Prentsa Oharren banner

Beste pausu bat eman da hirigune historikoa berroneratzeko estrategia koordinatuko duen “Casco Bizia” bulegoa martxan jartzeko

21 Zabalgunearen kontseiluak herritarrei laguntzeko “Casco Bizia” bulegoa handitzeko obren lizitazioa onetsi du gaur. 105.414 euroko lizitazio-aurrekontua du, eta 4 hilabeteko gauzatze-epea.

21 Zabalgunea Erdi Aroko hirigunea berroneratzeko eta biziberritzeko estrategia ezarri eta garatzen ari da, udalaren hainbat sailekin, auzo-elkarteekin eta gizarte-eragileekin koordinatuta. Ildo horretako ekintzetako bat dugu 21 Zabalguneak auzoan duen “Casco Bizia” bulegoa indartzea eta zerbitzu gehiagoz hornitzea, bizilagunei hurbileko arreta eskaintzeko eta aipatutako estrategiaren kudeaketa integrala egiteko gune gisa. Horretarako handitu egingo da bulegoak Pintore kaleko 45.ean duen aretoa, elkarteak berak areto horren ondoan — Pintore kaleko 43an— duen aretoa gehituta. Gune berri horretan teknikariek eta herritarrek osatutako hirigune historikorako mahaiak lan egin eta jardungo du, bestelako jarduera osagarrietarako ere izateaz gain.

Alkateak Aldabeko Auzogunean aurkeztu zuen, 2021eko apirilaren 21ean, Erdi Aroko hirigunea berroneratzeko estrategia partekatu hau, eta iragarritako ekintzetako bat izan zen bizilagunei eta inplikatutako agenteei arreta eskaintzeko, koordinatzeko eta kudeatzeko gune bat izatea.

Pintore kaleko 43.eko aretoak 76 m2 inguru eraiki ditu, eta gune gardena da, askotariko jarduerak egiterik izan dadin, besteak beste, elkarrekin lan egitea eta jardutea, hirigunearen berrorenaratzearekin lotutako estrategia eta proiektuak diseinatu, jarraitu eta ebaluatzeko. Komun egokitua izango du, eta instalazioak (klimatizazio, aireztapena, hornikuntza, elektrizitatea…) Pintore kaleko 45.eko instalazioekin bateratuko dira.

 

Share

21 Zabalguneak amaitu ditu Adurtza eta San Kristobal auzoetako eraikinen aurretiazko azterlanak,  Agree europar proiektuaren barruan

 

Orain arte 60 jabe-erkidegorekin jarri da harremanetan.

 

21 Zabalgunea SAk amaitu ditu birgaitzerako eraikin tipologien araberako aurretiazko azterlanak Adurtza eta San Kristobal auzoetan, AGREE europar proiektuaren barruan, eta 60 jabe-erkidegorekin jarri da harremanetan.

MODEL aldi baterako enpresa-elkarteari esleitu zitzaizkion azterlan horiek lehiaketa publiko bidez. Adurtza eta San Kristobal auzoetan 1980. urtea baino lehen egindako 160 bizitegi-eraikin kolektibo sartu dira, inguratzailea eta irisgarritasuna hobetzeko beharra baitute.

Eraikinak moten arabera sailkatu ondoren, erakin bakoitzeko fitxa bana egin da, eta bertan honakoak jaso dira: birgaikuntza energetikorako eta irisgarritasuna hobetzeko konponbide bati buruzko informazioa, horien artean, laneko material kopurua eta lanen zein lotutako kostuen (lizentzia, tasak, teknikarien ordainsariak, BEZ, etab.) zenbatespen ekonomikoa.

Informazio hori oinarri izango da partikularren arteko solaskidetzarako eta jabe-erkidegoetan akordioak lortzeko, behin betiko proiektu teknikoak kontratatu aurretik, geroago lanak egin daitezen.

