. Gainera, kalkulatzen da urtero 48.900 € aurrezten direla eraztun Berdeko zuhaitzek ekidin duten jariatzeagatik, eta 1,3 milioi € kutsadura desagerrazten dutelako.

Horrek agerian uzten du aisialdi-leku, biodibertsitatearen babesa eta paisaiaren hobekuntzaz gain, Eraztun Berdeak baduela beste balorerik, hiriko ingurumen-kalitatea hobetzen baitu, aldi berean hiriari onura ekonomiko handiak eskaintzen dizkiolarik

Laburbilduz, Eraztun Berdeko zuhaitzek nabarmen laguntzen dute airearen kalitatea hobetzen, klimaren aldaketaren ondorioak urritzen, aireko kutsadura desagerrarazten eta berotegi-efektuko gasak bahitzen. Beraz, hura babestu eta zaintzea Gasteizko herritar zein bisitariei bizi-kalitatea ematen dien ondare naturala da.

Esteka txosten osora

Pacto Verde Europeo: Europa como el primer continente climáticamente neutro

La estrategia del Pacto Verde Europeo, presentada por la Comisión Europea, ha sido aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 15 de enero de 2020. Se trata de una propuesta cuyo principal objetivo es el de combatir contra el cambio climático, siempre desde el punto de vista ecológico, económico y social. Para ello se prevé limitar las emisiones netas de CO 2 en su totalidad “para 2050 a más tardar”.

Se trata de un documento que supone un gran avance en materia medioambiental a nivel Europeo, pues persigue un crecimiento sostenible y una economía circular, compatible con un planeta sano de recursos finitos, que tenga en consideración a las sucesivas generaciones; además de la posibilidad de aprovechar las estrategias establecidas como una oportunidad para el desarrollo y crecimiento económico, teniendo siempre en consideración las distintas limitaciones de los países miembros y sin dejar a nadie atrás.

Teniendo en cuenta las líneas de investigación seguidas por el CEA Green Lab, consideramos que el documento tiene gran relevancia, sobretodo en relación una serie de ideas se resumen a continuación. El Pacto:

  • Exige que la resistencia, resiliencia, prevención y preparación dentro del contexto del cambio climático sean criterios obligatorios para toda financiación proveniente de la Unión Europea.
  • Pretende reemplazar de forma progresiva y en su totalidad los combustibles fósiles por energías renovables.
  • Tiene como objetivo un sistema de alimentación saludable con el medio ambiente, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y protegiendo la salud del suelo (limitando los plaguicidas, antibióticos, el uso de abono, etc.); que además incluye una gestión sostenible de los bosques.
  • Señala la necesidad de proteger, recuperar y aumentar el número de ecosistemas verdes que alberguen naturaleza, y da valor a las infraestructuras verdes urbanas como zonas que presentan biodiversidad y que contribuyen a luchar contra el cambio climático. Señala la importancia de acciones como la repoblación forestal, reforestación y restauración de boques como medidas de cuidado de la biodiversidad y como lugares de almacenamiento de CO2.
  • Además del aire, también considera la protección del agua y el suelo, de modo que se consiga “un entorno sin sustancia tóxicas”.
  • Resalta también la importancia de la investigación y la innovación a la hora de alcanzar los distintos objetivos en materia medioambiental y la necesidad de apoyar y financiar la excelencia científica en este ámbito, pues para el cumplimiento de los objetivos establecidos es primordial establecer una mirada científica. Desde el Centro de Estudios Ambientales y el Green Lab se impulsan proyectos de restauración de suelos degradados –página CEA Green Lab– (tales como el Proyecto Mendebaldea) que siguen la filosofía del Pacto Verde Europeo incluyendo acciones de conservación, reforestación y reducción de contaminantes y gases de efecto invernadero, así como incorporan la colaboración con centros de investigación que aportan una garantía científica e innovadora a los proyectos.

