Prentsa Oharren banner
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: , , , ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  28 abendua 2018 13:03

 

  • Lanerako aurrekontua 3.036.000 eurokoa da, eta horietatik 1.700.000 euro kanpo-finantziaziotik datoz
  • Esku-hartzeak bost kale hauek ukituko ditu: San Frantzisko, San Frantzisko aldapa, San Bizente aldapa, Gernikako Estatutua eta Mateo Moraza
  • Azpimarratzekoak dira oinezkoentzako sortuko diren eremu berriak eta Erdi Aroko hiriguneko irisgarritasunaren hobekuntza

Tokiko Gobernu Batzarrak Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Zentroaren ingurunea eraberritzeko lanen kontratazio-dosierra onetsi du. Lanen aurrekontua 3.036.000 eurokoa da, eta horietatik 1.700.000 euro kanpo-finantziaziotik etorriko dira, hain zuzen ere Estatuko aurrekontu orokorretik. Obrak gauzatzeko epea 11 hilabetekoa izango da, eta horien ondorioz bost kaletako espazioa berrantolatuko da: zoladura aldatuko da (leku askotan zaharkitu eta narriatuta baitago), berritu egingo dira instalazio eta zerbitzuak (esaterako argiztapena eta saneamendua), oinezkoentzako lekua irabaziko da eta hobetu egingo da Erdi Aroko hiriguneko irisgarritasuna, igogailu eta eskailera mekaniko berrien bitartez.

Udalak erredaktatu eta lehiaketara deitu duen proiektuak berekin ekarriko du la gaur egun Arkupeen alboan dabilen trafikoaren desagerpena. Gune hori guztia oinezkoentzako izango da, halako moduan non are gehiago nabarmenduko den Justo Antonio Olagibel arkitektoaren lana, eta ostalaritza-terrazetarako gunea sortuko da bertan. Trafikoarentzako beste bide bat sortuko da Gobernuaren Ordezkariordetzaren eta Oroitzapenezko Zentroaren artean, Gernikako Estatutuaren kaletik.

San Frantzisko kalean ere esku-hartze handia egingo da. Gaur egungo zoladura erabat aldatuko da 18. zenbakitik aurrera, eta inguru horretako aparkalekuak desagerraraziko dira. Nabarmen handituko da hego aldeko espaloia, eta ipar aldekoan (ikusita zeharkako malda handia duela) zabalera aldakorreko terraza proiektatu da, luzean. Zarama bilketa pneumatikorako ontziak bi gunetan bilduko, eta ez hirutan (gaur egun horrela antolatuta daude), eta hondakinak biltzeko ohiko edukiontziak lurperatzea aurreikusi da. Horrez gain, zuhaitz berriak landatuko dira, eta argiztapen apaingarriaz hornitutako Virgen Blanca modeloko eserleku luzeak instalatuko dira bi espaloietan, bai eta Vitoria modeloko aulkiak ere hegoaldekoan.

Beste alde handiak Gernikako Estatutuaren kaleari eragingo dio: trafikoarentzako bide berriaz gain, Erdi Aroko hiriguneko irisgarritasuna hobetzeko bi elementu aurreikusten dira bertan. Batetik, edukiera handiko (1.500 kg / 20 pertsona) igogailu panoramikoa, 5,45 metroko gorabehera gainditzeko. Eta igogailuaren alboan eskailera mekanikoak ere instalatuko dira, igotzeko eta jaisteko alda banarekin, bakoitza metro bat zabal. Orduero 6.000 pertsona eramateko gaitasuna izango du.

Eraberritze lanek San Bizente aldapa ere ukituko dute: arazoak eman dituen lauzazko zoladura altxatuko da, eta horren ordez aglomeratu asfaltikoko zoladura jarraitu malgua ipiniko da, zeinak kale honen azpian dauden Aihotz plazako lokaletako hezetasun-arazoak ekiditea ahalbidetuko duen.

Mateo Moraza kalearen galtzada luzatu egingo da Gernikako Estatutuaren kaleko bide berriarekin lotzeraino, eta trafikotik aske utziko ditu Oroimenezko Zentroaren sarrera eta Postetxearen atzealdearekiko lotunea. eraikin zaharberrituaren paraleloan joango den bide paralelo horren zabalera 4,7 metrokoa izango da guztira, eta 3 metroko zabaleradun espaloiak bereziko du. Inguru horretan argiztapenaren tratamendu berezia egingo da, aintzat hartuta Erdialdearen eta haren inguruaren ezaugarriak. Kale horretan dagoen bilketa pneumatikorako buzoien gunearen alboan bi edukiontzi lurperatu paratuko dira (beira eta ontziak biltzeko, hurrenez hurren); hartara, ekidin egin ahal izango da gaur egun Arkupeen ondoan daudenen ikus-inpaktua.

