ceagreenlab

Publicado el informe de resultados del programa Ciencia Ciudadana de Suelos 2019

El pasado 25 de enero, con motivo del programa de Ciencia Ciudadana de Suelos organizada por el Centro de Estudio Ambientales, se presentaron los resultados de las medidas realizadas de los participantes del ejercicio del 2019, además de impartirse un pequeño curso para aquellos participantes que se incorporarán al programa en 2020.

Foto del curso impartido a los nuevos participantes y de la presentación de resultados

Foto de las mediciones realizadas en el suelo de Ataria a modo de ejemplo

Los resultados vienen recogidos en un informe publicado en la página, en el que se detallan cómo se ven afectados los distintos parámetros del suelo y la manera en la que se relacionan tanto entre ellos mismos como con las variables climáticas y el uso, concluyendo un buen diagnóstico en los parámetros físico-químicos de suelo y la diversidad de plantas, pero con un diagnóstico negativo en cuanto a los parámetros relacionados con la biodiversidad del suelo y el contenido en materia orgánica. El informe de resultados se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_2498e010_162d6fd8d27__7e82

Cabe destacar la diferencia entre las notas en función del uso del suelo, dato que no viene recogido en el informe. De acuerdo a las medidas realizadas, los suelos destinados a cultivos hortícolas se encuentran en mejor estado. Esta información viene recogida en la siguiente tabla:

UsoNota media
Cultivo5,4
Huerta6,5
Zona Verde5,4

Jardunaldia: Lurzoruen Kontserbazio Programaren Lehen Urteko Emaitzen Aurkezpena

 

Otsailaren 16an Gasteizko Lurzoruen Kontserbazio Programaren emaitzak aurkeztu ziren. Programa, Herritarren Zientzian Parte Hartzeko Sarearen baitan kokatzen da eta bere partaideak Salburuako Hezeguneen Interpretazio Zentroan (Atarian) bildu ziren, non, urte osoko laginketen ondorioak ezagutu ez ezik, lurzoruen kontserbazioari eta errestaurazio proiektuei buruzko hitzaldi bat ere  jaso zuten. Honekin batera, sarearen kideek burututako lanari buruzko hausnarketa egin ahal izan zuten eta era berean agroekologiaren inguruan iritziak elkartrukatu.

Herritarren Zientzian Parte Hartzeko Sarea” 2013an hasi zen, Eraztun Berdean, “Orkideen Kontserbazioaren Programarekin” batera, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak bultzatua. Urte batzuk geroago eta sarea zabalduz ateratako beste programen arrakasta ikusita, Lurzoruen Kontserbazio Programa hasi zen 2018an, nekazaritza-ekosistemen osasun-egoera eta eboluzioa diagnostikatzearen helburuarekin.

Gorka Belamendiaren (Atariako koordinatzailea) hitzetan sarea herritarron lankidetzan oinarritzen da, zientzia guztiontzat eskuragai utziz. Koordinatzaileak, jardunaldiari hasiera eman zion hitzaurrean, gure laboreen oinarria izateaz gain, sare biotiko gisa aurkeztu zuen lurzorua, eta hortaz, arduratzen gaituen programaren garrantzia azpimarratu zuen. Ongietorri honetan, urteko emaitzen laburpen txostena banatu zen partaideen artean, partzela bakoitzeko emaitzak islatzen zituen fitxarekin batera eta programaren izaera aurrendaria aldarrikatu zuen, estatu mailan horrelako programarik ez dagoela gogoratuz. Era berean, Natusfera plataforma digitala aurkeztu zuen, laginketen emaitzak on-line apuntatu ahal izateko.

Emaitzen analisia egiteko arduraduna Lur Epelde (Neiker-Tecnalia) izan zen. Ikertzaileak, jasotako datu kopurua ikusita, pozik agertu zen eta lurzoruaren osasunari buruz hitz egin zuen, bai eta Nekazaritza-ekosistemen Osasun Txarteleei (NEOT) buruz ere. Neiker-Tecnaliak garatutako txartel hauen laburpen sinplifikatua izan da, hain zuzen ere, partaideek erabilitako gida bereen partzelen ebaluazioa egiteko. Hauetan, zoruen diagnostikoa egiteko osasun adierazleak zeintzuk diren eta nola aztertu behar diren azaltzeaz gain, “ondo”, “erdipurdi” edo “txartzat” izan daitezkeen erreferentzia balioak agertzen dira.