 

Publicado el informe de resultados del programa Ciencia Ciudadana de Suelos 2019

El pasado 25 de enero, con motivo del programa de Ciencia Ciudadana de Suelos organizada por el Centro de Estudio Ambientales, se presentaron los resultados de las medidas realizadas de los participantes del ejercicio del 2019, además de impartirse un pequeño curso para aquellos participantes que se incorporarán al programa en 2020.

Foto del curso impartido a los nuevos participantes y de la presentación de resultados

Foto de las mediciones realizadas en el suelo de Ataria a modo de ejemplo

Los resultados vienen recogidos en un informe publicado en la página, en el que se detallan cómo se ven afectados los distintos parámetros del suelo y la manera en la que se relacionan tanto entre ellos mismos como con las variables climáticas y el uso, concluyendo un buen diagnóstico en los parámetros físico-químicos de suelo y la diversidad de plantas, pero con un diagnóstico negativo en cuanto a los parámetros relacionados con la biodiversidad del suelo y el contenido en materia orgánica. El informe de resultados se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_2498e010_162d6fd8d27__7e82

Cabe destacar la diferencia entre las notas en función del uso del suelo, dato que no viene recogido en el informe. De acuerdo a las medidas realizadas, los suelos destinados a cultivos hortícolas se encuentran en mejor estado. Esta información viene recogida en la siguiente tabla:

UsoNota media
Cultivo5,4
Huerta6,5
Zona Verde5,4

Avances Gren Lab. Investigación en Fitorremediación 2019

Avances en la investigación sobre fitorremediación (diciembre 2019)

Foto: vertidos de construcción y demolición en las Graveras de Lasarte.

Durante estos primeros seis meses de convenio entre el Centro de Estudios Ambientales y el Grupo de Investigación Ekofisko de la UPV/EHU (15/04/2019 – 15/10/2019) se han elaborado fichas técnicas con las características botánicas de todas las especies vegetales identificadas en la zona de las Graveras de Lasarte (Objetivo 1, Anexo I del informe).

Asimismo, se ha realizado una profunda revisión bibliográfica sobre el potencial de las especies vegetales
identificadas para la extracción y estabilización de contaminantes inorgánicos (i.e., metales como Pb, Cd o As) (Objetivo 1 y 2, Anexo II del informe) así como para la biodegradación y biotransformación de compuestos orgánicos (p.e., hidrocarburos totales de petróleo, THPs) (Objetivo 1 y 2, Anexo III del informe) presentes en la zona de estudio.

En este sentido, se está trabajando en una base de datos con toda la información recopilada (Objetivo 3). En los próximos meses, será necesaria una segunda inspección para delimitar la zona de actuación y poder fijar el diseño experimental del ensayo de fitorremediación y/o fitogestión en campo.

El informe completo y sus Anexos se puede consultar aquí;

Informe Fitorremediacion Green Lab UPV-EHU 2019

POSTERRA ETA KOMUNIKAZIOA AURKEZTU EGIN DA CONAMA 2018

Bi urtetan behin ingurugiro arloan erreferentea den CONAMA kongresua antolatzen da Estatu mailan. Iazko azaroan (2018) Madrilen ospatu zen “”Rumbo 2030” izenburupean, eta bertan izan ginen CEA Green Lab taldekoak gure ikerketa-lanak aurkezteko bai poster formatuan zein idazki baten bidez.
Eremu hondatuen berreskurapenerako lan ildoari eta ikerketari dagokionez, lehenengo urtean zehar martxan jarritako bi egitasmo aurkeztu ziren. Eremu hondatuak lekuan bertan berreskuratzeko teknikak anitzak dira, baina guztiak kontuan hartuta ere, badago ekintza bat ezinbestekoa dena kasu guztietarako: materia organikoa lurrera gehitzea. Modu honetan lurzoruari estruktura ematea lortzen da alde batetik eta landaredia eta biodibertsitatea ezartzera lagunduko duten mikroorganismoak gehitzea bestetik. Aurkeztutako bi egitasmoak hauek dira:
  • Vitoria-Gasteiz hirian sortutako bi konpost mota ezberdinen aplikazioa soropilez estalitako rotonda batean, hauen eragina ikertzeko bai landaredi, zein zoruari edota mesofaunari dagokionean.
  • Kudeatzeko zailak diren zuhaitz eta kimaketa hondakin handiak lurperatzea hiriko Mendebaldean burutzen ari den berreskuratze-lanetan, ikuste- eta entzute- pantailak sortuz industria gune batekiko. Teknika berritzaile honi Hugelkultur deritzo.