Berrikuntzaren beste elementu bat Oroimenezko Zentroaren, San Frantzisko aldaparen eta Gernikako Estatutuaren kalearen arteko hirukian dagoen erdialdeko parterrea izango da. Erabat aldatuko da parterrea, halako moduan non hegoaldera lekua irabaziko den, gaurko gaztainondo-ilara gordeko da eta zuhaixka berriak landatuko dira. Kendu egingo da gaur egun bertan dagoen iturri apaingarria, eta horren ordez beste bat ipiniko, turrusta bikoitzekoa eta geiser erakoa.

Bizikleten mugikortasunak tratamendu berezia izango dute Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Zentroaren ingurua eraberritzeko proiektuan; izan ere, bi errei sortuko dira Gernikako Estatutuaren kalean (2,15 metroko zabalerakoak) eta luzatu egingo da Mateo Morazako Oroimenezko Zentroaren alboan (1,7 metroko zabalera). Hartara, nabarmen hobetuko da Olagoibel kaletik datorren bidegorriaren jarraikortasuna.

Lehiaketara aurkeztuko diren enpresen eskaintzen balorazioan kontuan hartuko da egin beharreko lanen memoria, esaterako lanak egin bitartean ahalik eta eragin urriena izatea (30 puntu gehienez), eskaintza ekonomikoa (35 puntu gehienez) eta berme-epea luzatzea (10 puntu gehienez).

Lan horiek guztiak ez dute eraberritze baten lehen fasea baino osatzen; ondotik egingo direnekin, plaza bat sortuko da Oroimenezko Zentroaren eta Postetxearen atzealdean, zein Oroimenaren plaza deituko den. Horri guztiari esker, espazio berezi bat sortuko da Oroimenezko Zentroaren inguruan, non gerora, eskultura edo elementu sinbolikoren bat jartzea aurreikusi den.

 

 

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: , , , ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  5 abendua 2018 12:41

Udalak Balgorza enpresari esleitu dizkio lanak, 539.512,57 euroan

Bidenabar, argiteria-, saneamendu- eta drainatze-sareak hobetuko dira

 

 

Urtaranen gobernuak 539.512,57 euroko inbertsioa egingo du Salvador kalea eraberritzeko. Lanak lau hilabetetan egingo dira, esleitzen direnetik kontatuta. Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailak diseinatutako lanak Balgorza enpresari esleitzea onetsi du gaur goizean Tokiko Gobernu Batzarrak. Kontratuaren lehia-oinarria 714.964,97 euro zen, eta enpresak % 24,54ko beherapena eskaini du.

Salvador kalea (Pilar auzoan) zahartuta geratu da, eta hainbat arazo ditu, besteak beste, galtzada hondatuak, espaloi estuak eta egoera txarrean dauden zoladurak. Auzotarrekin adostutako esku-hartzeari esker, oinezkoentzako lekua irabaziko da, eta espazioa modernizatuko. Halaber, Udalaren Mugikortasun Iraunkorrerako Planak xedatzen duenari eta duela gutxi egindako beste jarduera batzuen ildoari jarraiki, bidegorri bat jarri eta zirkulazio-abiadura “lasaitu” egingo da, orain arte ibilgailuentzako zen erreietako bat kenduta. Horretaz gain, beste lan hauek egingo dira: zuhaitzak landatu, hiri-altzari berriak jarri eta argiteria-, saneamendu- eta drainatze-sareak hobetu. “Oso berri pozgarria da gaurkoa. Auzoko biztanleen eskaera historiko eta zentzuzko bati erantzuna ematen baitiogu. Lan hauei esker kaleak hobetuko ditugu, erakargarriagoak eta atseginagoak izango dira. Hobeak. Auzoekin eta herritarrekin agindutakoa betetzen dugu”, azaldu du alkateak.

Gobernu taldeak sustatutako eraberritzeak hainbat jarduera-eremu izango ditu. Ekialdean zabaldu egingo da espaloia —lau eserleku jartzeko tokia geratuko da— eta bateriako aparkamenduak ilarako aparkamendu bihurtuko dira. Mendebaldean ere zabaldu egingo da espaloia, eta bost eserleku jarri eta 17 zuhaitz landatuko dira. Alde horretako aparkamenduek bateriakoak izaten jarraituko dute, baina galtzadaren erdialdera aldatuko dira.

