ceagreenlab

Gasteizko Eraztun Berdeko zuhaitzen onurak

Gasteizko hiri-arbolen onura ugariei buruzko azterlanaegin zuen 2019an CEA Green Labek, horretarako baliatu zituelarik udal-inbentarioaren datuak eta software libreko i-Tree aplikazioa. Gero, eta Gasteizko Udalaren Eraztun Berdearen eta Biodibertsitatearen Atalarekin lankidetzan, azterlan hori Eraztun Berde zuhaitzen inguruan egitea erabaki zen; aurretiaz, zuhaitz horien inbentarioa egin zen, Murgiako BHIren eta Gasteizko Udalaren enplegu-planen laguntzarekin.

Emaitzak lortu ostean, jarraian ondorio nagusienak aipatzen dira.

i-Tree Eco

i-Tree Eco programa Estatu Batuetako Nekazaritza Saileko basogintza zerbitzuak garatutako softwarea da. Aukera ematen du baso-inbentarioetako datuak baliatzeko, horren bidez baso-egitura, ingurumen-eraginak eta hirientzako duten balioa kuantifikatzeko. Horrenbestez, aplikazioa aparta da Gasteizko udalerriko Eraztun Berdearen egitura, funtzioa eta balioa ikertzeko. Behin inbentarioko datuak aplikazioan sartuta, lortutako emaitzei buruzko txosten bat ematen du. Azterlan hori egiteko Eraztun Berde osoan han-hemenka barreiatutako eta ausaz hautatutako 200 lurzatitako zuhaitzak inbentariatu ziren.

Eraztun Berdeko zuhaitzen ezaugarriak

Eraztun Berdearen inbentarioak 267.900 zuhaitz jasotzen ditu guztira, hiru espezie ohikoenak erkametza, artea eta astigar arrunta direlarik. Eraztun Berdeko zuhaitz gehien-gehienak Europakoak dira jatorriz, Arabako autoktonoak.

Eraztun Berdeko zuhaitzen estaldura Eraztuneko azalera osoaren % 19koa da, azalera guztiaren 12,11 km2 estaltzen dituztelarik. Zuhaitz-dentsitatea oso handia da, ia-ia 431 zuhaitzekoa hektarea bakoitzeko.

Eraztun Berdeko zuhaitzen estaldura

Eraztun Berdeko zuhaitzen hosto-azalera 12,11 km2-koa da, gutxi gorabehera. Astigarra, astigar zuria eta ezkia dira hosto-azalera handieneko zuhaitzak, nahiz ez diren ugarienak. Horrenbestez, masa berde handiak ditugu, zeinetan gas-trukea gertatzen den (esaterako, CO2), bai eta hosto-azalera handia zenbait kutsagarri desagerrarazteko.

Karbonoa biltegiratzea eta bahitzea

Gauza jakina da klimaren aldaketaren arrazoi nagusienetako bat berotegi-efektuko gas kopuruaren hazkuntza dela. Gas horietako asko modu naturalean jaurtitzen dira atmosferara, baina azken urteotako kontzentrazio-hazkuntza antropogenikoa da batez ere. CO2 da atmosferan dagoen berotegi-efektuko gas nagusienetakoa; azken urteotako metaketa handia erregai fosilen errekuntza edo konbustioari zor zaio.

Zuhaitzek CO2 erabiltzen dute hazteko, karbonoa beren ehunetan finkatzen dutelarik. Atmosferako CO2 kopurua murrizteko zeregin garrantzitsu horretan, bahitze deitzen zaio urteko finkatze-tasari (urteko karbono tonatan neurtzen da) eta biltegiratze zuhaitzak bizirik den urteetan metatuko duen karbono kopuruari (karbono tonatan neurtzen da). Eraztun Berdeko zuhaitzak 775,7 tona garbi karbono bahitzen dute urteko (artea da bahitzeko gaitasun handieneko zuhaitza); estimatzen da guztira 116.00 tona karbono biltegiratzen dutela, makala delarik karbono-kopuru gehien gordetzen duena. Zuhaitzean biltegiratutako karbonoa hortxe geratzen da zuhaitzak bizirik iraun bitartean; hil ostean berriro atmosferara askatu daiteke karbono hori guztia. Horrenbestez, zuhaitzak bizirik iraunaraziz gero, karbonoak gordeta jarraituko du, eta azkenean zurari emango zaion erabileraren arabera karbono gehiago edo gutxiago askatuko da atmosferara.

