Prentsa Oharren banner

2030 Agendaren garapen jasangarrirako helburuen aldeko adierazpena

Gasteizko udaleko udalbatzak bere egin dezan 2030 Agendaren garapen jasangarrirako helburuen aldeko adierazpena (FEMPek XII. osoko bilkuran onetsia), eta 2030 Agendaren garapen jasangarrirako helburuak (gjhak) garatzeko toki-erakundeen sareari atxiki dadin.

Hauxe jakinarazi zuen 2020ko ekainaren 29an Iraungarritasun, Klima eta Energia Zerbitzuaren buruak:

“2030 Agendaren Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJHak) garatzeko Espainiako Udalerri eta Probintzien Federazioaren (FEMP) toki-erakundeen sarea osatzen dute udal-politika publikoetan zeharkako 2030 Agendaren GJHak lokalizatu eta zeharka inplementatzeko konpromisoa hartu duten gobernu lokalek.

Gobernu lokalen artean jarduketak koordinatzen laguntzera zuzenduta dago sarea, hartara emaitza hobeak lortzeko udalerrietan 2030 Agenda inplementatzean, esparru lokaleko garapen iraunkorreko helburuak lokalizatu eta garatuz.

Sareak beren helburuan lortzen laguntzeko tresnak eskainiko dizkie gobernu lokalei, Espainian 2030 Agendaren inplementazioarekin bat etorrita. Horrez gain, Covid-19ak eragindako krisialdiari aurre egiteko tresnak, jarraibideak, informazioa eta proposamenak eskainiko dizkie gobernu lokalei; hain zuzen ere, 2030 Agendaren premisa nagusietako bat aintzat hartuta, zein baita inor atzean ez uztea.

 

Sarearen helburu nagusien artean honako hauek daude:

  • Toki-erakundeetan 2030 Agendako GJHen ezagutza, sentsibilizazio eta ezarpena sustatzea, erakunde-sendotzearen eta tokiko eragileen inplikazioaren bitartez.
  • Tokiko agintariei 2030 Agendaren garapenenean dagokien zeregin estrategikoa sendotu eta legitimatzea, hartara eragin politiko ahalik eta handiena lortzeko asmoz, halako moduan non sareko lana sustatuko den, eta aliantzak bilatuko, kohesio-politikoa eta eragile zein maila anitzeko (zentrala, autonomikoa, tokikoa) egitura osatuko den, tokian-tokian 2030 Agenda eraiki eta inplementatzeko.

 

Bertako kide diren gobernu lokalen artean esperientziak trukatzeko foroa izan nahi dut sareak, eta orobat eskaini horiei aholkularitza- eta laguntza-zerbitzuak, eta teknikariei prestakuntza.

2030 Agendaren GJHak garatzeko toki-erakundeen sareari atxikiz, jarduketa-multzo bat definitzeko konpromisoa hartzen du Gasteizko Udalak, eta Udalbatzak onetsitako Jarduketa edo Estrategia Lokalaren Plan batean bildu beharko da hori, egoeraren analisiarekin eta 2030 Agendaren GJHak lokalizatu eta inplementatzeko plan batekin batera.

Aldi berean, agente lokal eta ekonomiko guztiek eta udal-bizitzan ordezkaritza duten herritar-organizazioek parte hartzeko informazio- eta sentsibilizazio-prozesu bati ekin beharko zaio, 2030 Agendaren inplementazio lokalean inplikatu daitezen.

Horrez gain, Sareko kide diren hiriek bere egin beharko dute, Udalbatzaren onarpenarekin, 2030 Agendaren aldeko Adierazpena, FEMPek XII. Osoko Bilkuran onetsia.

2030 Agendaren GJHak garatzeko toki-erakundeen sarearen helburuak guztiz lerrokatuta daude Gasteizko Udalaren helburuekin, eta aukera egokitzat jotzen da Udala sare horri atxikitzea, balio eta helburu beren inguruan konprometituta dauden beste udalerri batzuekiko elkarlana sendotzeko asmotan”.