 

Hurrengo pausuak

21 Zabalguneak birgaitu aurretiko eraikin tipologien araberako azterlanak berrikusi ondoren, Agree proiektuaren egungo egoeraren berri emango die Adurtza eta San Kristobaleko auzo-elkarteei eta auzo horietako jabe-erkidegoak kudeatzen dituzten finka-administratzaileen ordezkariei. Ondoren, bilerak egingo dira jabe-erkidegoekin, eta hainbat ekimen baloratuko dira, harremanetan jartzerik lortu ez den erkidegoei informazioa helarazteko.

21 Zabalgunea orain 60 jabe-erkidegoren ordezkariekin jarri da harremanetan (horietako 7 finka-administratzaileak); guztira 600 etxebizitza dira, aztertutako eremuko etxebizitzen % 40a gutxi gorabehera.

Share

Gasteizek babes ofizialeko etxebizitzetarako berreskuratu ditu erabilgarri jartzeko adostutako lursailetako bi

21 Zabalguneak jabeekin adostu zuen 2009tik geldirik zeuden lursail batzuk itzultzea, eta gaur bi lursail esleitu ditu, bat Larreinen, 2,1 milioi euroan, eta beste bat Aretxabaleta-Gardelegin, 2,8 milioian

 

2020ko irailean adostutakoari jarraituz berreskuratu bi lursailen esleipena onetsi du gaur 21 Zabalgunearen kontseiluak; izan ere, duela hamarkada batetik geldirik zeuden babes ofizialeko etxebizitzetarako zenbait orube erabilgarri jartzea adostu zuen. Sozietatearen barruko akordio “historikoak” EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta Elkarrekin taldeen aldeko botoak lortu zituen.

Zehazki, Larreingo lursail baten salmenta esleitu du gaur, 2,1 milioi euroan, eta Aretxabaleta-Gardelegiko beste batena, 2,8 milioian.

UNECAren bitartez lortutako akordioak 24 milioi eurotik gorako irabaziak ekarriko dizkio udal sozietateari, 13. eta 19. sektoreetako lursailak lehiaketa publikoaren bidez salduta.

21 Zabalguneko zerbitzu teknikoek azaldu dutenez, akordioak “urte askotan ezin konponduriko arazo” bat desblokeatu zuen. “Aurkeztutako eskaintzak onuragarriak dira 21 Zabalgunearentzat, formula horren bidez lursailen jabetza udal sozietatearen eskuetara itzultzen delako eta sozietateak aukera duelako horiek esleitzeko beste prozesu batzuk egiteko aurrekoez bestelako baldintzetan, denbora-tarte honetan aldatu egin baita babes ofizialeko etxebizitzak saltzeko baldintzei buruzko araudia”.

Gainera, lursailen salmentatik lortzen den dirua hiriko auzoen biziberritzea sustatzeko erabiliko da.

Orobat, 10. sektorean beste lursail bat saltzeko lehiaketa egitea onetsi du 21 Zabalgunearen kontseiluak.

 

Share

Beste bost etxebizitza prestatuko ditu Urtaranek gobernuak etxebizitzarik gabe dauden pertsonentzat

21 Zabalguneak Gizarte Politiken Sailarekin batera kudeatzen duen programa bereziaren parte dira; 9 etxebizitza prestatu ziren joan den urtean, eta aurten beste lau prestatzea aztertzen ari da.

 

21 Zabalguneari 125.000 euroko transferitzea egitea onetsi du gaur Tokiko Gobernu Batzarrak, hiriko hainbat lekutan dauden bost etxebizitza eraberritu eta prestatzeko, sozietate horrek Gizarte Politiken Sailarekin batera etxebizitzarik ez duten familientzat kudeatzen duen programa berezira bil daitezen.

Joan de urtetik, dagoeneko bederatzi etxebizitza prestatu ditu Udalak halako familientzat. Gaur onetsi den transferentziari esker prestatuko diren bost etxebizitzak gehituko zaizkie bederatzi horiei, eta beste lau etxebizitza ere aztertzen ari da 21 Zabalgunea, halako familien eskura jartzeko aukerak ikusteko.