POSTERRA ETA KOMUNIKAZIOA AURKEZTU EGIN DA CONAMA 2018

Bi urtetan behin ingurugiro arloan erreferentea den CONAMA kongresua antolatzen da Estatu mailan. Iazko azaroan (2018) Madrilen ospatu zen “”Rumbo 2030” izenburupean, eta bertan izan ginen CEA Green Lab taldekoak gure ikerketa-lanak aurkezteko bai poster formatuan zein idazki baten bidez.
Eremu hondatuen berreskurapenerako lan ildoari eta ikerketari dagokionez, lehenengo urtean zehar martxan jarritako bi egitasmo aurkeztu ziren. Eremu hondatuak lekuan bertan berreskuratzeko teknikak anitzak dira, baina guztiak kontuan hartuta ere, badago ekintza bat ezinbestekoa dena kasu guztietarako: materia organikoa lurrera gehitzea. Modu honetan lurzoruari estruktura ematea lortzen da alde batetik eta landaredia eta biodibertsitatea ezartzera lagunduko duten mikroorganismoak gehitzea bestetik. Aurkeztutako bi egitasmoak hauek dira:
  • Vitoria-Gasteiz hirian sortutako bi konpost mota ezberdinen aplikazioa soropilez estalitako rotonda batean, hauen eragina ikertzeko bai landaredi, zein zoruari edota mesofaunari dagokionean.
  • Kudeatzeko zailak diren zuhaitz eta kimaketa hondakin handiak lurperatzea hiriko Mendebaldean burutzen ari den berreskuratze-lanetan, ikuste- eta entzute- pantailak sortuz industria gune batekiko. Teknika berritzaile honi Hugelkultur deritzo.

Presentación póster CONAMA 2018

El pasado mes de noviembre, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2018, se presentaron las líneas de trabajo sobre cambio climático e infraestructura verde urbana. En un póster conjunto, se dieron a conocer los resultados obtenidos hasta la fecha.

Los espacios verdes urbanos, multifuncionales y conectados en forma de retícula peri e intraurbana, tienen el potencial de generar servicios ambientales que mejoran el bienestar humano; mitigar la “isla de calor urbana” por el efecto sombra y la evapotranspiración, capturar y almacenar CO2 o retirar contaminantes atmosféricos.

Por un lado, el póster recoge los servicios ambientales más relevantes para cada tipo de zona verde de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (parque periurbano, intraurbano, paseos arbolados, riveras, zonas insdustriales, etc). Por otro lado, los resultados del estudio piloto de valoración de servicios ambientales provistos por el arbolado en el parque Aranbizkarra, Vitoria-Gasteiz. Mediante el software i-Tree, que genera un modelo de los servicios ambientales, se estimó la cantidad de CO2 secuestrado y almacenado, la cantidad de escorrentía evitada o la retirada de ciertos contaminantes atmosféricos.

Foto: Marta Hernández Arroyo
Foto: Marta Hernández Arroyo

El póster se puede consultar/descargar aquí.

 

 

Plan de Empleo Operativo Juvenil 2018-2019: Botánico y Vías Verdes

 

En noviembre de 2018 comenzaron a funcionar en la Casa de la Dehesa de Olárizu tres proyectos del Programa de Empleo Operativo Juvenil (POEJ), que tendrán una duración de un año. En colaboración con el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, desde el CEA se coordinan dos de ellos:

Programa del Jardín Botánico de Olárizu, centrado en labores de acondicionamiento paisajístico y horticultura en el entorno de este espacio del Anillo Verde, especialmente completando las colecciones vivas del Arboreto y las nuevas colecciones del Jardín de Plantas Útiles a ubicar en las Huertas de Olárizu.

