Prentsa Oharren banner
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  15 martxoa 2019 11:49

Gaur, Tokiko Gobernu Batzarrak onetsi du Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailaren eta Gurutze Gorriaren arteko hitzarmen bat sinatzea, adineko pertsonei lagun egiteko “Gertutik lagun egiten” izeneko programa gauzatzeko.

Programa duela zenbait urte hasi zen, beren eguneroko jarduerak egiten laguntzeko bakarrik bizi diren eta familiaren laguntarik edo bestelako laguntzarik ez duten eta autonomia mugatua daukatenez laguntzaren beharra duten 75 urtetik gorako pertsonei.

Proiektuaren bitartez, adineko pertsona horiek laguntza izango dute gestio administratiboak egiteko, medikuarenera joateko eta abarretarako. Halaber, bakartze soziala ekiditeko, egoera puntualetan lagun egingo zaie beren etxeetan, eta telefono-jarraipena ere egingo zaie.

Gizarte Politiken Saila bakardade-arazoak dituzten adinekoak antzemateko eta haien egoerari erantzun sozial hobea emateko egiten eta bultzatzen ari den ekintza ugarietako bat da “Gertutik lagun egiten” programa. Bakardadean dauden adineko pertsonei dei egiten zaie gizarte-baliabideekin kontaktuan jartzera.

 “Autonomia mugatua izanez gero, aukera ematen zaie eskatzeko Gurutze Gorriko boluntario bat beren etxera joan eta lagundu diezaien Oinarrizko Gizarte Zerbitzuarekiko elkarrizketa batera, hala jakin dezaten edozein egoeratan eta unetan beren esku dituztela profesional-taldeak beraiei entzuteko eta hobeto egon daitezen laguntzeko”, azaldu du Peio López de Munain zinegotziak.

“Gertutik lagun egiten” programa 2019an egiteko, 77.500 euro emango dizkio Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak Gurutze Gorriari.

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  4 martxoa 2019 12:18

 

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak “Gasteizko adinekoentzako baliabide eta zerbitzuen gida” izenekoa argitaratu du. Argitalpen horretan, adineko pertsonen beharrei erantzuteko Arabako hiriburuan eskura dauden baliabideei buruzko informazio osatu eta erabilgarria jaso da. “Oso lagungarria izango zaie bai adinekoei bai haien familiei” adierazi du gidaren aurkezpen-ekitaldian arlo horretako zinegotzi ordezkari den Peio Lopez de Munainek.

Gidak 20 orrialde ditu eta premia-egoeran dauden pertsonei nora jo erakusteko kontsulta-baliabidea da. López de Munáinen esanetan “adineko pertsona gehienek ez dute laguntzarik behar. Batzuek, ordea, arreta eta zerbitzuak behar dituzte merezi bezalako ongizateaz eta bizi-kalitate duinaz gozatzen jarraitu ahal izateko, eta, askotan, premia-egoera helduta, ez dugu jakiten nora jo edo nork lagun diezagukeen. Gida honek zalantza horiek argitzen lagunduko digu”.

 Argitalpen berria udalaren eraikinetan eta etxez etxe banatuko da, eta bost atal ditu:

Jarduera soziokulturalak eta kirol jarduerak: zahartze aktibo eta osasuntsua izateko gizarte-etxeek eta adinekoentzako zentro soziokulturalek zer programazio eta instalazio eskaintzen dizkieten azaltzen da atal honetan.

Orientabidea eta laguntza udalaren gizarte-zerbitzuetatik: atal honetan pertsona batek zailtasun ekonomikoak baditu, bakardade-egoeran badago, mendekotasun-arriskuan badago edo 1. graduko mendekotasun-gradua badu Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek zer laguntza eskain diezazkioketen azaltzen da.  Adinekoak Zaintzen Dituzten Familiei Laguntzeko Programaren eta Udalaren Gizarte Larrialdietarako Zerbitzuaren berri ere ematen da.

Mendekotasunaren balioespena: hirugarren atal honetan pertsona baten mendekotasun-balioespena lortzeko zer urrats eta tramite egin behar diren azaltzen da. “Jende askok ez daki balioespen hori Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak egiten duela eta, emaitzaren arabera, mendekotasuna duen pertsonak askotariko laguntzak jaso ditzakeela”, gogorarazi du Gizarte Politiken zinegotziak.

Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako laguntzak: atal honetan Gasteizko Udalak, Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat eskaintzen dituzten laguntzak ageri dira laburbilduta. Laguntza horiek pertsona bakoitzaren egoeraren araberakoak dira.

Adinekoa bere etxean bizi eta autonomoa bada edo autonomia-mugak izan arren ez badu mendekotasun-gradurik, honako laguntza hauek eskura ditzake: Etxez etxeko laguntza zerbitzua, bazkaria etxera eramateko zerbitzua, jantoki-zerbitzua, telelaguntza, etab.

Adinekoak mendekotasun-arriskua edo 1. graduko mendekotasuna badu, aipatu berri ditugun zerbitzuek gain, berariazko beste batzuk ere jaso ahalko ditu, egin zaion balioespenaren arabera eta bere etxean edo handik kanpo bizi den kontuan hartuta: eguneko arreta zerbitzua, zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa, eguneko zentroa, etxebizitza komunitarioak, zainpeko apartamentuak, egoitzak, etab.

Atal honetan, pertsona nagusiak zaintzen dituzten senideei laguntzeko baliabideak ere badaudela gogorarazten da: laguntza psikologikoa, prestakuntza, arnasaldi-zerbitzua, adinekoak familia ingurunean zaintzen jarraitzeko laguntzak, etab.

Intereseko helbideen eta telefonoen direktorioa: gidaren amaieran, laguntza eskaintzen duten instituzio, zerbitzu eta elkarteen telefonoak eta helbideak jasotzen dituen agenda bat ageri da.

“Gasteizko adinekoentzako baliabide eta zerbitzuen gida” eskuragarri dago jadanik Udalaren webgunean, eta gizarte-zerbitzu eta -baliabideetan banatzeaz gain, Arabako hiriburuko 80.000 etxe baino gehiagotako gutunontzietan ere utziko da.

“Adinekoek eta beren senideek eskura izan beharreko argitalpena da. Beharra agertzen denean, informazio egokia izatea oso baliagarria da egoerari aurre egiteko, eta, horregatik, hiritarrei jakinarazi nahi diegu Gasteizen gizarte-zerbitzu eta -baliabide apartak ditugula arazo horiei aurre egiteko. Gidank erakutsiko die hori hala dela”, esan du amaitzeko Peio López de Munainek.

Gasteizko adinekoentzako baliabide eta zerbitzuen gida

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak:   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —   09:42

 

Gaur, Peio López de Munain Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren zinegotziak aurkeztu du Gasteizko Udalaren Gurasotasun Positiborako Programa. Programak 81 ekintza dakartza; Udalaren sail eta zerbitzuentzako erreferente bihurtu nahi du, eta horiek gidatu eta inplikarazi egingo ditu lau urtean, 2022ra arte.

“Programak seme-alabak haztean gurasotasun positiboa erabiltzea sustatzen du, eta osotasunean garatzearen alde egiten du, haiek zaintzeari eta haien gaitasunak garatzeari erreparatuz. Haurren ongizateaz ari gara, garapen osasungarriaz, arretaz, errespetuaz, maitasunaz…”, azaldu du López de Munainek, eta, horretaz gain, gogorarazi du “Espainia mailan, erreferentea gara gai honetan. Horrela aitortu du FEMPek (Espainiako udalerrien eta probintzien federazioak), eta horrela adierazten digu beste udal batzuetatik kontsulta ugari jasotzeak”.

Gasteizko Udalaren Gurasotasun Positiborako Programa 2018an onetsitako Haur eta Nerabeentzako II. Tokiko Planetik abiatu zen; 150 pertsonak baino gehiagok landu dute, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultatearekin batera, eta hiru maila edo lerro estrategiko ditu:

 • Udal-maila: Esparruan profesionalak prestatzeko, ikertzeko eta berrikuntzak egiteko jarduerak egingo dira.

Maila honetan, nabarmentzekoak dira Udalak dagoeneko egiten dituen gurasotasun positiboko programei buruz egingo diren ebaluazioak. Adibidez, duela zenbait urtetik hona, Guraso Eskola egiten ari da Hezkuntza Zerbitzuaren bidez.

Halaber, esparru horretan lan egiten duten profesionalei prestakuntza ematea proiektatu da.