Lurrek, ingurumen aldagaiak, adierazleetan duten eragina dela eta, apuntatzeko garrantzia azpimarratu zuen. Hau horrela izanda, udaberrian izurriteek eta inguruko landare-dibertsitateak gora egiten dute eta udazkenean berriz, materia organikoaren kantitateak, makrofauna-dibertsitateak eta infiltrazioak. Beste alde batetik adierazle ezberdinek azal dezaketen menpekotasuna edo elkar-eragina gogoratu zuen. Esate baterako, materia organikoa, makrofauna-dibertsitatea, zizare kopurua eta infiltrazioa positiboki erlazionatuak dauden bitartean, kontrako eragina daukate pHan edo izurriteetan erreparatuz gero.

Emaitzak ikusita, argi geratu zen lur-lantzearen eragina partzela ezberdinetan. Izan ere, uzta hondarrak gehitzean materia organikoaren kantitateak, makrofauna-dibertsitateak eta zizare kopuruak gora egiten dute, laborantza minimoak infiltrazioa errazten duen modu berean. Honekin batera, Lurrek diagnostiko positiboak aurkeztu zituen landare-dibertsitate eta parametro fisiko-kimikoen alorretan, lurzoruaren dibertsitatea eta materia organikoa, ez bezala, hobetu daitezkeenak. Horretarako, hainbat konponbide azaldu zituen, zomorro aterpeen instalazioak, rotokultibadoreen erabilera murriztea, kimikoak (ongarriak eta pestizidak) ekiditzea, kultibo hondarrak gehitzea eta ongarriketa biologikoa besteak beste. Amaitzeko, hurrengo programen laginketak erraztu edo eraginkorragoak egiteko hainbat proposamen egin zituen.

Atarian bildutako laguneei zuzendu zen hurrengoa David Gonzalez (Sustraiak Habitat Design) izan zen. Honek lurzoruek daukaten izaera ekosistemikoa kontuan izanda, hauen kudeaketa eta ikerketa edafologikoen garrantzia azpimarratu zuen, zeintzuk alor anitzeko ikuspuntu batetik egin behar direnak. Era berean jardunaldia bete zuen gaiaren inguruan hainbat kontzeptu azaldu zituen, hala nola, eraketa, testura, egitura, elikagaien eskugarritasuna, materia organikoa edo landare eta lurzoruaren mikrobiotaren arteko harreman sinbiotikoak. Bere hitzaldia lurzoruen degradazioa ekiditzeko baliogarriak izan daitezkeen hainbat jarduera adeitsu gogoratuz amaitu zuen.

Azkenik, Juan Vilelak, Cea-Green Lab-eko koordinatzaileak Gasteizko Udalak eremu hondatuen berreskurapenaren alorrean egindako lanen ikuspuntu orokorra eskaini zuen, Lasarte edo Lermanda bezalako eskualdeetan. Gainera, Gardelegiko Teknolurren Proiektuaren –material birziklatuaz eratutako lurzoruak- eta Jundizen PhytoSudoeren– lurzoruen errekuperazioa landareen erabileran oinarrituta (fitogestioa eta fitorremediazioa)- amaiera zela eta, memoriak aurkeztu ziren bideo batekin batera.

Jardunaldia amaitzeko, Atarian bildutako lagunek, bertako kafetegian prestatutako otorduan, urtean zehar egindako laginketeei buruz hitz egin ahal izan zuten eta baita nekazaritza ekologikoaren ildotik lurzoruarekiko adeitsuak izan daitezkeen ohitureei buruz ere.

Jarraian 2018 urteko Programaren Memoria agertzen da, Nekazaritza-ekosistemen Osasun Txartelekin (NEOT) batera, partzela bakoitzeko emaitzekin.