Programa de Vías Verdes, centrado en trabajos forestales y de mejora ecológica en el entorno de las Vías Verdes del Municipio de Vitoria-Gasteiz, especialmente aquellas en el entorno del Cerro de Júndiz y sus conexiones con la Vía Verde del Zadorra.

A través del programa, se ha contratado a 16 operarios y 4 capataces, formando así 4 cuadrillas de trabajo, además de una ingeniera forestal como coordinadora de los trabajos de campo y una educadora social para reforzar los objetivos de inserción laboral.

Durante las dos primeras semanas, con la colaboración de los técnicos municipales, se organizaron una serie de visitas y charlas formativas para conocer el ámbito de trabajo, las competencias de las diferentes áreas municipales y las personas de referencia para cada temática. A partir de este momento se iniciaron los trabajos de intervención en campo.

A través de este blog se irán resumiendo los avances del POEJ.

 

PHYTOSUDOE PROIEKTUAREN HIRUGARREN UDAKO IKASTAROAREN BALANTZEA

Urriaren 9an eta 10ean Olarizuko etxaldean egin zen Udako Ikastaroaren aurreikuspenak gainditu ziren, 52 pertsonak eman baitzuten izena. “Nuevas Tendencias en Restauración de Suelos Degradados III: Metales, Compuestos Orgánicos y Humedales Artificiales” izan zen ikastaroaren izenburua.

Ikastaroa Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak osatu duen Green Lab taldeak eta Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu zuten elkarlanean. Ekintza osagarri gisa, urriaren 11an PhytoSUDOE proiektuaren amaierako biltzarra egin zen Europa biltzar jauregian, Europako finantziazioa jaso dituen hiru urtetako ikerketa lanei amaiera emateko.

Parte-hartzea oso handia izan zen. Europa osoko pertsonak etorri ziren (Portugaldik, Frantziatik, Belgikatik, Txekiar errepublikatik), bai eta Estatu Batuetatik ere. Hizlariak ere nazioarteko eskualdeetakoak ziren, eta EEBBetako, Kanadako, Frantziako, Portugalgo zein Belgikako adibideak entzun ahal izan genituen hitzaldietan.

 

Leer mas

Asistimos a la conferencia internacional “Transforming cities, enhancing wellbeing: innovating with Nature-Based Solutions”

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza o NBS, como se conocen por las siglas en inglés de Nature-Based Solutions, son medidas que tratan de dar respuesta a retos urbanos a través de soluciones inspiradas en la naturaleza. Pretende reproducir las formas más efectivas y eficientes en las que organismos y comunidades lidian con distintas problemáticas. Por tanto, se trata de medidas que buscan reducir su impacto socio-ambiental y mantener sus efectos a largo plazo.

Las NBS tienen especial relevancia para paliar aquellos efectos pronosticados a consecuencia del cambio climático, actuando como medidas de adaptación y mitigación. En este sentido, las NBS persiguen secuestrar y almacenar Carbono, mejorar la calidad del aire en las ciudades o regular los flujos de agua y problemas de inundaciones. Al igual que los servicios de los ecosistemas y la infraestructura verde, las NBS han ido ganando terreno en las políticas e instituciones administrativas. Actualmente “se han identificado como un área prioritario de inversión” bajo el programa europeo de financiación de investigación e innovación 2014-2020 Horizonte 2020 (EKLIPSE, 2017)[1].

Potencialmente, las NBS incrementarán la calidad de vida de la ciudadanía, mediante la mejora de la biodiversidad y la funcionalidad ecológica. Sin embargo, existe el riesgo de que las NBS se conviertan en elementos exclusivos y excluyentes, que provoquen en último término la expulsión del vecindario tradicional de los barrios. Este fenómeno, conocido como gentrificación verde (green gentrification), se explica debido a que las mejoras ambientales revalorizan los inmuebles de la zona, por lo que las viviendas experimentan un incremento en el precio de venta y alquiler y el coste de vida en general se encarece. Finalmente, a consecuencia de las dificultades que esto puede provocar, la población se ve en la obligación de trasladarse a distritos más económicos cómo única alternativa. Es por esto que las NBS deben ser pensadas con criterios de inclusión y justicia ambiental y social.