Zirkulazio erreietan aurreikusitako esku hartzeen ondorioz egin ahalko dira aipatutakoak. Desagertu egingo da orain arte hegoaren eta iparraren arteko lotura egiteko aukera ematen duena, eta horren ordez bidegorria margotuko da. Beste erreiak, iparretik hegora doanak, trafiko lasaitua izango du, “30 eremua” izatera pasata. Bidenabar eta ohi denez, Udalak argiteria-, saneamendu-, eta drainatze-sareak hobetuko ditu.

 

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: , ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —   12:30

Balgorza enpresa arduratuko da lanez; bidegorri bat sortuko da, espaloiak zabalduko, galtzada konponduko eta hogei zuhaitz landatuko

Eserleku berriak ere jarriko dira, eta argiteria-, saneamendu- eta drainatze-sareak hobetuko

Urtaranen gobernuak 581.033,45 euro inbertituko ditu Peru kalea eta ingurunea eraberritzeko; lau hilabetetan gauzatu beharko dira lanak.  Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailak diseinatutako lanak Balgorza enpresari esleitzea onetsi du gaur goizean Tokiko Gobernu Batzarrak; lanek Costa Rica kalea ere hartuko dute barne. Kontratuaren lehia-oinarria 780.434,44 euro zen, eta enpresak % 25,55eko beherapena eskaini du.

Peru kalea (Pilar auzoan) ezerosoa da, eta hainbat arazo ditu: galtzadak hondatuta daude, espaloiak estuak dira, eta zoladura egoera txarrean dago. Auzotarrekin adostutako esku-hartzeari esker, oinezkoentzako lekua irabaziko da, eta espazioa modernizatuko. Orobat, bidegorri bat sortuko da, zirkulazioaren abiadura motelduko, eta ibilgailu motordunentzako erreiak murriztuko. “Salvador kaleko esku-hartzearen antzekoa da. Honi esker kalea hobetzen dugu, atseginagoa eta erakargarriagoa egiteko. Hiritarrekin agindutakoa betetzen dugu, baita auzoekin ere, eta gainera auzoetatik egiten dizkiguten eskaerei erantzuna ematen diegu”, azaldu du alkate Gorka Urtaranek.

Gobernu taldeak sustatutako eraberritzeak hainbat jarduera-eremu izango ditu. Peru kalearen iparraldean, espaloia metrotik gora zabalduko da, zirkulazio-errei bat kenduta. Espaloia zabalduko denez, hamalau zuhaitz landatuko dira —garatzeko nahikoa leku izango baitute— eta lau eserleku berri jarriko dira. Aparkalekuen kopurua ia ez da aldatuko, baina espaloia zabaldu behar denez, hegoalderantz mugituko dira. Ondo-ondoan bidegorri bat margotuko da, Domingo Beltran de Otazu kaletik Arriagako ateraino, ibilgailu motordunen kontrako noranzkoan. Costa Rica kalearekiko bidegurutzera iristean, bizikletek autoen erreitik joan behar dute, “30eko zona” izango baita.

Peru kalearen hegoaldeko espaloian, berriz, bost eserleku berri jarriko dira. Bateriako aparkalekuak lineako bihurtuko dira. Izan ere, alde horretan bizilekuetako eraikinen fatxadak eta atariak daude, eta baterian aparkatutako ibilgailuek enbarazu handiagoa egiten zuten. Arriagako atearen ondoko zatian zamalanetarako lekuak utziko dira. Peru kalearen erdialdean, bestetik, oinezkoen pasabidea sortuko da, edukiontzien irla dagoen lekuan. Ohikoa denez, Udalak argiteria-, saneamendu- eta drainatze-sarea hobetzeko baliatuko ditu lanak.

Costa Rica kalean, berriz, esku-hartze soilagoa egingo da, duela hamar urte ere egin baitziren lanak. Divino Maestro ikastetxearen ondoko espaloia metro inguru zabalduko da, eta sei zuhaitz landatuko. Trafiko errei bat ere kenduko da, eta bertan bidegorria margotuko da, Peru kaletik Arriagako Kofradiaren kaleraino.

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: , ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  23 azaroa 2018 10:46

Tokiko Gobernu Batzarrak Aurora udal egoitza eraberritu eta irisgarritasuna hobetzeko lanak esleitu ditu gaur; urtebeteko epean, etxebizitza komunitarioak sortuko dira bertan, logela zabalagoak egingo dira eta pertsonarengan zentratuko arreta ereduari jarraituko zaio.