 • Familia-maila: Gurasoak eta tutoreak gaitzeko sustapen- eta prebentzio-jarduerak egingo dira.

Lerro estrategiko honetan, gailentzen da haurra jaio aurretik gurasoekin lan egiten hasiko den eta haurrak urtebete eduki arte luzatuko den gurasoentzako gaikuntza-programa bat.

Haurrak zaintzen dituzten aitona-amonen gurasotasun-trebetasunak lantzeko jarduera bat ere egingo da.

 • Hiri-mailan: Herritarrak sentsibilizatzeko kanpainak egingo dira.

Maila honetan, nabarmentzekoa da haurrek pantailak (mugikorrak, tabletak eta abar) egokiro erabiltzeko hitzaldi-zikloa. Peio López de Munainek ohartarazi duenez, “gero eta ikerketa zientifiko gehiago uzten ari dira agerian zer ondorio kaltegarri dituen haur txikienengan pantailak gehiegi erabiltzeak. Alerta jotzen ari dira kalte egiten diola garapen kognitiboari”.

Zikloa osatzeko, gaiari buruzko bideo bat egin, eta hedatuko da.

Guztira, 81 ekintza gauzatuko ditu Udalak, hemendik 2022 urtera bitartean, 14 udal-zerbitzuren bitartez. Besteak beste, honako zerbitzu hauek hartuko dute parte: Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuak (45 ekintza), Hezkuntzak (12), Kulturak (6), CEAk (6), Gizarte Etxeek (4) eta Gazteriak (3).

 

 

 

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak:   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  27 otsaila 2019 12:38

 

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak abian jarri du gurasokidetasun positiboa lantzeko programa bat, gurasoek seme-alabak tresna gisa erabiltzen dituzteneko banaketa- eta dibortzio-egoera gatazkatsuak artatzeko.

Ezkontideak banantzea izaten da gatazka-eragilerik handienetako bat familietan. Azken datuen arabera, 566 bikote ezkondu banandu ziren 2016an Araban. Familia horietako % 55ean, adingabeak zeuden. 2018ko uztailean, udalaren gizarte-zerbitzuek bikotearen gatazka-egoera gertatzen ari zen 57 familia zituzten erregistratuta, zeinetan seme-alaba adingabeak tresna gisa erabiltzen baitzituzten gurasoek. Guztira, 98 adingabe zeuden egoera horretan, eta gurasoek erabiltzen zituzten elkarri min egiteko.

“Datu horiek eskura ditugula, zerbait berri egin nahi izan dugu, zerbait espezifiko, arazoari eta familiaren arloko erakunde eta elkarteen eskaerei erantzuteko, haurrak babesteko eta bikotekide ohiei familia-harremanak modu osasungarriagoan berregiten laguntzeko eskatzen baitute”, azaldu du Peio López de Munain Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren zinegotziak.

Eta, hala, Banaketa eta Dibortzio Gatazkatsuetan Gurasokidetasun Positiboa lantzeko Programa sortu da, “seme-alabak gutxiago erabil daitezen lortzeko, haurrei familiaren egoera berriari emozionalki aurre egiten laguntzeko eta gurasoengan trebetasun eraginkorrak sustatzeko seguru senti daitezen bikotea hautsi ondoren”.

 Programan, profesionalen esku-hartzeak 3 eta 4 urteren arteko iraupena izan dezake, eta proposatzen da banakako zein taldeko saioak egitea ukitutako pertsonekin.

Helduekin, gai hauek landuko dira: gatazkari aurre egiteko moduak, dibortzioaren ondorengo etsaitasuna eta sentimendu mingarriak, seme-alabekiko komunikazioa eta sentimenduak kudeatzea, besteak beste. Adingabeekin, berriz, dinamiketan, jolasetan eta jardueretan ardaztutako saioak proposatzen dira, euren emozio, pentsamendu eta jokabideekin esperimenta dezaten.

Programa osatzeko, taldeko jarduerak egingo dira, aitona-amonei zuzendutakoak, batetik, eta bikotekide berriei zuzendutakoak, bestetik.