Para saber más sobre las NBS, el pasado mes de mayo nos acercamos a la conferencia internacional Transforming cittes, enhancing wellbeing: innovating with Nature-based solutions, en A Coruña. El evento estuvo organizado por los proyectos Connecting Nature y ThinkNature sobre promoción y estudio de NBS; ambos financiados por el programa Horizonte 2020. En él, se dieron cita múltiples iniciativas de NBS, profesionales de la investigación, personal técnico de administraciones y estudiantes. Estuvimos presentes el las últimas dos jornadas, que fueron intensas y con un ritmo de intervenciones muy alto. Aún así, hubo temas que se repitieron. Estas son las conclusiones que destacamos:

Consecuencias y evidencias de las NBS.

Pese a la gran financiación y atención tanto académica como por parte de instituciones europeas y regionales que las NBS están recibiendo, las evidencias sobre posibles efectos que estas medidas puedan suponer son aún escasas. Son necesarios esfuerzos para estudiar dichas consecuencias y construir indicadores robustos, que permitan integrar e incluir las diferentes visiones de la ciudadanía. Para lo que se considera necesario el uso de datos desagregados entre diferentes sectores de la población. En este sentido, también aparece la necesidad de una definición más amplia de justicia ambiental que abarque estos aspectos.

La comparación entre experiencias NBS es otro aspecto a mejorar. Si bien se dispone de suficiente información en bruto, dichos datos no permiten en general la comparación entre iniciativas diferentes. Si bien es cierto que se trata de intervenciones contexto-dependientes, se debe trabajar en la búsqueda de factores comunes que permitan hacer valoraciones comparativas, con fines replicativos o evaluativos.

La importancia de la interacción social.

La dimensión social estuvo muy presente en la conferencia. Se hizop especial mención a la participación, apelando a una visión más certera de qué se entiende cuando se habla de procesos participativos. Se insiste en que no es lo mismo participación que compromiso e implicación ciudadana, siendo esto último lo que debería de fomentarse e incentivarse. Así mismo, el trabajo técnico debe considerarse igual de importante que la implicación de la ciudadanía.

Beneficios sobre la salud física y psicológica.

Los beneficios de la naturaleza son extensibles a la salud humana en un sentido amplio. Desde hace décadas se viene estudiando esta relación. A pesar de que la salud pública no ha sido el foco de estas intervenciones, las NBS también aparecen como iniciativas de mejora de la calidad de vida de las personas, a través de su impacto positivo en la salud. Por tanto, la salud como componente del bienestar humano, debería constituir un elemento vertebrador más allá de las políticas sectoriales.

Adicionalmente, los beneficios en salud que se puedan alcanzar tanto a nivel individual como colectivo, supondría un significativo ahorro de recursos económicos ahora destinados a servicios sanitarios en sentido amplio.

Innovación y financiación.

La apuesta por combinar diferentes fuentes de financiación es clara; público-privada y colaboraciones (partnerships) entre distintos agentes y socios.

Por otro lado, la investigación del valor económico de los servicios “prestados” por NBS o ecosistemas, está en auge y parece que revolucionará los sistemas de seguros tal y como se conciben en la actualidad.

Otras consideraciones relevantes

Surgieron otros aspectos destacables como el riesgo de que las NBS caigan en productos mercantilizables, reproduciendo dinámicas económicas, ambientales y sociales no deseables. Así como la falta de madurez del concepto, que pueda conllevar la sobre estimación de este tipo de iniciativas que aún no cuenta con un cuerpo robusto de análisis de sus consecuencias y potencialidades, pese a la enorme popularización que han tenido en los últimos años.

El avance en modelos digitales que predigan eventos climáticos a escala local, pueden contribuir a un diseño más adecuado y certero de las NBS. Sin embargo, es importante tener en cuenta el error de dichos modelos y la fase previa en la que se encuentran. De la misma manera, estos datos modélicos, que con toda probabilidad mejorarán en el futuro, deberán ser utilizados como complemento al conocimiento técnico, científico-académico y de la ciudadanía. Es decir, complementario al conocimiento y experiencias colectivas.