 

 

TSEA Arkaia (Aitor)

TSEA Huertas de Olarizu (Arantza)

TSEA Ataria

TSEA Basaldea (Bea y Javi)

TSEA Huerto Ecológico Campus Álava (Dani)

TSEA Huertas Olarizu (Hodei)

TSEA Rotonda Guillermo Elio Molinuevo (Iñigo)

TSEA Lermanda (Iñigo)

TSEA Escuela Hostelería Gamarra (Itziar)

TSEA Huerto Escolar Egibide (Julio Cesar)

TSEA Eribe (Laura)

TSEA Jardín Botánico Olarizu (Mauri)

TSEA Huertas Olarizu (Shanti)

Memoria Programa Ciencia Ciudadana Suelos 2018

 

 

 

 

 

 

Un resumen sobre la alianza transversal entre el CEA GreenLab y el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Entre nuestros objetivos, se encuentran el de sensibilizar a la ciudadanía en temas relacionados con los conflictos socioambientales, y explorar nuevas vías comunicativas que impliquen a distintos agentes, en una apuesta por transversalizar los debates en torno al cambio climático, la soberanía alimentaria y los modelos alternativos de producción y consumo y los valores y funciones del medio natural municipal.

Es por ello que en 2018 se consolida una alianza entre el Servicio de Juventud y el CEA GreenLab, orientada a involucrar a la juventud en la lucha y adaptación al cambio climático en la ciudad, así como trasladar y construir comportamientos ambientalmente responsables con las nuevas generaciones.


Leer mas

Contra el Diluvio: GreenLab y el Departamento de Juventud promueven una concienciación activa frente al cambio climático

El pasado 22 de octubre, el CEA GreenLab junto al Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organizaron dos sesiones orientadas a la puesta en común y participación activa frente a un contexto de cambio climático. Las sesiones fueron dinamizadas por miembros del colectivo Contra el Diluvio, dirigido a la concienciación y la divulgación de información científica y rigurosa sobre el cambio climático y sus consecuencias.

Leer mas

Asistimos a la conferencia internacional “Transforming cities, enhancing wellbeing: innovating with Nature-Based Solutions”

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza o NBS, como se conocen por las siglas en inglés de Nature-Based Solutions, son medidas que tratan de dar respuesta a retos urbanos a través de soluciones inspiradas en la naturaleza. Pretende reproducir las formas más efectivas y eficientes en las que organismos y comunidades lidian con distintas problemáticas. Por tanto, se trata de medidas que buscan reducir su impacto socio-ambiental y mantener sus efectos a largo plazo.

Las NBS tienen especial relevancia para paliar aquellos efectos pronosticados a consecuencia del cambio climático, actuando como medidas de adaptación y mitigación. En este sentido, las NBS persiguen secuestrar y almacenar Carbono, mejorar la calidad del aire en las ciudades o regular los flujos de agua y problemas de inundaciones. Al igual que los servicios de los ecosistemas y la infraestructura verde, las NBS han ido ganando terreno en las políticas e instituciones administrativas. Actualmente “se han identificado como un área prioritario de inversión” bajo el programa europeo de financiación de investigación e innovación 2014-2020 Horizonte 2020 (EKLIPSE, 2017)[1].

Potencialmente, las NBS incrementarán la calidad de vida de la ciudadanía, mediante la mejora de la biodiversidad y la funcionalidad ecológica. Sin embargo, existe el riesgo de que las NBS se conviertan en elementos exclusivos y excluyentes, que provoquen en último término la expulsión del vecindario tradicional de los barrios. Este fenómeno, conocido como gentrificación verde (green gentrification), se explica debido a que las mejoras ambientales revalorizan los inmuebles de la zona, por lo que las viviendas experimentan un incremento en el precio de venta y alquiler y el coste de vida en general se encarece. Finalmente, a consecuencia de las dificultades que esto puede provocar, la población se ve en la obligación de trasladarse a distritos más económicos cómo única alternativa. Es por esto que las NBS deben ser pensadas con criterios de inclusión y justicia ambiental y social.

Para saber más sobre las NBS, el pasado mes de mayo nos acercamos a la conferencia internacional Transforming cittes, enhancing wellbeing: innovating with Nature-based solutions, en A Coruña. El evento estuvo organizado por los proyectos Connecting Nature y ThinkNature sobre promoción y estudio de NBS; ambos financiados por el programa Horizonte 2020. En él, se dieron cita múltiples iniciativas de NBS, profesionales de la investigación, personal técnico de administraciones y estudiantes. Estuvimos presentes el las últimas dos jornadas, que fueron intensas y con un ritmo de intervenciones muy alto. Aún así, hubo temas que se repitieron. Estas son las conclusiones que destacamos:

Consecuencias y evidencias de las NBS.