Balorazioa

Udalaren Gizarteratze Zerbitzuek (Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak, Gizarteratze Zerbitzua eta Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua) baloratuko dituzte programan sar litezkeen familiak; Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuari helaraziko dizkiote euren proposamenak, eta horrek zerbitzua emango duten profesionalengana (psikologoak eta gizarte-hezitzaileak) bideratuko ditu familiak.

“Gizarte Politiken Sailean oso ilusionatuta gaude programa honekin. Adingabeak kate-begirik ahulena dira beti familia-gatazketan. Babestu egin nahi ditugu. Eta horrela egin daiteke baldin eta beraiekin eta beraien gurasoekin jarduten badugu helduen arteko gerra eragin duen bikotearen haustura bake- eta bizikidetza-egoerara itzul dadin eta haurrak kaltetuenak izan ez daitezen”, esan du amaitzeko Peio López de Munainek.

 

 

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak:   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  18 urtarrila 2019 11:49

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak Sidalava (Hiesaren aurkako Herritarren Batzordea), IRSE eta Clara Campoamor elkarteekin udal zerbitzu eta programak emateko sei hitzarmen sinatzea onetsi du gaur Tokiko Gobernu Batzarrak. Guztira 1.881.136 euro egiten dute horiek.

Udalak lau hitzarmen sinatuko ditu Hiesaren aurkako Herritarren Batzordearekin (1.532.339 €), Aterpe, Estrada eguneko zentroa, Etxe Irekia eta zainpeko etxebizitzak deritzen zerbitzuak emateko.

Aterpe gaueko harrera egiteko baliabidea da, gizarte eta etxebizitza esklusio-egoera larrian dauden pertsonentzat; egunero egoten da zabalik, urte osoan. Gizarteratzeko prozesuak faboratzen dira bertan, ekintza normalizatzaileen bidez eta laguntza-ekintzen bidez, pertsona horien gizarte-inklusioa lortzearren. Sidalavak 457.126 euro jasoko ditu zerbitzu hori emateko.

Estrada udal zentroaren hitzarmenak 453.516 euroko zuzkidura du. Zentro horretan egunez eskaintzen da harrera, gizarte eta etxebizitza esklusio-egoeran dauden pertsonen bizi-kalitatea hobetzearren.

Sidalavarekiko hirugarren hitzarmena Etxe Irekiari dagokio: dena delakoagatik gizarte eta etxebizitza esklusio-egoeran dauden pertsonentzako baliabidea da, egoera horren eraginak minimizatzeko laguntza profesional etengabea behar dutenean”, azaldu du Gizarte Politiken zinegotzi Peio López de Munainek.

Udalak 331.526 euro jarriko ditu zerbitzu hori emateko.

Azkenik, Hiesaren aurkako Herritarren Batzordeak beste 290.171 euro jasoko ditu zainpeko etxebizitzen programa kudeatzeko; programak ostatua eta laguntza ematen die etxebizitzarik gabe dauden pertsona eta familiei, bizitza autonomorako bitarteko urrats gisa.

Bestetik, Gizarte Politiken Sailak Clara Campoamor elkartearekin hitzarmena sinatzea onetsi du Tokiko Gobernu Batzarrak, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak hartzeko ostatuen zerbitzuak kudeatu ditzan 2019an. “Etxebizitza horietan aldi baterako eta doako ostatua eskaintzen dugu. Etxeko indarkeriaren biktima diren eta haien kargura dauden pertsonei errekuperatzen eta egoera gainditzen laguntzen diegu, babes neurririk behar ez denean” , adierazi du López de Munainek.

Clara Campoamor elkarteak 292.135 euro jasoko ditu zerbitzu hori emateko.

Zainpeko etxebizitzak

IRSE-Arabako Bergizarteratze Institutuak, azkenik, 56.662 euro jasoko ditu aurten zainpeko pisuetan gizarte eta hezkuntza arloetako esku-hartzeko programa kudeatzeko.

Gizarte desabantaila egoeran dauden pertsonen gizarte-inklusioa da IRSEren helburuetako bat; etxebizitzetan laguntza eta tutoretza emateko programa bat garatzen du, pertsona horiek gizarteratze ibilbidean aurrera egin dezaten eta gizartean guztiz sar daitezen.