Aireko kutsadura desagerraraztea

Atmosferako CO2 kopurua murrizteaz gain, zuhaitzek garbitu egien dute airea, gas kutsagarriak eta giza-osasunarentzat, ekosistemen funtzionamenduarentzat eta horiek baitan hartzen dituzten elementuentzat kaltegarriak izan daitezkeen partikulak desagerraraziz. Horri dagokionez, Eraztun Berdea urtero aireari 9.564 tona kutsagarri desagerrarazteko gauza da, batez ere 2,5 mikratik beherako partikulak eta ozonoa. Ozonoa eta antzeko gasak kaltegarriak izan daitezke airean kontzentrazio handian agertuz gero.

Jariatzea

Jariatzea prezipitazio sendoen ondorioa da, lurra ez baita ur-kopuru guzti hori iragazteko gauza. Horrek ur kontinental eta ozeanikoen kutsadura eragin dezake, jariatutako urek suspentsioan dauden solidoak eramatearen bitartez.

Landareak gauza dira eroritako uraren zati handi bat jasotzeko, hartara urritu egiten dutelarik azaleko jariatzea. Txostenaren arabera, Eraztun Berde zuhaitz eta sastrakek urteko ia 25.700 m3-tan murrizten dute jariatzea: horrek agerian jartzen du Eraztun Berdeak fenomeno horiek ekiditeko duen funtzioa.

Eraztun Berdearen balioa

Eraztun Berdeko basoak egiturazko balioak eta balio funtzionalak ditu, biak ala biak onura ekonomiko handien eragileak. Egiturazko balioa Eraztun Berdearen basoen osaera eta biomasari dagozkien balio propioarekin lotzen da, eta balio funtzionala, aldiz, zuhaitzek burutzen dituzten funtzioei (esaterako, kutsagarrien desagerraraztea, karbonoa bahitzea edo jariatzea murriztea) dagokienarekin.

Sistema naturalei balio ekonomikoak lotzea oso konplexu eta arriskatua den arren, iTree-ECO softwareak 83,5 milioi euroko zenbatekoa kalkulatzen dio Eraztun Berdeko zuhaitzen funtzio ugarien egiturazko balioari. Karbono-biltegi gisa betetzen duten funtzioa 1,87 milioi eurotan kalkulatzen da, eta urteko 140.000 euroan atmosferako karbonoa finkatze-balioa. Gainera, kalkulatzen da urtero 48.900 € aurrezten direla eraztun Berdeko zuhaitzek ekidin duten jariatzeagatik, eta 1,3 milioi € kutsadura desagerrazten dutelako.

Horrek agerian uzten du aisialdi-leku, biodibertsitatearen babesa eta paisaiaren hobekuntzaz gain, Eraztun Berdeak baduela beste balorerik, hiriko ingurumen-kalitatea hobetzen baitu, aldi berean hiriari onura ekonomiko handiak eskaintzen dizkiolarik

Laburbilduz, Eraztun Berdeko zuhaitzek nabarmen laguntzen dute airearen kalitatea hobetzen, klimaren aldaketaren ondorioak urritzen, aireko kutsadura desagerrarazten eta berotegi-efektuko gasak bahitzen. Beraz, hura babestu eta zaintzea Gasteizko herritar zein bisitariei bizi-kalitatea ematen dien ondare naturala da.