Programako 18 etxebizitza horiez gain, gazteentzako, Alokabiderentzako eta gizarte-zerbitzuentzako hainbat etxebizitza-multzo prestatzeari ekin zion Urtaranen gobernuak aurreko agintaldian.

 

Share

Bere jardueraren balantzea, emaitzak eta ildo estrategikoak jaso ditu 21 Zabalguneak oroitidazkian

Hirigintza-sozietatearen finantza-egoera nabarmendu da: lehen aldiz, urte askoan, ez du galerarik izan eta balantzea onbideratu da

 

MEMORIA__EUS

Bere jardueraren balantzea, emaitzak eta ildo estrategikoak jaso ditu 21 Zabalguneak 2020ko oroitidazkian. Udal sozietateak aurkeztu duen lehena izan da, eta gaur aurkeztu zaio administrazio-kontseiluari.  Ana Oregi lehendakariak azaldu duenez, “erradiografia argia eta irisgarria da, bizitzan zehar bere funtsa eta helburuak birdefinitu dituen eta gaur egun hiri-eredua aplikatzean pieza estrategiko bihurtu den erakunde horren xedea eta zifra handiak ulertzeko. Hiri-ereduan konpromiso soziala, ingurumenarekikoa eta ekonomikoa bildu nahi ditu, nazioarteko posizionamendua eta gure etorkizunarekiko erantzukizuna, klima-aldaketaren eragina minimizatuko duten ekintzen alde eginez, eta beharrezko trantsizio energetikoa ahalbidetuz”.

21 Zabalgunearen jarduera-eremuari buruzko informazio zehatza jasotzen du argitalpenak, eta, orobat, gobernu-organoen eta langileen zerrenda, eta sozietatearen jardunaren inguruko txosten xehatua, kapitulu hauetan egituratuta: Etxebizitzak berritu eta birgaitzea, gizarte-ekintzen garapena, sozietatearen ondarearen kudeaketa, hirigintza-jarduerak, azterketa- eta berrikuntza-ildoak eta jarduera publikoa.

Gainera, atal zehatz bat eskaintzen die oroitidazkiak 21 Zabalgunearen urteko kontuei. Lehenengo aldiz, ez du galerarik izan, eta balantzea onbideratzea lortu du.

 

Kontu onbideratuak

Hain zuzen ere, Ana Oregik kontseilariei azaldu dienez, 2020ko kontuak bereziki onak izan dira. Izan ere, behin betiko onespena eman zaio Salburua eta Zabalgana birpartzelatzeko proiektuari, eta horretatik atera diren lurzatiak erregistratzeko aukera eman du horrek, dagozkien aprobetxamendu-gehikuntzekin. 9.000 etxebizitza baino gehiago egiteko lurzorua bereganatuko du 21 Zabalguneak auzo horietan, eta, urte askoan, eraikitzeko beste lursail batzuk kontsumitzea ekidingo da hartara. Gainera, auzo horietako konpentsazio-batzarrak likidatu dira, eta zor zizkioten urbanizazio-kuotak kobratzeko aukera eman dio horrek 21 Zabalguneari.

Aparteko egoera hori dela eta, 42.557.375,70 euroko mozkina lortu da; funtsean, dentsifikazio berritik sortutako lurzatiak kontabilizatzearen ondorioz.

Irabazi hori dela medio, aurreko ekitaldietako emaitza negatiboekin bukatu da, 8.477.252,29 euro metatzen baitzituzten. Hau da, 21 Zabalguneak ez du jada galerarik, aurreko urteetan bezala.

Bankuekin zituen zorrak murriztea ere lortu du sozietateak; 6,7 milioi euro murriztu ere. 2019an 38.957.992,57 euro zor izatetik 2020an 32.246.795,41 euro zor izatera igaro da.

Bestalde, sozietatearen funts propioak 17 milioi euro hazi dira (157.406.728,12 eurotik 174.464.986,43 eurora). 21 Zabalgunearen kaudimena erakusten du horrek: balantzean, funts propioak dira % 84tik gora, eta pasiboa, berriz, ez da % 16ra iristen.

