Prentsa Oharren banner

KOMUNIKATUA, GASTEIZEN GERTATUTAKO 18 URTEKO GAZTEAREN ERAILKETA DELA ETA

Gure udalerrian otsailaren 10ean gertatutako Mohamed Amine K. 18 urteko gaztearen hilketa dela eta, EAJ-PNV, PSE-EE, Partido Popular eta Elkarrekin Gasteizko Udal taldeek gaitzespenik eta arbuiorik sutsuena adierazi nahi dugu, bai eta gure babesa eta hurbiltasuna ere haren bikotekideari eta senideei. Udaletik eskura jarri dizkiegu beharrezko dituzten baliabide psikologikoak, juridikoak, sanitarioak eta babesekoak, eta bermatuko dugu haien interesei eragiten dien informazio guztia izan dezatela.

Antza denez, erailketak badu genero-larrigarri bat. Hori dela eta, Gasteizko Udalak —gertakariaren berri izan duenetik, eta ahalik eta ikuspegi osoena eta zehatzena izateko aukera emango ligukeen informazioa kontrastatu ondoren— aktibatu du Gasteizko Udalak Indarkeria Matxistaren aurrean Jendaurreko Erantzuna emateko Protokoloa, honakoa hauek helburu: informazio guztia biltzea eta biktimaren bikotekideari eta haren senideei erakundetik laguntza ematea .

Azpimarratu nahi dugu indarkeria matxista Giza Eskubideen urraketa larria dela, lehen mailako arazo soziala dela, eta  indarkeria jasaten eta aurre egiten dioten emakumeen duintasunaren eta osotasun fisiko eta moralaren aurka eragiten duela. Indarkeria ez da ekintza bakan bat, baizik eta gure gizartea egituratzen duten jokabide esplizituen, mezu normalizatuen eta sinbolikoen sare bat, xede duenak emakumeak gizonen mende mantentzea eta indarrean dagoen sistema heteropatriarkalak ezarritako mugak hausten dituzten gorputz, eredu eta/edo jokabiderik ez egotea, alegia.

Hala, Gasteizko Udalak, Giza Eskubideen gauzatze eraginkorra bermatzeko ardura duen erakunde publikoa den aldetik, udal-erakundeek eta, oro har, herritarrek edozein eraso matxistari berehala eta irmoki erantzuteko neurriak bultzatzen jarraituko du. Halaber, lehentasuna emango dio biktimari eta haren senideei hobespenez arreta emateari; era berean, lehenetsiko du, batetik,  emakumeei tresnak ematea emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko eta, bestetik, erasotzaileen zigorgabetasun soziala ez ahalbidetzea. Gainera, Udalak konpromisoa hartzen du bere eskumenak egikaritzen jarraitzeko, indarkeria matxistarik gabeko bizitzak bermatzeko helburu.

Horregatik guztiagatik, EAJ-PNV, PSE-EE, Partido Popular eta Elkarrekin Udal taldeek:

Gure udalerrian otsailaren 10ean gertatutako Mohamed Amine K. 18 urteko gaztearen hilketa dela eta gaitzespenik eta arbuiorik sutsuena adierazi nahi dute, bai eta babesa eta hurbiltasuna ere haren bikotekideari eta senideei.

 

Share

Atzo Gasteizen izandako hilketa salatzeko EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta Elkarrekin talde politikoen adierazpena

EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta Elkarrekin udal taldeek Gasteizen atzo izandako hilketa salatzen dute, eta elkartasuna eta maitasuna adierazi nahi diete biktimaren familiari eta gertukoei.

Udal talde horiek gaitzesten dute indarkeria-adierazpen oro, eta gogorarazten dute gasteiztarrek maiz erakutsi dutela askatasunaren, elkartasunaren eta indarkeriarik ezaren aldeko konpromisoa.