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: , ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  15 urtarrila 2019 11:36

Gaurtik otsailaren 17ra arte ikusi ahalko da Montehermoso kulturuneko ur-biltegian “Invisibilidad Revelada” argazki erakusketa. Duela 4 urte abiarazitako proiektu artistiko baten azken fasea da, zeinaren helburua baitzen baliabiderik ez  duten eta gizarte-esklusio egoeran dauden pertsonak ikusaraztea, gehienetan oharkabean geratzen zaizkigu eta.

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak sustatu du ekimena, eta arlo horretako zinegotzi Peio López de Munainek eta Carlos Lalastrak aurkeztu dute erakusketa; azken hori izan da erakusketaren komisarioa, eta berak sortu du proiektua, Andrea Abrigar argazkilariarekin batera.

Azken urteetan hiru fasetan garatutako lanaren emaitza da XX erakusketa. “Ikusezintasun partekatua” proiektua izan zen abiapuntua, zeinean kultura eta sorkuntzaren arloko 13 pertsonak hartu baitzuten parte. Ondoren, “Ikusezintasun partekatua +” lana etorri zen, ahuldade maila handia duten eta gizarte esklusio egoeran dauden pertsonen desiretan zentratua. Orain, amaitzeko, zirkulua ixten da, batzuk besteekin lotuz: artisten taldea eta Harrera Sozialerako Udal Zentroko (CMAS) biztanleak.

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak proiektuaren azken bi faseetan lagundu du, “haren filosofia guztiz bat datorrelako gizarte esklusioaren alorrean jorratzen ari garen lan-ildoarekin. Esklusioari aurre egiteko, agerian jarri behar da, eta begietara begiratu. Ulertzen zaila gertatzen da gure gizartean hain ongizate maila handia lortu izana eta, hala ere, pertsona batzuk eskean ibiltzera edo kalean bizitzera behartuta egotea. Egoera horretan dagoen pertsona bakoitzak istorio bat ezkutatzen du; zaila da horri ez erreparatzea, eta ez dugu horretaz ahaztu nahi, horren azterketak eman baitiezaioke irtenbidea arazoari”, esan du Peio López de Munainek.

Tokiko artistek CMAS udal aterpean bizi diren pertsonekin egin zituzten hiru lantegitan du oinarri “Invisibilidad Revelada” erakusketak. Artisten eta esklusio-egoeran dauden pertsonen errealitateen artean itxuraz amildegi bat dagoen arren, bazen elkarren arteko loturarik, bai kulturan bai bizitzan bizirautea baita kontua.

Gaur arratsaldean inauguratuko da erakusketa; Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailaren, Arabako Foru Aldundiaren eta Vital fundazioaren laguntza ere izan du.

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak:   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  11 urtarrila 2019 13:04

 

 

 

 

 

 

 

Tokiko Gobernu Batzarrak Gasteizko Udalaren Gurasotasun Positiborako Programa onetsi du gaur, zein indarrean izango den 2022ra arte. Haurtzaroa, nerabezaroa eta familiarekin loturiko 80 ekintza inguru hartzen ditu baitan planak.

Hiru dira Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak sustatzen duen programa honen ildo nagusiak:

 • Udalerrian burutzen diren gurasotasun positiboaren inguruko ekintzak egokitu, hobetu eta sustatzea.
 • Gurasotasun positiboak berezko dituen gaitasunetan gaitzea aita, ama eta zaintzaileak.
 • Herritarrak gurasotasun positiboari buruzko zenbait giltzarriren inguruan sentsibilizatzea.

“Gure kezka nagusienetako bat haurren ongizatea eta garapen osasuntsua da. Horri laguntzera datoz era honetako programak. Gurasotasun positiboa udalaren gizarte-politiken erronketako bat da. Gobernuan agintaldi honetarako ”hartu genuen konpromisoa da, azaldu du Gizarte Politiken zinegotzi Peio López de Munainek.

Hain zuzen ere, López de Munain AMAPASEk Montehermoso kulturunean antolatutako “Komunikazio positiboa: gurasotasunean eta familia-erlazioetan duen eragina” jardunaldiaren inaugurazioan izan da gaur.