Esteka txosten osora

El fitomanejo in situ con Brassica napus y deshechos sólidos urbanos bioestabilizados es una estrategia sostenible para la restauración de suelo urbano en desuso

Un ensayo de fitogestión realizado en una zona degradada de Júndiz de 1 ha de extensión (resumen de las acciones aquí) aplicando material bioestabilizado y colza se ha mostrado como una solución viable según recoge un artículo científico publicado en la revista Urban Forestry and Urban Greening.

El trabajo, realizado en 2015, es fruto de la colaboración entre el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz, el grupo de investigación Ekofisko de la Universidad del País Vasco y el Departamento de Recursos Naturales de Neiker. El ensayo comenzó como proyecto piloto para la restauración de una parcela municipal muy degradada mediante una enmienda orgánica (aporte de biocompost) seguido de una rotación de diferentes cultivos anuales con fines agroenergéticos (colza, habines, girasol).

De los datos recopilados el primer año tras la cosecha de la colza, se concluyeron unos resultados prometedores que recientemente han sido publicados como artículo científico en la revista Urban Forestry and Urban Greening, consultable en el siguiente enlace:
https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126550

En este link se puede acceder a la versión previa (pre-proof) y libre del artículo.

 

Foto 1. Esquema gráfico conceptual

Resumen:

El declive de la producción industrial ha provocado que en la periferia de muchas ciudades Europeas existan grandes parcelas industriales en desuso, convirtiéndose en una preocupación económica, social y medioambiental. Al mismo tiempo, se sobreexplotan los suelos fértiles disponibles para producir cultivos energéticos y se acumulan residuos en vertederos municipales, acciones que obstaculizan el desarrollo de una sociedad del bienestar sostenible. En esta situación la fitogestión surge como una estrategia in situ muy valiosa para el manejo de los espacios periurbanos abandonados permitiendo la restauración de los servicios ecosistémicos fundamentales. El ensayo de campo descrito se llevó a cabo para estudiar el potencial del Material Bioestabilizado (MB) obtenido a partir de una mezcla de deshechos municipales para, por un lado, observar la producción de Brassica napus (colza) y, por otro lado, mejorar la salud/funcionamiento de los suelos periurbanos vacantes como un primer paso hacia la creación de una infraestructura verde urbana. Tres meses antes de sembrar, los suelos fueron modificados con 0, 50 y 100 t en peso fresco de MB ha-1. Se recopilaron datos sobre la fisiología y el crecimiento de B. napus en los estados fisiológicos BBCH-16-17 (57 días) y BBCH-89 (260 días). La actividad, biomasa y diversidad funcional de las comunidades microbianas del suelo fueron medidas de manera conjunta. En general, los resultados mostraron que los suelos a los que se les agregó MB fueron más productivos y funcionales que aquellos a los que no se les añadió MB. En cuanto a las plantas, el área de las hojas de B. napus aumentó significativamente en el estado BBCH-16-17, lo que se tradujo posteriormente, en el estado BBCH-89, en un mayor rendimiento. A nivel del suelo, principalmente, aumentaron aquellas actividades microbianas relacionadas con el C y el N tras la adición de MB. Esto fue clave para satisfacer los requerimientos nutricionales de las semillas bajo las condiciones de nuestro experimento. Este estudio innovador aboga por una economía circular y muestra que la combinación de la adición de MB y B. napus puede ser una solución eficaz para una restauración de los suelos periurbanos vacantes.