Pese a la gran financiación y atención tanto académica como por parte de instituciones europeas y regionales que las NBS están recibiendo, las evidencias sobre posibles efectos que estas medidas puedan suponer son aún escasas. Son necesarios esfuerzos para estudiar dichas consecuencias y construir indicadores robustos, que permitan integrar e incluir las diferentes visiones de la ciudadanía. Para lo que se considera necesario el uso de datos desagregados entre diferentes sectores de la población. En este sentido, también aparece la necesidad de una definición más amplia de justicia ambiental que abarque estos aspectos.

La comparación entre experiencias NBS es otro aspecto a mejorar. Si bien se dispone de suficiente información en bruto, dichos datos no permiten en general la comparación entre iniciativas diferentes. Si bien es cierto que se trata de intervenciones contexto-dependientes, se debe trabajar en la búsqueda de factores comunes que permitan hacer valoraciones comparativas, con fines replicativos o evaluativos.

La importancia de la interacción social.

La dimensión social estuvo muy presente en la conferencia. Se hizop especial mención a la participación, apelando a una visión más certera de qué se entiende cuando se habla de procesos participativos. Se insiste en que no es lo mismo participación que compromiso e implicación ciudadana, siendo esto último lo que debería de fomentarse e incentivarse. Así mismo, el trabajo técnico debe considerarse igual de importante que la implicación de la ciudadanía.

Beneficios sobre la salud física y psicológica.

Los beneficios de la naturaleza son extensibles a la salud humana en un sentido amplio. Desde hace décadas se viene estudiando esta relación. A pesar de que la salud pública no ha sido el foco de estas intervenciones, las NBS también aparecen como iniciativas de mejora de la calidad de vida de las personas, a través de su impacto positivo en la salud. Por tanto, la salud como componente del bienestar humano, debería constituir un elemento vertebrador más allá de las políticas sectoriales.

Adicionalmente, los beneficios en salud que se puedan alcanzar tanto a nivel individual como colectivo, supondría un significativo ahorro de recursos económicos ahora destinados a servicios sanitarios en sentido amplio.

Innovación y financiación.

La apuesta por combinar diferentes fuentes de financiación es clara; público-privada y colaboraciones (partnerships) entre distintos agentes y socios.

Por otro lado, la investigación del valor económico de los servicios “prestados” por NBS o ecosistemas, está en auge y parece que revolucionará los sistemas de seguros tal y como se conciben en la actualidad.

Otras consideraciones relevantes

Surgieron otros aspectos destacables como el riesgo de que las NBS caigan en productos mercantilizables, reproduciendo dinámicas económicas, ambientales y sociales no deseables. Así como la falta de madurez del concepto, que pueda conllevar la sobre estimación de este tipo de iniciativas que aún no cuenta con un cuerpo robusto de análisis de sus consecuencias y potencialidades, pese a la enorme popularización que han tenido en los últimos años.

El avance en modelos digitales que predigan eventos climáticos a escala local, pueden contribuir a un diseño más adecuado y certero de las NBS. Sin embargo, es importante tener en cuenta el error de dichos modelos y la fase previa en la que se encuentran. De la misma manera, estos datos modélicos, que con toda probabilidad mejorarán en el futuro, deberán ser utilizados como complemento al conocimiento técnico, científico-académico y de la ciudadanía. Es decir, complementario al conocimiento y experiencias colectivas.

Por último, aparece con fuerza la necesidad de trabajar desde iniciativas desde la comunidad bottom-up, que integren los conocimientos, necesidades y prioridades de la población local, y que democraticen la construcción de espacios urbanos, en este caso referentes al verde y las NBS.

 

[1] Christopher M. Raymond, Pam Berry, Margaretha Breil, Mihai R. Nita, Nadja Kabisch, Mark de Bel, Vera Enzi, Niki Frantzeskaki, Davide Geneletti, Marco Cardinaletti, Leor Lovinger, Corina Basnou, Ana Monteiro, Holger Robrecht, Gregorio Sgrigna, Laura Munari, Carlo Calfapietra. (2017). An impact evaluation framework to support planning and evaluation of nature-based solutions projects.