Gizarte Politiken zinegotziak gurasotasun positibo sustapenean bere sailak AMAPASEri (Aita eta ama bananduen Arabako Elkartea) eskaintzen dion laguntza nabarmendu nahi izan du. “Bikotea hausten den kasu batzuetan familiagan (seme-alaba, guraso eta abarrengan) eragin handia duen gatazkak eragin ditzakete. Horregatik da garrantzitsua gurasoei tresna egokiak ematea eta beren familia-harremanak babestera –edo hautsitakoak berrosatzera– zuzenduriko neurriak sustatzea; izan ere, dibortzio eta banaketa gatazkatsuen kasuetan haurrak instrumentalizatzeko arriskua egon daiteke, eta horrek babes-gabetasun egoerara eaman ditzake”, esan du López de Munainek.

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  28 abendua 2018 12:25

1.574.000 euro bideratuko ditu Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak Blas Otero kaleko adinekoentzako zerbitzuen kudeaketara, bi urtean. Kudeaketa hori Sirimiri enpresari esleitzea onetsi du Tokiko Gobernu Batzarrak gaur. Bera arduratuko da zerbitzuak emateaz Blas de Otero kaleko 14.eko zainpeko apartamentuetan, eguneko arreta-zerbitzuan eta jantokian.

30 apartamentutan banatutako 35 leku dituzte zainpeko apartamentuek. Etxebizitza autonomoak dira, pertsona bakarrentzat nahiz bikoteentzat, erabilera libreko zerbitzu kolektiboak dituztenak. 65 urte edo gehiagoko pertsonei ematen zaie ostatu bertan.

Egunez bertaratzen diren 40 erabiltzaileri eskaintzen die arreta eguneko zentroak, arreta integral eta askotarikoa —gizarte- eta osasun-laguntza, animazioa, jantokia, garraioa, higiene pertsonala, terapia okupazionala eta beste—.

Azkenik, 40 leku ditu jantokiak. 60 urtetik gorako pertsonei nutrizioaren ikuspegitik osoa den janaria eskaintzen saiatzen da zerbitzu hori, prestatzeko ezintasun fisiko nahiz psikikoa dutelako, familia laguntzarik ez dutelako edo zailtasun ekonomikoak dituztelako beren kabuz egiterik ez dutelarik. Era berean, adinekoen arteko integrazioa eta bizikidetza sustatzen da.

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren zinegotzi Peio López de Munainek azaldu duenez, “bertaratzen diren adinekoek bizi-kalitatearekin eta ongizate pertsonalarekin zerikusia duten arlo guztietan hobekuntzak lor ditzaten behar diren baldintzak lantzen ditugu, abiapuntutzat harturik haien duintasunari, eskubideei, interesei eta lehentasunei zor diegun begirunea, eta beren bizitzako erabakietan benetako partaidetza ahalbidetuz.

Zentzu horretan, zerbitzu guztiek —115 adinekori eskaintzen diete arreta—, pertsonarengan zentratutako arreta-eredu bat aplikatzen dute, “zeinek aukera ematen baitu erabiltzaileen autonomia garatzeko, burujabetasuna bultzatuz”, bukatu du López de Munainek.

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  21 abendua 2018 11:10

Gaur onetsi du Tokiko Gobernu Batzarrak San Martineko adinekoentzako zentro soziokulturala eraikitzeko kontratazio-dosierra abiaraztea. Proiektuaren aurrekontua 900.000 euro da, eta datorren urteko udazkenerako gauzatuko da.

Adinekoentzako zentro berria Vera-Fajardo Margolariaren kaleko 3.etik 7.era bitartean Udalak dituen hiru lonjatan kokatuko da; duela gutxira arte udalaren ekipamendu eta sistema informatikoez arduratzen zen zerbitzuak erabiltzen zituen horiek.

San Martineko AZSK-k ia 1.300 metro koadroko azalera erabilgarria izango du, elkarren artean konektatu egon arren erabilera zehatz eta autonomoa izango duten hiru aretotan banatuta.

Lehena, 68 m2-koa, jarduera fisikoak hartzeko prestatuko da. Bigarrenak 740 m2 hartuko ditu, eta zentroko zerbitzu jarduera nagusiak jarriko dira bertan: lantegiak, prestakuntza-gela, ikus-entzunezkoen gela, ile-apaindegia, podologia, kudeatzaileen bulegoa, komunak eta langileentzako aldagela irisgarriak.

Hirugarren espazioak (488 m2) elkartze aretoa, kafetegia, mediateka, hemeroteka, lantegia eta jantoki-zerbitzua hartuko ditu; jantokirako sukaldondoa eta biltegia ere jarriko dira.