 

En caso de citar el artículo rogamos usen la siguiente referencia: Míguez F, Gómez-Sagasti MT, Hernández A, Artetxe U, Blanco F, Hidalgo Castañeda J, Vilela Lozano J, Garbisu C, Becerril JM, In situ phytomanagement with Brassica napus and bio-stabilised municipal solid wastes is a suitable strategy for redevelopment of vacant urban land, Urban Forestry and Urban Greening (2019). doi: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126550

 

Avances Green Lab. Investigación en Hidrogeología 2019

Avances en la investigación sobre hidrogeología (diciembre 2019)

En mayo de 2019 el Centro de Estudios Ambientales (CEA) y la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) firmaron un Convenio de Colaboración, de un año de duración, por el cual el Grupo de Hidrogeología (Dpto de Geodinámica) iba a llevar a cabo actividades de investigación hidrogeológica en el Anillo Verde de la ciudad. Se trataba de mejorar el conocimiento hidrogeológico y el mayor énfasis se ponía en el sector de las graveras de Lasarte, donde se ubicará el futuro parque de Larragorri, con el que se culminaría el cierre del Anillo.

En estos 6 meses las actividades se han centrado en

1) Ampliación de la red de control,

2) Información piezométrica,

3) Información hidroquímica,

4) Modelo conceptual de base.

El informe completo se puede consultar aquí.

Informe Green Lab EHU Hidrogeologia 2019

1.- Ampliación de la red de control
En estos momentos en el sector de Lasarte hay una red de observación de 14 piezómetros, incluyendo someros (6-7 m, asociados a los depósitos cuaternarios) y profundos (30-40 m, asociados al substrato margoso), estando ahora mismo en tramitación 4 más (2 someros y 2 profundos). En conjunto se trata de una red de gran interés (Fig. 1), que constituye un adecuado marco de observación del ámbito de estudio, en la que se ha venido centrando la toma de datos (piezometría y calidad).

Figura 1: Red de control actual en la zona de Lasarte. Los puntos PG-11 y PG-12 son dobles.

2.- Información piezométrica
Periódicamente se hacen medidas manuales de la profundidad (m) del nivel de agua con objeto de elaborar los mapas piezométricos que representan la red de flujo (sentido del flujo y gradiente hidráulico). Esta disposición del flujo se mantiene en el tiempo, indicando un flujo, tanto en los depósitos cuaternarios como en el substrato margoso, hacia el norte (núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz). En 3 de los piezómetros profundos se han instalado dispositivos de medición en continuo de la variación del nivel, lo que permite un conocimiento más detallado de la respuesta del acuífero ante las lluvias. La profundidad del nivel piezométrico oscila entre 0,5 y 4,7 m, en épocas de fuertes lluvias y de final de estiaje, respectivamente.

3.- Información hidroquímica
Tanto por parte de los gestores del vertedero de residuos de Gardelegi, con frecuencia trimestral, como por parte del Grupo de Hidrogeología (UPV/EHU), a paso de tiempo variable, se llevan a cabo muestreos, y posterior analítica de las aguas, en los puntos de la red de observación. Es clara la diferencia observada entre las aguas asociadas a los depósitos cuaternarios, superficiales, y las asociadas al substrato margoso en profundidad. Estas últimas muestran claros síntomas de contaminación, con concentraciones altas en cloruros y sulfatos. Aunque, a priori, se pueda relacionar esta contaminación con las fases iniciales del vertedero de residuos de Gardelegi es necesaria información hidroquímica de mayor detalle. En este sentido, se está a la espera de los resultados definitivos de análisis isotópicos de las diferentes aguas de la red de observación.

4.- Modelo conceptual de base
A modo de resumen de lo hasta ahora conocido, la figura 2 muestra el modelo
conceptual con el que se está trabajando y que se considera válido para buena parte del
Anillo Verde. Se trata de un conjunto multicapa con: A) Un acuífero superficial,
asociado a los depósitos cuaternarios, de alta permeabilidad, y con una calidad no
preocupante. B) Un substrato margoso, con transmisividad muy baja asociada a los
niveles más fracturados por los que se da el flujo de aguas contaminadas. C) Posibilidad
de flujo ascendente en determinadas condiciones.

Figura 2: Esquema hidrogeológico conceptual del acuífero multicapa.