Erabaki honi 2030 Agendaren GJHak garatzeko toki-erakundeen sareari atxikitzeko formularioak eransten dira.

Horrenbestez, eta aintzat hartuta Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123.1 f artikulua eta Udalbatzaren Araudi Organikoaren 259 artikulua, erabaki hau har dezan proposatzen zaio Gasteizko Udalaren Udalbatzari:

 

ERABAKIA

LEHENA.- Udalbatzak bere egitea 2030 Agendaren aldeko Adierazpena, FEMPek XII. Osoko Bilkuran onetsia.

BIGARRENA.- Gasteizko Udala 2030 Agendaren Garapen Jasangarrirako Helburuak garatzeko toki-erakundeen Sareari atxikitzea onestea, eta horrenbestez, bere gain hartzea konpromiso hauek:

  • Parte-hartze bidez Jarduketa edo Estrategia Lokalaren Plan bat jorratzea, non egoeraren analisia egingo den, bai eta 2030 Agendaren GJHak lokalizatu eta inplementatzeko plan bat osatu ere.
  • Sarearen funtzionamendu-arauetan ezartzen diren betekizunak betetzea eta eskubideak baliatzea.

 

Share

Erakunde-adierazpena, COVID-19ak eragin duen krisialdian aurrera egin ahal izateko beren apurra eman duten pertsona guztien –nork bere arloan– ahalegina aintzatesteko  

Martxoaren 15etik aurrera #geratuetxean lelo ospetsu hari men egin behar izan genionetik, hiri guztietan balkoietara ateratzen hasi zen jendea, berez, modu espontaneoan, beste pertsona batzuen lana eta ahalegina eskertzeko. Gure ingurukoak eta nork bere burua zaintzeko unea zen.

Gaur egun, aldatu egin da dena, gure errealitatea bera. Guzti-guztiok astindu gaituen krisi batek jo gaitu, alderik beltzenean lagun asko eraman dituen krisi batek, Euskadin 1.500 pertsonatik gora. Ez dira zenbakiak, pertsonak dira. Eta pertsonekin, familia kaltetu asko.

Baina krisi honek balio garrantzitsuak ere atera ditu argira: Elkartasuna, elkarrenganako laguntza, publikoaren garrantzia, beste errealitate batzuk ikusten ikasi beharra, laguntza- eta babes-sareak sortu dira… Labur esanda, krisiak komunitatea sortu du. Eta, beste ezeren gainetik, pertsonen balioa erakutsi du.

Heroi berriak ditugu gure artean, kapa eta ezpatarik gabeko heroiek, super-botereen beharrik gabeak. Izan ere, beren super-botereak jarrera, babesa, kezka eta ardura, inplikazioa, zaintzeko gaitasuna eta abar izan dira. hitz bitan esateko: egindako bakoitzean arimaren zati bat uzteko gaitasuna. Lan-betebeharretatik harago. Kalitatea eta berotasuna beren lanean. Laguntzeko jarrera, enpatia… Begiratu egin duten, eta begiratzean alboan zuten pertsona ikusi duten pertsona horiek guztiak, pertsonak ikusi dituztenak, gizatasunaren balioa.

Horrenbestez, asko dira eskertu bharreko kolektibo eta pertsonak: garbitzaileak, osasun alorreko langileak, segurtasunekoak, hezkuntzakoak, kulturakoak, elkarteetakoak, merkataritzakoak, autonomoak, garraiokoak…

Erakunde-adierazpen batean ezin ditugu egunerokoan behar gehien zutenei laguntzeko beren apurra eman duten pertsona guztiak izendatu. 20:00Etako txaloak ere ez dira nahikoa hainbete eta hainbeste jenderi beren lan ona eskertzeko.

Eskertu egin nahi ditugu jarrera horiek, gauzak bide onean jartzen laguntzen duten keinu txiki horiek. Eskertu egin nahi ditugu gauza txiki horiek, gure udalerriko pertsona askoren jarrera hori da Planik onena, tresnarik baliotsuena inor atzean utzi gabe krisi honetatik ateratzeko.