“San Martineko zentroa leku aparta izango da adinekoak elkartzeko. Han aurkitzen dituzten zerbitzu eta baliabideek bizitza erosoagoa eta errazagoa egingo diete eta, batez ere, aktibo jarraitzen lagunduko dieten jarduera ugari egin ahalko dituzte, lagunak egin eta bizi-kalitate hobeaz gozatu, zahartze aktiboaren bidez”, azaldu du Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren zinegotzi Peio López de Munainek.

Zentro soziokultural berria udal sareko 16.a izango da; orotara 33.000 bazkidetik gora ditu sareak. Enpresa esleipendunak gehienez 6 hilabeteko epea izango du gauzatzeko. Lanak datorren apirilean hastea aurreikusi da.

SAN MARTINEKO AZSK-KO ESPAZIO NAGUSIAK

LEKUA AZALERA
Ariketa fisikorako gela 58 m2
Askotarako gela

Askotarako gela

209 m2

135 m2

Ikus-entzunezkoen gela 83 m2
Ile-apaindegia 53 m2
Podologia 10 m2
Lantegia

Lantegia

Lantegia

66 m2

75 m2

75 m2

Hemeroteka 75 m2
Prestakuntza gela 37 m2
Bilera gela 25 m2
Sukalondoa 13 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak:   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  19 abendua 2018 12:21

Bihar, abenduak 20, baliabide ekonomiko eskaseko pentsiodunek ohiko etxebizitzan duten energia-gastua finantzatzeko beste laguntza-deialdi bat abiaraziko du Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak. 30.000 euroko aurrekontua bideratuko du horretara.

“Ahalegin handia egiten ari gara krisiaren eragin txarrenak jasaten jarraitzen duten eta ahultasun-egoeran dauden pertsonek oinarrizko eta funtsezko behar bat —argia eta berokuntza— betetzerik izan dezaten”, azaldu du Gizarte Politiken zinegotzi Peio López de Munainek.

Gastu hauek lagundu daitezke diruz: 2018ko uztailaren 1etik 2018ko abenduaren 31ra bitarteko elektrizitatearen, gasaren edo beste erregai batzuen kontsumoari dagozkionak, edo komunitate gastuak, horiek berokuntza barne hartzen badute.

Energia-gastuagatik justifikatutako zenbatekoaren araberakoa izango da onuradunek jasotzen duten laguntza. Pertsona bakoitzak 300 euro jaso ahalko du gehienez, eta kopuru horrek ezingo ditu egin diren gastuak gainditu.

Onuradunek gizarte larrialdiko laguntzarik (GLL) jaso badute ohiko etxebizitza edo alojamendua mantendu ahal izateko, seihilekoan egindako gastuari energia-gasturako jasotako GLLari dagokiona kenduko zaio diruz lagun daitekeen gehienezko gastua kalkulatzeko.

Energia gasturako laguntza bi zatitan ordainduko da: % 80, eskabideak aurkezteko epea bukatu eta hurrengo hilabetean; gainerako % 20a, berriz, gastuak justifikatu ondoren ordainduko da.

Eskabidea aurkezten den unean betekizun hauek betetzen dituzten pertsonak baliatu ahalko dira 2018ko bigarren deialdiaz:

 • Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzea pentsio-osagarri gisa.
 • Eskabidea aurkezten den uneari dagokionez, azken 10 urteetan gutxienez 5 urtez Gasteizen erroldatuta egon izana, eta gutxienez urtebetez, modu jarraikian, eskabidea egin aurretik.
 • Ohiko etxebizitzarako elektrizitatearen, gasaren edo beste erregai batzuen fakturak ordaintzea, zuzenean edo zeharka (etxejabeen erkidegoari, errentatzaileari…)
 • Bonu soziala eskatu izana.
 • Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrean aipatzen diren debeku-egoeretako batean ez egotea.

Eskabideak aurrez aurre tramitatu ahalko dira herritarrei laguntzeko bulegoetan, abenduaren 20tik otsailaren 20ra arte.

2018ko lehen seihilekoari zegokion laguntza-deialdian 120 laguntza eman zituen Udalak.

Energia-gastua finantzatzeko laguntza-eskabideak

 

 

 

Share

Aurrekoak »