 

 

Etorkizuna ulertzeko modu berri bat

Ana Oregik nabarmendu duenez, “21 Zabalgunearen ekintzen helburua berehalako etorkizuna ulertzeko beste modu bat lortzea da, Europako hirietako joerak aintzat hartuta. Izan ere, haiekin partekatzen ditugu arazo batzuk, baina baita irtenbideak ere: hiri-birgaitzea funtsezkoa da energia-eraginkortasunerako. Ziur baikaude energia-eraginkortasunerako eta emisioak murrizteko potentzial handiena etxeetan dagoela, merkataritza txikian, komunitatean, auzoan, mugitzeko eta kontsumitzeko ditugun moduetan”.

 

Horrela, bada, klima-aldaketaren kontrako borrokan zentratzen du 21 Zabalguneak bere ikuspegia, hiriko auzo zaharrenetako —Alde Zaharreko eta urrezko auzoetako— eremu publikoak eta eraikinak birgaitzeko azterlan eta planak oinarritzat hartuta. “Hiri-eredu horretan koherentzia ere kontuan hartzen dugu, ordea, eta, horrela, Gasteizen aspalditik burutzeke genuen zeregin bat bukatu dugu aurten: Salburua eta Zabalgana aldetik nola hazi nahi dugun zehaztea —albait lurzorurik gutxien kontsumituz eta komunitatea, auzo-bizitza sor dadila ahalbidetuz, hiriko espazio eta eremuak barrutik josiz. Gehien behar duten familia eta eraikinetara iristeko birgaitze-laguntzak birplanteatzea; Alokabide, Gurutze Gorria eta gure gizarte-zerbitzuekin edo bestelako erakunde batzuekin garatzen dugun lankidetza indartzea egoera zaurgarrienean dauden familiei etxebizitzak eskaintzeko eta Etxebizitza Behatokia finkatzea dira, besteak beste, aurten abiatu ditugun erronketako batzuk, eta ilusio handiz abiatutako zikloa da 21 Zabalgunearentzat”, nabarmendu du Ana Oregik.

 

Share

Udalak Gure Txokoa jarri du salgai eta 21 Zabalgunea eta Gilsa Zulueta jauregira eramatea aztertzen ari da

Udal gobernuak lehiaketa egingo du lursaila eta bi eraikuntza 3,8 milioi euroan saltzeko

 

Tokiko Gobernu Batzarrak Gure Txokoa saltzeko lehiaketa egitea onetsi du gaur; Gure Txokoa, egun, 21 Zabalgunea eta Gilsa sozietateen egoitza da. Udalaren txosten teknikoaren arabera, lursaila 3.895.304 euroan dago balioetsita.

Lursailak 1.855,28 metro karratuko azalera du eta bi eraikuntza daude bertan: eraikin nagusia 498,26 metro karratuko lurzati batean —portxea barne— eta guztira 1.627.38 metro karratuko azalera eraikia; eta eraikin osagarri bat 84 metroko lurzati batean, guztira 204 metro karratuko azalera eraikiarekin. Gaur egun erabilera tertziarioa du.

Gorka Urtaran alkateak iragarri duenez, udal gobernua aztertzen ari da eraikuntzaren salmenta esleitu ondoren 21 Zabalguneako eta Gilsako langileak Zulueta jauregira lekualdatzeko aukera eta, horrela, Senda ibilbideko eraikin enblematiko hori berreskuratzea. “Jauregira aldatzearen beharrak eta bideragarritasuna aztertzen ari dira bi sozietate horiek . Alternatiba ona izango litzatekeela uste dut, kontuan hartuta, gainera, agian Amvisa lehiaketara aurkeztuko dela, eta, esleipendun suertatuko balitz eta Gure Txokoa hartuko balu, Amvisako langileek beste leku batera aldatzeko planteatutako beharrari erantzuna emango litzaiokeela”, esan du alkateak.