Maila desberdineko erakundeetatik asko eskatu diegu gure hiri eta herrietako bizilagunei konfinamenduko hilabetetan eta denontzako hain ezezaguna zaigun eta ziurtasun ezako sentsazioa pizten digun errealitate berrirantz joateko konfinamendua arintzeko prozesuan.

Horregatik, orain, Gasteizko Udalak eskerrak emateko unea da. Eskerrak presente egon diren pertsona guztiei, nork bere apurra emanez, balio erantsi ederra guztien artean. Garrantzia emanez inportantea den horri, bizitzari.

Horregatik, Gasteizko Udalak erakunde-adierazpen hau ematen du ezagutzera:

Erakunde Adierazpena

Gasteizko Udalak gogoan ditu COVID-19aren pandemiaren ondorioz zendu diren pertsona guztiak. Horregatik, irailaren 21ean bihotzetiko omenaldia egingo zaie Euskal Autonomia Erkidegoko zenduei, gizarteak zein instituzioek agur egiteko ekitaldi solemne baten bidez.

Ekitaldi horren bidez zendutako pertsonak gogoratu nahi dira, bai eta elkartasuna horien senideei eta pertsona kuttunak nahi luketen moduan agurtzerik izan ez duten pertsona guztiei.

Era berean, Gasteizko Udalak aintzatetsi egin nahi du azken denbora benetan zail honetan beren onena eman duten pertsona guztiei, eta eskerrak eman nahi dizkie krisitik irteten laguntzeko kalitate eta berotasun apurragatik.

Beraz, osasun-inguruabarrek aukera ematen dutenean, Gasteizko Udalak ekitaldi bat egingo du, aintzatesteko bai herritarren portaera orokorra, bai eta guztion artean aurrera ateratzen la.

Ekitaldi horretan hain jardunbide eredugarria izan duten Gasteizko herritar ugari biltzea espero da, horien konpromisorik gabe ezin izango genuke eta krisitik ateratzerik izango.

 

Gasteizen, 2020ko uztailaren 24an

 

Share

(Gaurkotua) Gasteizko Udalaren erakunde-adierazpena, 2020ko maiatzaren 17a Lesbo-Bi-Gay-Transfobiaren kontrako Nazioarteko Eguna dela eta

Deklarazio hau berretsi da gaur, maiatzak 22, osoko bilkuran, eta baita ere honako gaiei dagokienak: Errege Atea kaleko lan istripuari dagokiona, non langile bai hil zen, eta ageriko arrazoirik gabe desagertutako pertsonen familiekiko elkartasuna erakusteko deklarazioa.

 

Maiatzaren 17a LGTBIfobiaren kontrako Nazioarteko Eguna dela eta, Gasteizko Udalak berriro ere erabateko arbuioa adierazi nahi du lesbiana, gay, trans, bisexual eta intersexualen aurka halakoa izateagatik edo halakotzat jotzeagatik azaldutako jarrera, portaera edo adierazpen ororen aurrean; orobat, hiri libre eta askotarikoa, talde horren kontrako erasoei aurre egiten diena, eraikitzeko konpromisoa adierazten du.

“Normaltasun” testuinguru batean LGTBI pertsonek aurrez aurre izan ohi dituzten estigmari eta parekotasun ezari COVID-19ak eragindako krisialdia dela eta areagotzen ari diren arazoak gehitu behar zaizkio, esklusio eta bazterkeria arriskua —zuzenekoa zein zeharkakoa— handitzen baitu. Izan ere, LGTBI pertsonaren bat aurretik baztertuta bazegoen haren familiak edo harekin bizi direnek haren sexu-orientazioa edo genero-identitatea onartzen ez zutelako, orain, alarma egoera dela kausa ezarri diren mugimendu murrizketek, etxean egon beharrak eta itxialdiak pertsona horrek ezinegon, estres, isolamendu eta bakardade egoerak bizitzea ekar dezake, edo egoera horiek larriagotzea, espazio horiek ezin baitituzte benetako etxegune segurutzat jo, baizik eta indarkeriazko egoerak gerta daitezkeen espaziotzat, erabateko ikusezintasunean babestuta.

