VGaztea

“Somos diversidad” gida

 

Gida hau “tresna-kutxa” gisa aurkezten da, baliabide eta jarduera didaktikoen bila joateko, sexu-, familia-, gorputz- eta genero-adierazpen eta -identitateari buruzko prestakuntzak egiteko, gazteekin lan egiten duten profesionalei zuzenduta. Alde horretatik, prestakuntza bakoitzaren beharretara eta ezagutza-maila desberdinetara egokitu daitezkeen materialak dira, bai parte hartzen duten taldeenak, bai jarduerak dinamizatzen dituen pertsonarenak. Malguak dira prestakuntza-proposamen bakoitzak aurkezten dituen denbora- eta espazio-baliabideen arabera molda eta erabil daitezen.

“Somos diversidad” programak 44 jarduera eskaintzen ditu guztira, 5 modulu tematikotan antolatuta. Modulu bakoitzak hasierako aurkibide bat eskaintzen du, ongietorri labur bat, moduluaren justifikazioa eta helburuak jasotzen dituena, zenbait jarduera eta aipatutako eta kontsultatutako bibliografia-atal bat. Jarduera bakoitzean, gutxi gorabeherako iraupena, proposatutako helburuak, behar diren baliabideak eta horiek garatzeko jarraibideak zehazten dira, eta, azkenik, horiek egiteko behar diren material espezifikoak ematen dira.

Informazio gehiago.

Gazte Ekintzaileen Lehiaketa Nazionala

Injuvek Gazte Ekintzaileen 2020rako Lehiaketa Nazionala deitu du, jada eratuta dauden eta gehienez hiru urteko antzinatasuna eta gutxienez batekoa duten enpresentzako proiektu berritzaileen buru diren gazteei laguntzeko, horiek sustatzen diren sektorea edozein dela ere.

Hautatutako lehen hamarrei 20.000 euroko laguntza ekonomikoa emango zaie.

Gazte Ekintzaileen Lehiaketa Nazionala eskabideak aurkezteko epemugan 35 urte baino gehiago ez dituzten gazteei zuzenduta dago, Espainiako nazionalitatea dutenei edo Espainian legezko bizilekua dutenei. Pertsona fisikoak zein juridikoak aurkeztu ahal izango dira. Azken kasu horretan, eskabidea aurkezten duen legezko ordezkariak bete behar du adinaren baldintza, eta enpresaren kapital soziala adin hori gainditzen ez duten gazteen gehiengoa izan behar da (% 51).

Eskaerak aurkezteko epea ekainaren 19an hasi eta uztailaren 16an amaituko da (egun biak barne).

Informazio gehiago.

Gazte sorkuntzarako Injuve laguntzen deialdia 2020

creación injuve

Laguntza hauek gehienez ere 30 edo 35 urte (jarduera-ildoaren arabera) dituzten gazteei zuzenduta daude, 2021. urtean garatu beharreko proiektuetarako, besteak beste, arte bisualetan, eszenikoetan, musikaletan, literarioetan, diseinuan, komikietan eta ilustrazioetan.

Eskabideak aurkezteko epea: ekainaren 15etik uztailaren 10era

Informazio gehiago.

“Juventud en riesgo” txostena

juventud en riesgo

Gazteriaren Institutuak eta Espainiako Gazteriaren Kontseiluak “Gazteak arriskuan: COVID-19ren ondorio sozioekonomikoen analisia Espainiako gazteengan” txostena argitaratu dute.

COVID-19ren osasun-krisiak Espainiako gazteen ekonomia-, lan- eta emantzipazio-aukeretan duen eragina premiaz ebaluatzeko, Gazteriaren Institutuak (Injuve) eta Espainiako Gazteriaren Kontseiluak (CJE) beren indarrak batu dituzte azterlan hau egiteko.

Azterlan horrek bi atal izango ditu: lehena, COVID-19k behartutako konfinamenduak gazteengan izan dituen lehen ondorio sozioekonomikoei buruzkoa, eta bigarrena, pandemia osteko egoera eta 2020ko bigarren seihilekoaren itxaropenen eta errealitatearen artean galdutako hazkundea, termino erlatiboetan, ebaluatuko dituena.

Serieko lehen txosten hau, gaur egun eskuragarri dagoen informaziotik abiatuta, lehen saiakera bat da egungo alarma-egoerak Espainiako 16-29 urteko gazteen lan-egoeran duen eragina ebaluatzeko.

Informazio gehiago.

Gazteria Azterlanen Aldizkaria 123. Espainiako gazteen osasun afektibo-sexuala

revista injuve

Afektibitateak eta sexualitateak garrantzi handia dute nerabezaroan eta gaztaroan, bi dimentsioetan sortzen diren behar berriengatik, eta etengabeko erronkak ezartzen dituzte. Nerabeen eta gazteen bizitza sexuala eta afektiboa behar bezala ulertzeko, kontuan hartu behar da esplorazio-prozesu horretan gerta daitezkeen ibilbideak anitzak direla, bai eta bide horiek azaltzen laguntzen duten faktoreak ere; izan ere, pertsonaren berezko ezaugarriak ez ezik, haren testuinguru soziokulturalari eta pertsonarteko testuinguruari dagozkionak ere kontuan hartu behar dira.

Era berean, ibilbide horiek ulertzeak eta osasun-, hezkuntza- eta komunitate-arloko esku-hartzeak gerta daitezkeen arriskuak kontuan hartzeaz gain (sexu-transmisiozko gaixotasunak, nahi gabeko haurdunaldiak, jokabide oldarkorrak, etab.), ongizateko eta gogobetetze afektibo-sexualeko esperientziak ere kontuan hartu behar dituzte, bereziki aintzat hartu ez direlako.

Nolanahi ere, oraindik asko dira konpondu gabe dauden gaiak, bereziki konplexutasun eta/edo kalteberatasun handiagoko egoeraren batean dauden pertsonei dagokienez (LGTBI+ pertsonak, dibertsitate funtzional eta/edo intelektuala dutenak, etab.); horregatik, lanean jarraitu behar da nerabeek eta gazteek beren bizitzetan aurre egin behar dieten zereginen ebazpen positiboa hobetzeko, garapen afektibo-sexual osasungarria lortze aldera.

Aldizkaria.