 

Participamos en el curso Bosques Comestibles para ciudades resilientes | Corredores verdes comestibles de Surcos Urbanos y la UPM.

El pasado mes de mayo, tuvimos la oportunidad de participar en el curso Bosques Comestibles para ciudades resilientes | Corredores verdes comestibles, impartido por el GIAU+S-Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid, Surcos Urbanos, la HuertAula de Agroecología Cantarranas (UCM), Germinando y Mercodes. El curso se desarrolló la semana del 7-11 y el 16 de mayo. Su enfoque estuvo dirigido al fomento de la resiliencia urbana desde la renaturalización de espacios urbanos mediante la integración y el uso de elementos verdes urbanos con criterios o componentes comestibles.

Comenzamos con una introducción teórica por parte de Marianna Papapietro y Marian Simón sobre resiliencia y vulnerabilidad urbana, el papel de los sistemas agrarios en las dinámicas y metabolismo de las ciudades, el estudio del confort climático para el diseño de espacios en la ciudad y qué estrategias que pueden utilizarse para resolver condiciones adversas.

Los siguientes días, se combinó teoría con visitas guiadas a diferentes proyectos e iniciativas. Visitamos la HuertaAula de Cantarranas, en el Campus de Ciudad Universidad de Moncloa. Un espacio agroecológico con huerta, invernadero, caseta de aperos y en la que realizan trabajos de compostaje y obtención y conservación de semillas. Allí, Pedro Almoguera (Ecograin) nos presentó el proyecto y nos habló del método de cultivo biointensivo. Forman parte de la reHd mad-Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid, por lo que está abierta a la participación de la comunidad educativa y personas del barrio o interesadas. También realizan talleres temáticos que se pueden consultar en su página web.

 

Grupo de visita con algunos integrantes de la Plataforma Ciudadana Quinta Torre Arias (Foto de Raquel Clemente)

La siguiente visita que tuvimos la suerte de disfrutar fue la Quinta de Torre Arias. Daniel Liébana y la Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias (José Daniel y Adrian), que llevan luchando por la recuperación de la Quinta como espacio, disfrute y aprovechamiento público desde hace varios años. Además de contarnos la interesante historia de la finca, cuyo origen difiere a las demás quintas de Madrid por tener ésta un carácter productivo a diferencia de los fines únicamente recreativo de las otras, hicimos un recorrido guiado en el que pudimos ver la huerta y las instalaciones históricas para tareas hortícolas que permanecen en el espacio. También nos fueron informando de las prácticas de manejo y gestión del verde y del agua, la recuperación del sistema de acequias y el uso del agua del único pozo que se conserva en la actualidad para el riego de la huerta.

 

Almácigas en la Quinta Torre Arias

Huerta de la Quinta Torre Arias (Foto de Raquel Clemente)

Atarjeas en la Quinta Torre Arias

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, aprovechando el espacio de Madrid Río, Elena Erro de Germinando nos explicó las diferencias de mantenimiento y manejo de frutales y plantas comestibles respecto a plantas ornamentales. Al mismo tiempo que íbamos reconociendo las plantas presentes, Elena nos ofreció algunas claves de diseño para este tipo de vegetación y los factores más relevantes a la hora de plantearnos su uso.

 

Trabajo grupal durante la visita guiada a Madrid Río con Elena Erro de Germinando (Foto de Raquel Clemente)

Para terminar con los contenidos teóricos, Aída Rodríguez (Ingeniera de Montes) y Manuel Redondo (Mercodes) nos dieron las pautas para empezar desde cero a diseñar un bosque comestible: análisis del espacio, clima y suelos, estratos y selección de especies, usos de suelo y posibles conflictos y finalmente los elementos de concreción de un proyecto. Nos presentaron el caso del Bosque Comestible de Redueña, en la Sierra Norte de Madrid. También nos dieron a conocer una herramienta especialmente interesante para no profesionales de la botánica. El portal web Plants for a Future, realiza una selección de especies vegetales de acuerdo a múltiples parámetros que pueden modificarse según las características del terreno en el que nos interese trabajar: clima, latitud, estratos arbóreo, trepadoras, arbustivo, anuales, etc., utilidades medicinales, culinarias, etc., o características de sustrato ácido, neutro, etc.