Share

EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta Elkarrekin Udal taldeen adierazpena arbuioa adierazteko Ernai erakundeak Gazteria Zerbitzuak antolatutako ‘Erronka gazteak’ jardunaldien barruan sortutako istiluen kontra

EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta Elkarrekin Udal taldeek, Gasteizko Udaleko Eledunen Batzarran elkartuta, arbuioa adierazi nahi dute atzo, abenduak 9, Ernai erakundeak —ezker abertzaleko gazte erakunde iraultzailea— Udaleko Gazteria Zerbitzuak antolatutako “Erronka Gazteak: gazteak eta COVID-19a” jardunaldien barruan sortu zituen istiluen kontra.

Hiri moderno, plural eta askotariko baten eredua aldezten dugu, non pertsonen arteko harremanak askatasunean, berdintasunean eta errespetuan oinarritzen baitira, salbuespenik gabe.

Erakunde eta ordezkari publiko orok jaso ditzake kritikak haren kudeaketa dela eta. Ingurune instituzional demokratiko eta aske baten barruan —halakoa baita gurea— kritika, bidezkoa ez ezik, beharrezkoa da. Baina iritzi ezberdinak adierazteak ezin du inola ere ekarri inor iraintzea eta hari begirunea galtzea, ezta udal ordezkari baten kasuan ere, aipatutako jardunaldietan atzo gertatu zen bezala.

Adierazten dugu ez dugula nahi gure hirian horrelako jokabiderik izatea —iraganeko garai bati dagozkionak, orduan sistematikoki urratzen baitziren giza eskubideak—, eta kritika askatasunez egitea nahi dugula, baina gainerako pertsonen duintasuna eta eskubideak behar bezala errespetatuz.

 

Vitoria-Gasteizen, 2020ko abenduaren 10ean.

Share

EAJ-PNV, PSE-EE, PP y Elkarrekin taldeen adierazpena Emakumeen Aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Eguna dela-eta

COVID-19ak gaur egun sortutako krisi soziosanitarioaren testuinguruak eta hartu diren konfinamendu-neurriek, alde batetik, indarkeria matxista ikusezin bihurtzea ekarri dute, baina, aldi berean, indarkeria horretan eragina duten elementu berriak azaleratu dituzte. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak artatzen dituzten baliabide publikoek jasotako datu estatistikoen arabera, behera egin du artatutako kasuen kopuruak. Hala ere, etxean edo bikotekideen edo bikotekide ohien artean gertatzen den indarkeria errealitate berrira egokitu dela adierazten duen informazioa lortzen hasi gara, eta horrek erakundeen premiazko egokitzapen eraginkorra eskatzen du, egungo ezaugarriak identifikatzeko eta haiei erantzuteko.

“Gera zaitez etxean” mezuak zaildu egin du indarkeria matxistaren dinamikekin zer gertatzen den ikustea, eta agerian uzten du kontuan hartu behar direla etxean gelditzeko gutxieneko baldintzarik ez duten pertsonak, eta, bereziki, zenbait emakume, izan ere, haientzat bizilekua, leku segurua izan beharrean, arrisku handiagoko espazioa da, non erasoek ez baitute etxeko eremua gainditzen.

Oraindik datu eztabaidaezinik ez badago ere, badirudi konfinamenduak areagotu egin duela erasotzaileen kontrol-sentsazioa, eta, aldiz, emakumeei zailago egin zaie haiek salatzea; hala, emakumeek bizirauteko estrategia berriak sortu dituzte, eusteko trebetasunak indartuz, bizikidetza kudeatu ahal izateko, beren burua babesteko eta etxean haiekin bizi direnak babesteko, hain zuzen ere.

Gainera, egungo testuinguruak areagotu egin ditu emakumeen ondoezak, ez bakarrik indarkeria-egoerengatik, baita haien bizitzak aurrera eramateko zaintza zein diru arloko laguntza mugatuengatik ere, eta horren ondorioz, haien egiturazko desberdintasun-egoera larriagotu egin da. Izan ere, konfinamenduan ez da behar adina aitortu zainketek duten garrantzia etxeetan bizitzari eta osasunari eusteko, eta lan hori karga emozional handia izan da emakumeentzat.