Vasco Gallega de Construcciones enpresa arduratuko da proiektu hori gauzatzeaz, zeinean 594.560 euro inbertituko baititu Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailean.

“Eraikin osoan esku hartuko dugu, irisgarritasuna eta segurtasuna hobetzeko eta espazioak erabiltzaile-profil berriari egokitzeko, horri ere erantzun behar baitiogu: 1. graduko mendekotasuna duten adinekoak”, azaldu du Peio López de Munain zinegotziak.

Besteak beste, espazioak berrantolatuko dira, sarbideak eta logelak zabalduko, eta erabilera askotarako aretoak egokituko dira eraikinaren lehen hiru solairuetan.

Baina Aurora egoitzaren eraldaketa ez da fisikoa izango bakarrik.  Izan ere, eraldaketa handiena eraberritzearen ondoren ezarriko den arreta eredu berria da: “pertsonarengan zentratutako eredua, prozedura uniformeak bazter uzten dituena, erabiltzaileei arreta ematen dieten profesionalek ahalmenak garatzen eta  eguneroko bizitzaren kontrola izaten lagunduko baitiete eta, beraz, hobeto sentitzen”, adierazi du López de Munainek.

Instalazioak Gizarte Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretuak ezarritako betekizunetara egokitzen dituen bigarren udal egoitza izango da Aurora. Itxura berria agertzen lehena Los Molinos izango da, laster amaituko baitira eraberritzeko obrak.

 

 

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: , , , ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  9 azaroa 2018 11:16

Bolibar herriko zubia berritzeko bitartekoak jarriko ditu Gasteizko Udalak, udalerriaren hego-ekialdeko menpeko toki erakunde horretako administrazio-batzarraren aspaldiko eskaerari erantzuteko hartara. Santo Tomas ibaiaren gaineko pasabidea azpiegitura oso zaharkitua da, eta gaur egun ura hartzeko ahalmen mugatu du; horren ondorioz, uholdeak sortzen dira inguruetan, euriteak daudenean. “Maiz gertatu da hori azken urteetan, eta horregatik ekingo diogu obrari. Funtsean, egungo pasabidea eraitsi eta berri bat eraikiko da”, azaldu du Gorka Urtaran alkateak. Gaur goizean onetsi du Tokiko Gobernu Batzarrak lan horien kontratazio-dosierra, 136.399 euroko aurrekontuarekin.

Santo Tomas ibaiak zeharkatzen duen kale nagusi batek osatzen du Bolibar herria. Beste sarrerarik ez duten etxebizitza batera eta hainbat sorotara sarbidea ematen du kale horrek. Zubia hormigoizkoa da, eta ahalmen mugatua du; hori dela eta, eraitsi eta berria eraikiko da. Pasabide berria ere hormigoizkoa izango da, barandak izango ditu bi aldeetan —oinezkoentzako igarobideetan—, hobea izango da eta, batez beste, 1,20 metroko altuerako eta 3,50 metroko zabalerako sekzio hidraulikoa izango du, ibaiak gainezka ez egiteko nahikoa. Ibaiaren ubidea ere zabalduko da.

Bidenabar, edateko uraren banaketa-sarea eta saneamendu-sarea hobetuko dira. Era berean, argiteria hobetzeko aprobetxatuko da; led teknologiako farola bat jarriko da, lau metroko zutabe baten gainean. Hiru hilabetean egingo dira lanak, esleitzen direnetik.

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: , , ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  3 abuztua 2018 12:37

Andre Maria Zuriaren jaien ondoren, Gasteizko Udalak hainbat kaletako zoladura sendotu eta zuloak betetzeko lanei ekingo die, ohi bezala, 184.000 euroko inbertsioa eginez. Kontratua Firmes Alaveses SA enpresari esleitzea onetsi du Tokiko Gobernu Batzarrak. Izan ere, enpresak “aparteko” 563 tona eskaini ditu, eta horri esker hasiera batean aurreikusitakoak baino kale gehiago asfaltatu ahalko dira.  Udalak hogei kaletan esku hartzea aurreikusita zuen, ia 5.000 metro koadroko azaleran.

Zehazki, kale hauetan:

– Florida parkea

– Micaela Portilla kalea

– San Prudentzio hiribidea

– Cervantes ibilbidea

– Olagibel kalea

– Gaztelako atea (Prado kaleko autobus geltokia).