La sesión final la dedicamos a concretar por grupos de trabajo, las ideas que habían surgido en propuestas de diseño, siendo el área de estudio la Quinta Torre Arias y sus alrededores. Algunas de las propuestas que surgieron fue la creación de un bosque comestible en la finca o la conexión entre las Quintas Torre Arias y Los Molinos.

Un curso de una semana, muy intenso pero muy bien aprovechado. En septiembre habrá otra edición del curso. Gracias a las organizadoras y participantes por su dedicación, entusiasmo e inspiración. Ahora pensaremos cómo volcar estos conocimientos para mejorar la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

¿Es el paisaje un activo al medio rural?

De espacio a lugar responde a una lógica de captación de recursos para la dinamización de un territorio, siendo paisaje un concepto central dentro de esta competitividad, en la que hemos pasado de consumir en el paisaje, a consumir paisaje. El valor del mismo, y por tanto del territorio, depende fundamentalmente de la capacidad de evocación simbólica. ¿Existen experiencias y referentes dentro de este branding global de paisaje, que además contribuyan positivamente al desarrollo en el medio rural ?

Leer mas

Debate “La construcción de la ciudad entre todxs” – 01.12.17 [Casa de la Dehesa]

El pasado 1 de diciembre, en la serie de debates que periódicamente celebramos sobre temas relacionados con nuestras líneas de investigación, se propuso como tema “el papel de las administraciones locales y la ciudadanía en la construcción de la ciudad”.

Para ello tomamos utilizamos como punto de partida un reciente post del blog de José FariñaOnce plazas de Madrid– donde se repasan distintas tendencias en urbanismo colaborativo y la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid a la que hace referencia el título.

Las preguntas propuestas que se lanzaron para iniciar el debate fueron: ¿podemos influir en el modelo de ciudad?, ¿qué potencial tiene el Green Lab para ello?

Posteriormente, para completar el debate se revisó la web de World Urban Campaign (WUC), organización ligada a Naciones Unidas-Habitat para la promoción de nuevos modelos de desarrollo urbano en la línea de la Nueva Agenda Urbana actualmente en marcha, prestando atención especial a los apartados Urban Solutions, Urban Campaings y Urban thinkers Campus.

Las preguntas lanzadas para debatir fueron: ¿veis similitudes con los objetivos el Green Lab o vuestra investigación? ¿veis posible desarrollar esas estrategias similares en Vitoria-Gasteiz?

Leer mas

Los stocks del territorio y sus relaciones: biorregión y movilidad (Congreso Euskal Hiria 2017) – 27.11.17 [Palacio Europa]

El segundo bloque de la primera jornada del Congreso Euskal Hiria 2017, evento celebrado entre los días 27 y 28 de noviembre en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz,  englobó cuatro conferencias bajo el título “Los stocks del territorio y sus relaciones: biorregión y movilidad”.

Pese a que uno de los lemas de Euskal Hiria 2017 fue “territorio vivo“, lxs conferenciantes expusieron dos visiones distintas que no son del todo compatibles. Por un lado, se considera que el territorio es un espacio clave para la vida, un recurso preciado, frágil e insustituible, donde pueda llevarse a  cabo una gestión colectiva y adaptativa de las necesidades humanas, por medio de una participación democrática.

Por otro lado, está la visión territorial que apuesta por la innovación tecnológica para la sostenibilidad, todo ello en un contexto de consolidación de la Eurorregión y de territorios hiperconectados, que más que avanzar hacia una sostenibilidad real, mantiene las mismas estructuras económicas y opta por invisibilizar el territorio que no es ciudad.

Por tanto, ¿qué es la sostenibilidad real? ¿Qué modelo territorial queremos construir?

Reflexión completa: Euskal Hiria 2017

Debate “Los Verdes Urbanos Comunitarios para ciudades más resilientes” – 11.10.17 [Casa de la Dehesa]

¿Qué son los Verdes Urbanos Comunitarios? ¿Cómo pueden contribuir éstos a hacer las ciudades menos insostenibles y más justas y habitables? ¿Existen iniciativas del estilo en la ciudad de Vitoria-Gasteiz?