Arreta berezia jarri beharko diegu, halaber, denboran zehar eta hainbat modutan azaltzen diren pandemiaren ondorioei, errealitate berriei aurre egin beharko zaiela aurreikusten baita. Adingabeen kasuan ere, beharrezkoa da estrategia propioen eta amenganako babes-estrategien garapena behatzea, gerora haien aurkako indarkeria-gertaerak edo heldutasun-prozesuetan atzerapausoak ager baitaitezke.

Krisiaren ostean, normaltasunera itzultzeko dei egiteak frustrazioa eta arriskua eragin ditzake, aurretik izandako indarkeria egoeretara itzultzeagatik. Gainera, egoera konpontze aldera, funtsezkoa da sortutako kalteak eta egindako aldaketak sistematizatzea eta aztertzea, esku-hartze egokia egin ahal izateko.

Gazteek, bestalde, badute indarkeria agertu den moduen eraldaketaren berri, eta funtsezkoa da modu berriak aitortzea eta indarkeriaren oinarri den balio- eta sinesmen-sistema eraldatzea.

Jakitun gara testuinguruaren konplexutasunaz eta Hara! Genero Berdintasunerako IV. Planean, indarkeria matxistarik gabeko bizitzak ikuspegi intersekzionaletik eta giza eskubideen ikuspegitik bermatzeko hartutako konpromisoaz. Horregatik guztiagatik, Gasteizko Udalak konpromiso hauek hartzen ditu:

  1. Indarkeria-modu eta -testuinguru berrien antzematea indartzea.
  2. Konfinamenduan emakumeei erantzun egokia eman dieten laguntza-baliabideak identifikatzea, sarbideak zabaltzea eta informazio- eta euste-tresna gisa sarbidea bermatuko duten bide telematikoak indartzea, bide horiek indarkeria matxistari erantzuteko protokoloan txertatuz.
  3. Indarkeria matxistaren edozein formari aurre egiten dioten emakumeentzako arreta- eta laguntza-baliabideak mantentzea eta egokitzea ahalduntze- eta erreparazio-ikuspegiarekin, babeserako, arretarako, erreparaziorako eta berriz ez gertatzeko eskubidea bermatuz.
  4. Indartzea laguntza- sare komunitarioak, indarkeria arazo estruktural eta ez-pertsonal gisa ulertuta, bai eta ahalduntze-prozesuak ere, esate baterako, Jabekuntza Feministarako Eskola eta Sorginena proiektuetan garatutakoak.
  5. Emakumeak egiten ari diren euste-lana aitortzen duten kontakizun alternatiboak sustatzea.
  6. Indarkeria matxista prebenitzeko gazteei zuzenduta estrategia Libre izan Nonahi! finkatzea eta egokitzea.
  7. Berdintasun-programak babestea eta finkatzea, indarkeria matxista prebenitzeko funtsezko tresna diren aldetik.
  8. Genero-ikuspegia txertatzea ekintza-planetan eta krisiaren ondorioei aurre egiteko planetan.
  9. Udal barruko eta erakunde arteko koordinazioa eta beste erakunde eta eragile batzuekiko lankidetza eta koordinazioa indartzea, indarkeria matxistari aurre egiteko Udalaren protokoloa eguneratuz.

Halaber, dei egiten diegu herritarrei bat egiteko mugimendu feministak  Emakumeen Kontrako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna dela eta deitutako mobilizazioekin.

Share

EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta Elkarrekin taldeen adierazpena atzo Gasteizen izandako hilketagatik

 

Gasteizko Udaleko Bozeramaileen Batzordeak, EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta Elkarrekin taldeen botoekin, bere gaitzespen irmoa adierazi du atzo gure hirian gertatutako gazte baten hilketagatik, eta elkartasun osoa helarazi die biktimaren familiari eta baita bere inguruko pertsonei.

Era berean, EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta Elkarrekinek arbuio osoa agertu du gure gizartean droga sartzen dutenen aurrean, atzokoa bezalako ondorio latzak ekartzen dituztelako horrelako jarrerek.

 

Share