“Green Lab on the radio” (Toma IV: Paisaje y ordenación del territorio)

¿Qué tienen que ver la alondra y el urbanismo?

El pasado 1 de abril, nuestra compañera Cristina Galiana Carballo participó en Onda Vasca para comentar los avances que ha supuesto su investigación dentro de la disciplina de paisaje y ordenación del territorio y las aportaciones desde la transversalidad del paisaje a las políticas públicas de conservación de la biodiversidad, ordenación del territorio y adaptación y mitigación del cambio climático y en concreto sobre la actual revisión del PGOU.

Sí quieres escuchar la entrevista al completo, pincha aquí. Algunos de los resultados de la línea de investigación pueden consultarse aquí

 

Jardunaldia: Lurzoruen Kontserbazio Programaren Lehen Urteko Emaitzen Aurkezpena

 

Otsailaren 16an Gasteizko Lurzoruen Kontserbazio Programaren emaitzak aurkeztu ziren. Programa, Herritarren Zientzian Parte Hartzeko Sarearen baitan kokatzen da eta bere partaideak Salburuako Hezeguneen Interpretazio Zentroan (Atarian) bildu ziren, non, urte osoko laginketen ondorioak ezagutu ez ezik, lurzoruen kontserbazioari eta errestaurazio proiektuei buruzko hitzaldi bat ere  jaso zuten. Honekin batera, sarearen kideek burututako lanari buruzko hausnarketa egin ahal izan zuten eta era berean agroekologiaren inguruan iritziak elkartrukatu.

Herritarren Zientzian Parte Hartzeko Sarea” 2013an hasi zen, Eraztun Berdean, “Orkideen Kontserbazioaren Programarekin” batera, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak bultzatua. Urte batzuk geroago eta sarea zabalduz ateratako beste programen arrakasta ikusita, Lurzoruen Kontserbazio Programa hasi zen 2018an, nekazaritza-ekosistemen osasun-egoera eta eboluzioa diagnostikatzearen helburuarekin.

Gorka Belamendiaren (Atariako koordinatzailea) hitzetan sarea herritarron lankidetzan oinarritzen da, zientzia guztiontzat eskuragai utziz. Koordinatzaileak, jardunaldiari hasiera eman zion hitzaurrean, gure laboreen oinarria izateaz gain, sare biotiko gisa aurkeztu zuen lurzorua, eta hortaz, arduratzen gaituen programaren garrantzia azpimarratu zuen. Ongietorri honetan, urteko emaitzen laburpen txostena banatu zen partaideen artean, partzela bakoitzeko emaitzak islatzen zituen fitxarekin batera eta programaren izaera aurrendaria aldarrikatu zuen, estatu mailan horrelako programarik ez dagoela gogoratuz. Era berean, Natusfera plataforma digitala aurkeztu zuen, laginketen emaitzak on-line apuntatu ahal izateko.

Emaitzen analisia egiteko arduraduna Lur Epelde (Neiker-Tecnalia) izan zen. Ikertzaileak, jasotako datu kopurua ikusita, pozik agertu zen eta lurzoruaren osasunari buruz hitz egin zuen, bai eta Nekazaritza-ekosistemen Osasun Txarteleei (NEOT) buruz ere. Neiker-Tecnaliak garatutako txartel hauen laburpen sinplifikatua izan da, hain zuzen ere, partaideek erabilitako gida bereen partzelen ebaluazioa egiteko. Hauetan, zoruen diagnostikoa egiteko osasun adierazleak zeintzuk diren eta nola aztertu behar diren azaltzeaz gain, “ondo”, “erdipurdi” edo “txartzat” izan daitezkeen erreferentzia balioak agertzen dira.