Leer mas

Jornada de Puertas Abiertas del Green Lab – 05.10.17 [Casa de la Dehesa]

El pasado 5 de octubre celebramos en la Casa de la Dehesa de Olarizu la primera jornada de puertas abiertas del Green Lab. Quisimos dar a conocer la iniciativa y el grupo de trabajo a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, pues trabajamos para mejorarla y estamos convencidas de que son muchas las personas a las que les interesa su estado, su calidad de vida y su sostenibilidad. Con la intención de conocer a vecinas y vecinos, nos presentamos en un ambiente distendido a través de talleres divulgativos en los que fuimos participando conjuntamente. A continuación se resumen las actividades del que esperamos sea primero de muchos encuentros. ¡Gracias por animaros a venir!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer mas

International Research Seminar in Urban Processes and Natural Morphologies – 07-08.09.17 [Donosti]

Los miembros de la línea de investigación sobre paisaje y ordenación del territorio tuvimos la posibilidad de asistir al Internacional Research Seminar in urban processes and natural morphologies que tuvo lugar el 7 y 8 de Septiembre en Donostia, organizado por la UPV-EHU dentro de la programación de Cursos de Verano de la Universidad.

El seminario buscaba compartir los avances que se están llevando a cabo en el terreno de la investigación en materias de urbanismo contemporáneo, arquitectura del paisaje y otras disciplinas espaciales, y actuar como punto de encuentro para el intercambio de conocimiento entre investigadores sobre procesos y transformaciones del territorio y medio urbano en diferentes países. El trabajo sobre la tesis doctoral de Maider Uriarte Idiazabal, Paisaia-ikuspegia eta haren lau dimentsioak, editado por Leire Milikua y Anartz Ormaza, hizo que de alguna forma Maider estuviera presente.

Leer mas

V Jornadas Técnicas de Educación Ambiental “Aportaciones de la universidad a la educación ambiental” – 08.06.17 [Ataria]

En este contexto de cambio global (cambio climático, perdida de biodiversidad,..), la lucha contra nuestros hábitos de vida empieza desde “pequeñas” acciones en el hogar (buen uso de la energía, correcto reciclaje de los residuos,…), y por esta razón la concienciación de la ciudadanía es importante y necesaria. Invertir en la educación ambiental y educación para la sostenibilidad es invertir en una economía sostenible y en el futuro.

En estas jornadas se presentó acciones y proyectos distintos desarrollados en el ámbito educativo para generar reflexión y debate sobre el reto de formar personas conscientes, criticas y responsables en la necesidad de apreciar y respetar el medio ambiente.

Gracias a un conocimiento adecuado sobre la naturaleza, la biodiversidad y el medio ambiente en general, se puede conseguir una actitud positiva frente a ellos, y de ella un comportamiento activo. Por esta razón, en este contexto de cambio global, es importante impulsar la educación ambiental y para la sostenibilidad, a través de procesos de aprendizaje y sensibilización cercanos, participativos y  transversales, en los cuales se da la posibilidad de reflexión crítica, imaginación y acción.

 

Resumen – V Jornadas EA : informe y presentación

Workshop Klimagune – 31.05.17 [Bilbao]

El “Klimagune Workshop 2017”, organizado por el Basque Centre for Climate Change y la UPV/EHU, es un foro de encuentro científico innovador que el pasado 31 de mayo reunió a diversos perfiles relacionados con el cambio climático, con el objetivo de entablar diálogos constructivos para integrar el conocimiento científico, la gestión y la participación social, y construir así una visión común.

Las/os numerosas/os ponentes hicieron referencia, entre otras muchas cosas, a la participación social como herramienta para el cambio, la generación de discursos que integren a la sociedad (pasando de espectadores a actores en el conflicto), la consideración de la percepción social del cambio climático para mejorar el abanico de resultados y el papel que debería jugar la comunidad científico-técnica.

Mediante la puesta en marcha de unas dinámicas de participación, se pudieron realizar numerosas reflexiones grupales sobre barreras y facilitadores para la participación social en el ámbito del cambio climático.

Resumen – Klimagune 2017 : Informe Klimagune y Presentación