– Pedro Asua kalearen eta Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalearen arteko zatia.

– Jacinto Benavente kalea.

– Federico Baraibar kalea.

– Forondako atearen eta Gabriel Zelaia kalearen arteko zatia.

– Andaluzia kalea (Madril kaleko biribilgunetik).

– Done Jakue hiribidearen eta Herrandarren kalearen arteko bidegurutzea.

– Lakuako merkataritza-gunearen aurreko biribilgunea.

– Ballester Apezpikuaren kalea.

– Alibarra kalea.

– Salbaterrabide kalea.

– Zumarren hiribidea.

– Arriagako atea (Errege-Erregina Katolikoen kalearen eta Koroatzearen kalearen artean).

Datozen egunetan erabakiko du Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailak zein kaletan egingo diren “aparteko” lanak.  “Andre Maria Zuriaren jaien ostean, zoladura sendotu eta zuloak betetzeko ohiko lanak egingo ditugu hiriko kaleetan. Badakigu horrelako lanek enbarazu sortzen dutela, eta horrexegatik egiten dira aipatutako egunetan. Helburu argia dugu: Gasteiz etengabe hobetzea eta modernizatzea. Beti ere gasteiztarren bizi-kalitatea onena izan dadin”, azaldu du alkate Gorka Urtaranek.

 

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: , , , ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  30 uztaila 2018 13:35

 

 

 

 

 

 

Santa Barbara plazako obrak aurrera doaz, erritmo onean; Udalaren inbertsioa 6,7 milioi euro du. Ferrovial, Agroman eta Onaindia enpresek eratutako enpresa-elkarteko langileak Posta kalearen ondoko pergola handia jartzen ari dira. 80 metroko luzera, 10 metroko zabalera eta 4 metroko garaiera duen egitura funtzionala da, asteroko azokako 48 saltoki hartzeko lekuarekin, eta inguru berrian dabiltzan pertsona guztiei ere emango die zerbitzu. Dagoeneko elementu deigarri horren egituraren zati handia ikus daiteke; metalezko zutoinek eta toldo gisako olanek osatuko dute egitura.

Santa Barbara plazako eta inguruneko obra agintaldi honetako ekimen anbiziotsuenetako bat da. Udal gobernuak sustatutako lanak burutzeko 15 hilabeteko epea eman da. Urtaranen gobernuaren helburu nagusia espazio publiko hori hiriarentzat berreskuratzea da, zati batean oinezkoentzat izango den super-etxadi moderno, funtzional eta atseginagoa sortuz. Gainera, Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailak diseinatutako egitasmoari esker, inguruan trafikoa hobetzeko neurriak hartuko dira, eta alderdi osoa biziberrituko da, ekonomia- eta merkataritza-berpizteari bultzada ematearren, alkateak abiarazitako ‘erdialdeko masterplana’ ekimeneko esku-hartze guztien ildo beretik.

 

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: , ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  2 uztaila 2018 11:50

 

Tranbia hegoalderantz luzatzeko lanak direla eta, uztailaren 4tik abendura bitartean itxita egongo da Herrandarren kalearen eta Florida kalearen arteko bidegurutzea. Horrenbestez, eremu horretako trafikoa berrantolatu behar da, eta honako aldaketak egingo dira:

  • Triana zubiak zirkulazioaren noranzko bakarra izango du, hiriaren erdialderantz. Zubitik jaistean, ibilgailuek eskuinerantz jo beharko dute Florida kaletik jarraitzeko (Salburua auzorantz), edo Estibalizko Andre Mariaren hiribidera desbideratu, Eduardo Belasko kaletik Herrandarren kalera joateko. Eduardo Belasko kaleak noranzkoa aldatuko du lehen kale-zatian.
  • Herrandarren kalea eta Florida kalea itxita geratuko dira alde batetik, eta bi noranzkoak izango dituzte azken zatietan: Herrandarren kaleak, Florida kaletik Eduardo Belasko kalera bitartean; Florida kaleak, Joan XXIII.aren kaletik eta Herrandarren kalera bitartean
  • Aiala Kantzilerraren kaleak zirkulazioaren noranzkoa aldatuko du Herrandarren kaletik Joan XXIII. aren kalera bitartean

Tranbiako lanak eta trafiko aldaketa hauek direla eta, Eduardo Belasko kaleko 1.era aldatuko da TUVISAk Herrandarren kaleko 4.ean duen geltokia.