Por último, aparece con fuerza la necesidad de trabajar desde iniciativas desde la comunidad bottom-up, que integren los conocimientos, necesidades y prioridades de la población local, y que democraticen la construcción de espacios urbanos, en este caso referentes al verde y las NBS.

 

[1] Christopher M. Raymond, Pam Berry, Margaretha Breil, Mihai R. Nita, Nadja Kabisch, Mark de Bel, Vera Enzi, Niki Frantzeskaki, Davide Geneletti, Marco Cardinaletti, Leor Lovinger, Corina Basnou, Ana Monteiro, Holger Robrecht, Gregorio Sgrigna, Laura Munari, Carlo Calfapietra. (2017). An impact evaluation framework to support planning and evaluation of nature-based solutions projects.

 

Participamos en el curso Bosques Comestibles para ciudades resilientes | Corredores verdes comestibles de Surcos Urbanos y la UPM.

El pasado mes de mayo, tuvimos la oportunidad de participar en el curso Bosques Comestibles para ciudades resilientes | Corredores verdes comestibles, impartido por el GIAU+S-Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid, Surcos Urbanos, la HuertAula de Agroecología Cantarranas (UCM), Germinando y Mercodes. El curso se desarrolló la semana del 7-11 y el 16 de mayo. Su enfoque estuvo dirigido al fomento de la resiliencia urbana desde la renaturalización de espacios urbanos mediante la integración y el uso de elementos verdes urbanos con criterios o componentes comestibles.

Comenzamos con una introducción teórica por parte de Marianna Papapietro y Marian Simón sobre resiliencia y vulnerabilidad urbana, el papel de los sistemas agrarios en las dinámicas y metabolismo de las ciudades, el estudio del confort climático para el diseño de espacios en la ciudad y qué estrategias que pueden utilizarse para resolver condiciones adversas.

Los siguientes días, se combinó teoría con visitas guiadas a diferentes proyectos e iniciativas. Visitamos la HuertaAula de Cantarranas, en el Campus de Ciudad Universidad de Moncloa. Un espacio agroecológico con huerta, invernadero, caseta de aperos y en la que realizan trabajos de compostaje y obtención y conservación de semillas. Allí, Pedro Almoguera (Ecograin) nos presentó el proyecto y nos habló del método de cultivo biointensivo. Forman parte de la reHd mad-Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid, por lo que está abierta a la participación de la comunidad educativa y personas del barrio o interesadas. También realizan talleres temáticos que se pueden consultar en su página web.

 

Grupo de visita con algunos integrantes de la Plataforma Ciudadana Quinta Torre Arias (Foto de Raquel Clemente)

La siguiente visita que tuvimos la suerte de disfrutar fue la Quinta de Torre Arias. Daniel Liébana y la Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias (José Daniel y Adrian), que llevan luchando por la recuperación de la Quinta como espacio, disfrute y aprovechamiento público desde hace varios años. Además de contarnos la interesante historia de la finca, cuyo origen difiere a las demás quintas de Madrid por tener ésta un carácter productivo a diferencia de los fines únicamente recreativo de las otras, hicimos un recorrido guiado en el que pudimos ver la huerta y las instalaciones históricas para tareas hortícolas que permanecen en el espacio. También nos fueron informando de las prácticas de manejo y gestión del verde y del agua, la recuperación del sistema de acequias y el uso del agua del único pozo que se conserva en la actualidad para el riego de la huerta.

 

Almácigas en la Quinta Torre Arias

Huerta de la Quinta Torre Arias (Foto de Raquel Clemente)

Atarjeas en la Quinta Torre Arias

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, aprovechando el espacio de Madrid Río, Elena Erro de Germinando nos explicó las diferencias de mantenimiento y manejo de frutales y plantas comestibles respecto a plantas ornamentales. Al mismo tiempo que íbamos reconociendo las plantas presentes, Elena nos ofreció algunas claves de diseño para este tipo de vegetación y los factores más relevantes a la hora de plantearnos su uso.