Amvisa edo beste lizitatzaile bat esleipendun suertatu eta Gure Txokoa erosten duenean, udal sozietateak lekualdatuko lirateke; orain lekualdatze horien bideragarritasuna aztertzen ari dira.

Zulueta jauregia erabiltzen hastea Erdigunerako Masterplanean jasotako proiektuetako bat da. Hasiera batean beste erabilera batzuk baloratu eta sustatu ziren Gasteizko Senda ibilbideko eraikin horretarako, baina Urtaranen Gobernuak 21 Zabalgunea eta Gilsa hara eramatea ari da aztertzen orain, helburu bikoitzarekin: eraikin enblematiko bati garrantzia ematea haren narriadura geldiaraziz, eta bi udal sozietateak berrindartzea nazioarteko politika eta estrategiekin bat datozen proiektu estrategikoen bidez, hala nola, energia-erangikortasunean oinarrituta hiria birgaitzea eta industrialdeak biziberritzea.

Udal gobernuaren planek urtebete beharko dute gutxienez hezurmamitzeko, hori baita Gure Txokoaren lizitazioa eta esleipena izapidetu ahal izateko beharko den denbora, bai eta Zulueta egokitzeko ere, 21 Zabalguneako eta Gilsako langileak hara eramatea erabakitzen bada. Nolanahi ere, alkateak gogorarazi du Zulueta jauregia osorik babestutako eraikina dela, eta, beraz, barruko eta kanpoko itxura zein lorategiarena mantendu beharra dagoela.

 

 

Share

21 Zabalgunea aurretiazko azterlanak egiten hasi da Adurtza eta San Kristobaleko eraikinen inguratzailea hobetzeari begira

 

Orain arte 28 jabe-erkidegoen ordezkariekin jarri dira harremanetan, zeinek 265 etxebizitza batzen baitituzte.

 

21 Zabalgunea SA birgaitzerako eraikin tipologien araberako aurretiazko azterlanak lantzen hasi da Adurtza eta San Kristobal auzoetan, AGREE europar proiektuaren barruan. MODEL aldi baterako enpresa-elkartea gertatu da lan horiek egiteko lehiaketa publikoaren esleipenduna, eta dagoeneko hasi da proiektuaren barruan sartutako eraikinak bisitatzen.

AGREE proiektuan zedarritutako eremuan Adurtza eta San Kristobal auzoetan 1980. urtea baino lehen egindako 160 bizitegi-eraikin kolektibo sartu dira, inguratzailea eta irisgarritasuna hobetzeko beharra baitute.

AGREEk planteatzen du birgaitzerako aurretiazko azterlanak egitea hautatutako eraikin-multzoetarako, esku-hartzeen kostua gutxi gorabehera zenbatekoa den jakinda jabe-erkidegoek errazago erabakitzerik izan dezaten behar diren birgaitze-lanak egin ala ez.

Informazio horrek erraztu egingo luke jabekideen erkidegoetan akordioak lortzea, behin betiko proiektu teknikoak kontratatu aurretik, geroago lanak egiteko.

Adurtza eta San Kristobaleko eraikinek ezaugarri ezberdinak dituzte tipologien arabera, kanpoaldeko inguratzailea (fatxada eta estalki motak) eta eskailera-zuloa nolakoak diren kontuan hartuz, eta kasu zehatz bakoitzari egokitutako aurretiazko azterlanak egin beharra dago.

Eraikinak moten arabera sailkatuko dira, bakoitzeko fitxa bana eginez, lanen zein lotutako kostuen (lizentzia, tasak, teknikarien ordainsariak, BEZ, etab.) zenbatespen ekonomikoa barne.

Bestetik, 21 Zabalguneak jabe-erkidegoen ordezkariekin harremanetan jartzen jarraitzen du, proiektuaren berri emateko. Orain arte 28 jabe-erkidegoen ordezkariekin jarri dira harremanetan, zeinek 265 etxebizitza batzen baitituzte.