Lurrek, ingurumen aldagaiak, adierazleetan duten eragina dela eta, apuntatzeko garrantzia azpimarratu zuen. Hau horrela izanda, udaberrian izurriteek eta inguruko landare-dibertsitateak gora egiten dute eta udazkenean berriz, materia organikoaren kantitateak, makrofauna-dibertsitateak eta infiltrazioak. Beste alde batetik adierazle ezberdinek azal dezaketen menpekotasuna edo elkar-eragina gogoratu zuen. Esate baterako, materia organikoa, makrofauna-dibertsitatea, zizare kopurua eta infiltrazioa positiboki erlazionatuak dauden bitartean, kontrako eragina daukate pHan edo izurriteetan erreparatuz gero.

Emaitzak ikusita, argi geratu zen lur-lantzearen eragina partzela ezberdinetan. Izan ere, uzta hondarrak gehitzean materia organikoaren kantitateak, makrofauna-dibertsitateak eta zizare kopuruak gora egiten dute, laborantza minimoak infiltrazioa errazten duen modu berean. Honekin batera, Lurrek diagnostiko positiboak aurkeztu zituen landare-dibertsitate eta parametro fisiko-kimikoen alorretan, lurzoruaren dibertsitatea eta materia organikoa, ez bezala, hobetu daitezkeenak. Horretarako, hainbat konponbide azaldu zituen, zomorro aterpeen instalazioak, rotokultibadoreen erabilera murriztea, kimikoak (ongarriak eta pestizidak) ekiditzea, kultibo hondarrak gehitzea eta ongarriketa biologikoa besteak beste. Amaitzeko, hurrengo programen laginketak erraztu edo eraginkorragoak egiteko hainbat proposamen egin zituen.

Atarian bildutako laguneei zuzendu zen hurrengoa David Gonzalez (Sustraiak Habitat Design) izan zen. Honek lurzoruek daukaten izaera ekosistemikoa kontuan izanda, hauen kudeaketa eta ikerketa edafologikoen garrantzia azpimarratu zuen, zeintzuk alor anitzeko ikuspuntu batetik egin behar direnak. Era berean jardunaldia bete zuen gaiaren inguruan hainbat kontzeptu azaldu zituen, hala nola, eraketa, testura, egitura, elikagaien eskugarritasuna, materia organikoa edo landare eta lurzoruaren mikrobiotaren arteko harreman sinbiotikoak. Bere hitzaldia lurzoruen degradazioa ekiditzeko baliogarriak izan daitezkeen hainbat jarduera adeitsu gogoratuz amaitu zuen.

Azkenik, Juan Vilelak, Cea-Green Lab-eko koordinatzaileak Gasteizko Udalak eremu hondatuen berreskurapenaren alorrean egindako lanen ikuspuntu orokorra eskaini zuen, Lasarte edo Lermanda bezalako eskualdeetan. Gainera, Gardelegiko Teknolurren Proiektuaren –material birziklatuaz eratutako lurzoruak- eta Jundizen PhytoSudoeren– lurzoruen errekuperazioa landareen erabileran oinarrituta (fitogestioa eta fitorremediazioa)- amaiera zela eta, memoriak aurkeztu ziren bideo batekin batera.

Jardunaldia amaitzeko, Atarian bildutako lagunek, bertako kafetegian prestatutako otorduan, urtean zehar egindako laginketeei buruz hitz egin ahal izan zuten eta baita nekazaritza ekologikoaren ildotik lurzoruarekiko adeitsuak izan daitezkeen ohitureei buruz ere.

Jarraian 2018 urteko Programaren Memoria agertzen da, Nekazaritza-ekosistemen Osasun Txartelekin (NEOT) batera, partzela bakoitzeko emaitzekin.