Birusa hedatzea eragozteko prebentzio-neurrietako bat, isolamendu soziala, arrisku-faktorea da LGTBI pertsonen ongizate psikikoarentzat, kasu askotan haien sostengu sareak familia-etxeetatik kanpo daudelako, eta une honetan ezin dituztelako hurbil eduki itxialdia hobeto eraman ahal izateko. Iruditeria heteronormatiboa nagusi den gizarte batean, sexu eta genero aniztasunaren irudikapenak oso gutxi direlarik, komunitatea biziki garrantzitsua da talde baten parte izaten jarraitzeko, identifikaziorako eta bakardade sentimendua apurtzeko.

Gainera, jarduera gelditu izanaren ondorio ekonomiko eta sozialek neurri handiagoan eragingo diete pertsona ahulenei, baita arau soziala gehien apurtzen dutenei ere, eta horrek bereziki eragiten die LGTBI pertsonei hainbat esparrutan, hala nola enplegua, osasuna eta baliabideen eskuragarritasuna. Egoera horiek areago oker daitezke sexu-orientazioaz eta genero-identitateaz gain desberdintasunen beste iturri estruktural batzuk kontuan hartuz gero, zeinak LGTBI pertsonek ere jasaten baitituzte: kultura jatorria, adina, egoera sozioekonomikoa, dibertsitate funtzionala, etab.

Ikusgune-LGTBIfobiaren kontrako behatokiak sexu-orientazioa eta genero-identitatea direla eta izandako erasoei buruz aurten landu duen txostenean (2019ko maiatzetik 2020ko apirilera arte), 25 gertakari jaso dira: 12 homofobiagatik; 3, lesbofobiagatik; 3, transfobiagatik; 3, genero barruko indarkeriagatik; 2, serofobiagatik, eta 2, LGTBIfobiagatik. Horiek alor ezberdinetan gertatu dira: lana, politika, erakundeak, familia, espazio publikoa, aisialdi espazioa, sare sozialak eta aplikazioak.

Hogeita bost gertakari horiek hazkunde nabarmena adierazten dute aurreko txostenen aldean, 2018-2019 txostenean 13 kasu jaso baitziren, eta 2017- 2018koan, 15 kasu. Ikusguneren arabera, hazkundearen arrazoia ez da gizartean LGTBI pertsonekiko gorrotoa handitu izana, baizik eta erasotutako pertsonek gero eta beldur gutxiago izatea salatzeari, eta Behatokiak bere lana betetzeko gaitasun handiagoa izatea.

Gasteizko Udalak konpromiso hauek berresten ditu:

  • LGTBI pertsonentzako informazio eta arreta baliabide oro ikusaraziko ditu.
  • Arauzkoak ez diren sexualitateak, generoak eta desioak ikusarazten saiatuko da.
  • Diskriminazio, estigmatizazio eta indarkeria LGTBIfobikoaren aurka borrokatuko du, bereziki, Berdintasunerako politiketan sexu- eta genero-aniztasuna txertatzeko Agenda inplementatuz, plangintza-agiri horrek ekintza zehatzak jasotzen baititu, eta Ikusgune-Gasteizko LGTBIfobiaren kontrako behatokia sustatuz.

Azkenik, Ikusgune-Gasteizko LGTBIfobiaren kontrako behatokiaren kontaktuak gogorarazi nahi dizkizuegu, eraso LGTBIfobikorik jasan edo ikusten baduzue hara jotzerik izan dezazuen:

Telefono-zenbakia: 633 309 653

– Posta elektronikoa: info@ikusgune.eus

– Web-orria: www.ikusgune.eus

 

Share