 

 

Share

Erabiltzen ez zen lursail berreskuratu bat saldu du 21 Zabalguneak, 2,2 milioi euroan, eta beste bat salgai jarri, Larreinen

Bestalde, Aretxabaleta-Gardelegiko 4 lursail jarriko ditu salgai udal sozietateak.

 

13 sektoreko (Larrein) RC-11 lursaila 2,2 milioi euroan Najera Novoa enpresari saltzea onetsi du gaur 21 Zabalgunea sozietatearen kontseiluak. Bi etxebizitza-dorre egongo dira lursail horretan;  guztira, babes ofizialeko 80 etxebizitza izango dira —76 hiru logelakoak eta 4 bi logelakoak—.  Horrez gain, Larreineko beste lursail bat salgai jartzea ere erabaki du kontseiluak, 2,1 milioi euroko prezioan.

Irailean iragarritako akordioaren parte dira bi lursail horiek; Larrein eta Aretxabaleta-Gardelegin hamaika lursail berreskuratu zituen Udalak horri esker, babes ofizialeko etxebizitzak egiteko. Izan ere, geldirik egon dira azken hamarkadan.

PNV, PSE-EE, PP eta Elkarrekin taldeek lortutako akordio hark 24 milioi eurotik gorako irabaziak ekarriko dizkio udal sozietateari, 13. eta 19. sektoreetako lursailak lehiaketa publikoaren bidez saltzen direlarik. Elkarrekin taldeak proposatuta, eta udal gobernuaren eta PP taldearen babesa tarteko, lursailen salmentatik lortzen den dirua hiriko auzoen biziberritzea sustatzeko erabiliko da.

21 Zabalguneko zerbitzu teknikoek bere garaian azaldu zutenez, akordioak urte askotan ezin konpondu izan den arazo bat desblokeatzen du. Aurkeztutako eskaintzak onuragarriak dira 21 Zabalgunearentzat, formula horren bidez lursailen jabetza udal sozietatearen eskuetara itzultzen delako eta sozietateak aukera duelako horiek esleitzeko beste prozesu batzuk egiteko.

 

Lau lursail salgai, Aretxabaleta-Gardelegin

Bestalde, Aretxabaleta-Gardelegiko lau lursail salgai jartzea erabaki du 21 Zabalguneak —deialdi publikoaren bitartez—. 150.000 eurotik 174.600 eurora artekoak izango dira hasierako prezioak, bakoitzaren aprobetxamendu urbanistikoaren arabera.

 

Share

Gaur amaituko du Gasteizek ordaintzeke dauden etxebizitza-birgaikuntzarako laguntza guztiak ordaintzen

Orotara 1,8 milioi euro ordaindu ditu, eta ia 2.000 familiarengana iritsi dira horiek

 

21 Zabalguneak gaur amaitu du etxebizitzak birgaitzeko laguntzak ordaintzen hori eskatu duten ia 2.000 familiei. Orotara, udal sozietateak 1.882.983,84 euro ordaindu ditu abenduan, Gorka Urtaran alkateak astero egin ohi duen prentsaurrekoan baieztatu duenez.

Joan den azaroan onetsi zuen 21 Zabalgunearen Kontseiluak obra amaierako agiria aurkeztua zutelarik ordaintzeke zeuden laguntza guztiak ordaintzea, 2018ko deialdira artekoak (hori barne).

Zehazki, 2018ko 1.566 eskabide ordaindu dira (1.421.272,00 euro guztira),  2017ko 242 eskabide, (302.405,29 euro), 2016ko 57 eskabide (127.325,91 euro) eta 2012-2015 aldiko 19 eskabide (31.980,64 euro).

Hartara, obra-amaierako ziurtagiria aurkeztua zutelarik kobratu gabe zeuden pertsona eta erkidego guztien laguntzak estali ditu udal sozietateak, dirulaguntza jasotzeko ezinbestekoa baita agiri hori.

 

15,9 milioi balioa duten obrak

Alkateak nabarmendu duenez, familiei etxebizitzak birgaitzen eta mantentzen laguntzeaz gain, horrelako ekintzek eragin garrantzitsua dute tokiko ekonomian.