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: , ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  7 maiatza 2018 13:05

 

 

 

 

 

 

 

Gaur goizean hasi dira lanak Francisco Leandro Viana kalean (Txagorritxu) lurrazaleko aparkaleku berria eraikitzeko. Arabako Unibertsitate Ospitalea handitzeko lanak direla eta galdutako lekuak konpentsatzea da obraren xedea. Lanak joan den azaroan esleitu baziren ere, gaur arte ezinezkoa gertatu da hastea, neguan euri ugari eta eguraldi txarra egin duenez lurra heze baitzegoen. Hori dela kausa, makinek ezin zuten lan egin. Gasteizko Udalak Osakidetzarekin batera sustatu du udalaren lursail hori aparkalekurako egokitzea.

 

 

 

 

 

 

 

Zehazki, 182 ibilgailu aparkatu ahalko dira. Balgorza enpresak egingo du lana, 270.973,11 euroan, eta bi hilabete eta erdiko epea eman zaie horretarako. Espazio Publikoaren Sailak diseinatu duen aparkalekuak ospitalearen inguruan dauden trafiko arazoak konpondu nahi ditu, ibilgailuak zirkulatu eta aparkatzea ahalbidetuko duen parking funtzional baten bidez, eta oinezkoen sarbidea ere erraztuz. Lursailean ahalik eta eragin txikiena izatea nahi da.

Lursailak 5.500 metro koadro ditu. 182 lekuetatik, 171 autoentzat izango dira, lau mugikortasun murriztuko pertsonentzat. Motozikletentzako zazpi leku jarriko dira, eta lau lorategi eremu. Ibilgailuak Francisco Leandro Viana kalearekiko perpendikularrean aparkatuko dira.

Share
Kategoriak: Prentsa oharrak  —  Etiketak: , , , ,   —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  13 apirila 2018 12:26

 

Alkateak datorren asteartean Industria Mahaiaren bileran industrialdeak biziberritzeko jarduerak errepasatuko ditu

INDUSTRIARI LAGUNTZEKO PLANAREN EBOLUZIOA

Urtaranen gobernuak 68.999,93 euro inbertituko ditu Arkatxa kaleko zoladura sendotzeko, Oreitiasoloko industrialdean. Lanak Yarritu SA enpresari esleitzea onetsi du gaur goizean Tokiko Gobernu Batzarrak; hasierako aurrekontua 87.752,68 euro zen, eta hilabetean gauzatuko dira. Esleipendunak lizitazio-prezioaren % 21,37 jaitsi du. Industriari Laguntzeko 2017-2020 Planean sartutako neurria da. Udalak 3.733 metro koadroko azaleran hartuko du esku, egoera txarrean egonik eragozpen handiak sortzen baititu ibilgailuen zirkulazioan.

Gaur adjuditutako lanak Industriari Laguntzeko 2017-2020 Planaren ildo estrategiko nagusietako baten parte dira: industrialdeak biziberritzea. Ildo horretan aurreikusitako lehen inbertsio multzoa 1.439.293 eurokoa da, eta zatirik handiena aktibatuta dago.

Iazko azaroan kontratatu ziren lehen lanak, Larragana kaleko erdibitzailea sendotzeko, 14.034,09 euroan. Aurten bi jarduera garrantzitsu jarri dira abian Ehari-Gobeuko industrialdean: Bitorialanda kaleko zoladura sendotzeko kontratua, martxoaren 26an 164.127,77 euroan esleitu zena, eta Bitoriabidea kalea eraberritzeko lanak, Tokiko Gobernu Batzarrak hurrengo astean esleitu zuena, 145.344,45 euroan.

Orobat, Gasteizko industrialdeetako kaleen seinaleztapen horizontala berritzeko lanak kontratatzeko dosierra onetsi zen martxoan. Hobekuntza horiek laster esleituko dira, eta 399.566 euroko aurrekontua dute. Industrialde guztietan egingo den esku-hartze horrek eta aipatutako gainerako lanek 810.825 euro egiten dute.

Laster antzeko lanak kontratatuko dira Jundiz eta Zorrolleta kaleetarako, Industria Postontzian jasotako eskabideen arabera ezarritako lehentasunen hurrenkeran.  Hain zuzen ere, datorren asteartean, apirilak 17, Industria Mahaia egitekoa den bileran errepasatuko ditu alkateak industrialdeak biziberritzeko jarduera horeiek, baita alorrarekin lotutako beste alderdi batzuk ere.

Share

Aurrekoak »