 

Trabajo grupal durante la visita guiada a Madrid Río con Elena Erro de Germinando (Foto de Raquel Clemente)

Para terminar con los contenidos teóricos, Aída Rodríguez (Ingeniera de Montes) y Manuel Redondo (Mercodes) nos dieron las pautas para empezar desde cero a diseñar un bosque comestible: análisis del espacio, clima y suelos, estratos y selección de especies, usos de suelo y posibles conflictos y finalmente los elementos de concreción de un proyecto. Nos presentaron el caso del Bosque Comestible de Redueña, en la Sierra Norte de Madrid. También nos dieron a conocer una herramienta especialmente interesante para no profesionales de la botánica. El portal web Plants for a Future, realiza una selección de especies vegetales de acuerdo a múltiples parámetros que pueden modificarse según las características del terreno en el que nos interese trabajar: clima, latitud, estratos arbóreo, trepadoras, arbustivo, anuales, etc., utilidades medicinales, culinarias, etc., o características de sustrato ácido, neutro, etc.

La sesión final la dedicamos a concretar por grupos de trabajo, las ideas que habían surgido en propuestas de diseño, siendo el área de estudio la Quinta Torre Arias y sus alrededores. Algunas de las propuestas que surgieron fue la creación de un bosque comestible en la finca o la conexión entre las Quintas Torre Arias y Los Molinos.

Un curso de una semana, muy intenso pero muy bien aprovechado. En septiembre habrá otra edición del curso. Gracias a las organizadoras y participantes por su dedicación, entusiasmo e inspiración. Ahora pensaremos cómo volcar estos conocimientos para mejorar la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Finaliza el Taller de Paisaje 2018 en Vitoria-Gasteiz

Este año, coincidiendo con el 25 aniversario del Anillo Verde, se convocó el VI Foro de Paisaje centrando el ámbito de estudio en el Anillo Verde y los espacios agrícolas y periurbanos que lo circundan. Entre el 28 de Mayo y el 8 de Junio, se celebró en la Casa de la Dehesa de Olárizu el Taller Internacional de Paisaje Visión 2050: repensando el futuro, al que se asistió desde el GreenLab.

Leer mas

Jornadas técnicas “Visión 2050: reconectando la ciudad con la Naturaleza” 30.05.18-1.06.18

Durante la semana pasada tuvo lugar el VI Foro Urbano de Paisaje celebrado en Vitoria-Gasteiz, este año dedicado a repensar el Anillo Verde urbano y su relación con el suelo agrícola y la biorregión. Representantes políticos y técnicos de distintas ciudades del mundo expusieron experiencias y nuevas visiones sobre lo urbano y lo rural en el Palacio Europa.

Leer mas

“Bosques y ciudades sostenibles” en el Día Internacional de los Bosques – 21.03.18

Desde el año 2012, tal día como hoy 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques. Esta fecha, fijada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene como objetivo rendir “homenaje a la importancia de todos los tipos de bosques” e intentar “generar conciencia al respecto”, alentando “a los países a adoptar iniciativas en el plano local, nacional e internacional para la organización de actividades relacionadas con los bosques y los árboles” (1).

Este año 2018 el tema vertebrador de la jornada ha sido “Bosques y ciudades sostenibles” (“Forest and sustainable cities”). En este sentido, la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ha reunido en una publicación experiencias significativas acerca de los bosques urbanos en diferentes ciudades del mundo (Bangkok, Pekín, Lima o Vitoria-Gasteiz). El documento se ha publicado oficialmente hoy durante la celebración del Día Internacional de los Bosques en la sede central de la FAO en Roma. Leer mas

¿Quién vive en la ciudad?

Las ciudades son hábitat frecuente de muchas especies silvestres de fauna y flora. Aunque parezca inverosímil pensar que la ciudad creada por nosotras/os es un hábitat natural de especies salvajes, lo cierto es que las tasas de biodiversidad en medios urbanos pueden resultar sorprendentemente altas. Sin embargo ¿qué relación tenemos con ellas?

Leer mas