 

 

TSEA Arkaia (Aitor)

TSEA Huertas de Olarizu (Arantza)

TSEA Ataria

TSEA Basaldea (Bea y Javi)

TSEA Huerto Ecológico Campus Álava (Dani)

TSEA Huertas Olarizu (Hodei)

TSEA Rotonda Guillermo Elio Molinuevo (Iñigo)

TSEA Lermanda (Iñigo)

TSEA Escuela Hostelería Gamarra (Itziar)

TSEA Huerto Escolar Egibide (Julio Cesar)

TSEA Eribe (Laura)

TSEA Jardín Botánico Olarizu (Mauri)

TSEA Huertas Olarizu (Shanti)

Memoria Programa Ciencia Ciudadana Suelos 2018

 

 

 

 

 

 

Presentación en el CONAMA 2018 de los avances de investigación en paisaje rural municipal

Los avances en la línea de investigación sobre ordenación del territorio y paisaje han sido presentados y aceptados en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 2018. Con el título Criterios para una integración paisajística de proyectos en el medio rural del municipio de Vitoria-Gasteiz, se  propone una sistematización en la toma de decisiones sobre el condicionante paisajístico de la concesión de licencias constructivas en el medio rural.

Basado en un catálogo de bases y criterios para la integración en el paisaje: geográficos (distancias y visibilidad), geométricos (volúmen, alturas, fachadas, cerramientos…) y socioambientales (relación con el interés general, adaptación al sistema productivo, adaptabilidad bioclimática e interacción con el patrimonio), la propuesta parte de un enfoque integrado de los servicios ecosistémicos aplicados a la integración en el paisaje de proyectos constructivos, en función de su relación de impacto y dependencia con éstos.

La propuesta concluye con unas fichas de valoración de la integración, aún en fase de elaboración, que recogen el desempeño del proyecto sobre los criterios anteriores.

El poster presentado en el CONAMA2018 puede descargarse aquí.

Jornadas técnicas “Visión 2050: reconectando la ciudad con la Naturaleza” 30.05.18-1.06.18

Durante la semana pasada tuvo lugar el VI Foro Urbano de Paisaje celebrado en Vitoria-Gasteiz, este año dedicado a repensar el Anillo Verde urbano y su relación con el suelo agrícola y la biorregión. Representantes políticos y técnicos de distintas ciudades del mundo expusieron experiencias y nuevas visiones sobre lo urbano y lo rural en el Palacio Europa.

Leer mas

¿Es el paisaje un activo al medio rural?

De espacio a lugar responde a una lógica de captación de recursos para la dinamización de un territorio, siendo paisaje un concepto central dentro de esta competitividad, en la que hemos pasado de consumir en el paisaje, a consumir paisaje. El valor del mismo, y por tanto del territorio, depende fundamentalmente de la capacidad de evocación simbólica. ¿Existen experiencias y referentes dentro de este branding global de paisaje, que además contribuyan positivamente al desarrollo en el medio rural ?

Leer mas

Nuevos enfoques en la ordenación del espacio periurbano

Con la presentación del Documento Base P_v04, damos por finalizado el trabajo en esta línea, en la que hemos analizado para la ciudad de Vitoria-Gasteiz las dinámicas de periurbanización para concluir con propuesta espacial y de integración normativa de las singularidades de esta tercera área.

Leer mas

Presentado el avance de las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV (Congreso Euskal Hiria 2017) – 27-28.11.17 [Palacio Europa]

El pasado 27 y 28 de Noviembre el Gobierno Vasco presentó en Vitoria-Gasteiz el avance de la Revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco. Resulta de interés especial analizar los nuevos paradigmas en los que se sustentará en los próximos años la ordenación del territorio

Leer mas

Jornadas de formación sobre i-Tree – 26-27.10.17 [Bern, Suiza]

Los pasados días 26 y 27 de octubre de 2017, la ciudad de Bern (Suiza) acogió el evento internacional de presentación del programa i-Tree ECO en Europa, un modelo informático que utiliza diversos datos de medidas de los árboles urbanos y otro tipo de información (datos de precipitación y de contaminación) para estimar los servicios ecosistémicos provistos por los bosques urbanos y rurales.

Informe completo: iTree Europe

Leer mas