Izan ere, abenduan ordaindu diren 1,8 milioi euro horiek 15,9 milioi euroko balioa duten obrak “mugitu” dituzte, lizentziak barne. Horri BEZagatik sortutako ia 2 milioi euro (1,6 milioi zehazki) gehitu behar zaizkio.

Udalaren laguntzarekin familiek egiten dituzten inbertsio horiek eragin biderkatzailea dute, jarritako laguntzaren ia halako 10, eta bultzada garrantzitsua ematen diote tokiko jarduera ekonomikoari“, azpimarratu du alkateak, eta gogoratu du bere gobernuaren helburu nagusietako bat dela eraikin eta etxebizitzak energia-eraginkortasuna kontuan hartuz birgaitzea.

 

Igogailua berritzea, EIT eta estalkiak zein fatxadak birgaitzea

Obra-amaierako ziurtagiria aurkeztu duten lan gehienak igogailua berritzeko (% 40), EITetarako (% 19,8), inguratzaileak eta estalkiak birgaitzeko (% 10,5) eta ataria irisgarri egiteko (% 8,4) izan dira.

 

 

Share

Udalak eta jabeek azken urratsa egin dute Salburuko eta Zabalganeko ekipamendu eta etxebizitzarako plana aktibatzeko

Gaur goizean sinatu dituzte hitzarmen-batzar bakarra eratzeko eskriturak, zeinak auzo horiek birdentsifikatzeko akordioaren oinarria baitira

Proiektua mugarria da Salburuko eta Zabalganeko hirigintza garapenerako, 2 milioi metro koadrotik gora desblokeatzea baitakar; 170 lursailetik gora eta berrehun jabe daude inplikatuta.

Gorka Urtaran audioa

Urtaranen gobernuak eta Salburuko eta Zabalganeko lurren jabeek azken urratsa egin dute Gasteizko auzo horietako ekipamendu eta etxebizitzarako plana aktibatzeko, hau da, birdentsifikatzeko akordioa gauzatzeko. Izapide hori eginda, datozen hilabeteetan idatziko da urbanizazio-proiektua, etxebizitza berriak eraiki ahal izateko. Urtaranen gobernuak eta lursailen sustatzaileek lotu duten akordioaren arabera, Udalarentzat izango dira hirigintza aprobetxamenduen guztien (9.750 etxebizitza) bi heren (6.500 etxebizitza inguru), 21 Zabalgunearen bitartez.

Hain zuzen ere, gaur goizean sinatu da ekipamendu eta etxebizitzarako planari dagokion urbanizatzeko programa (Salburua-Zabalgana HJP) gauzatzeko Jardute Bakarreko Unitateko hitzarmen-batzarra eratzeko eskritura, eta zuzendaritza-kontseilua izendatu.

Udalaren aldetik, alkate Gorka Urtaranek, 21 Zabalguneko lehendakari Ana Oregik, zinegotzi César Fernández de Landa eta Miren Fernández de Landak, Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari Miguel Ángel García-Frescak, eta 21 Zabalguneko kudeatzaile Jorge Ozcarizek sinatu dituzte agiriak.  Partikularren ordezkari, Carlos Fernández de Nograrok, Ramón Sáenz de Valluercak, Sergio Ruiz de Azúak, Alfredo Gutiérrezek eta Aitor Muñoak sinatu dute.

Aurretik, birpartzelatzeko proiektua onetsi zen 2019ko irailean, eta prozesu osoa arautuko duen hitzarmena.

2 milioi metro koadro desblokeatzea

Salburua eta Zabalgana birpartzelatzeko behin betiko proiektua Salburuko eta Zabalganeko 13 sektoretako jabeekin lortutako akordioaren emaitza da. Bi eremu horien hirigintza berrantolatu da, eta horrek eraikuntza biziberrituko du hiriko alderdi garrantzitsu horietan, irizpide argi batekin: “lurraren kontsumo  justifikatu gabea eragotzi, hiria barrurantz hazarazi, hiria trinkoago eta iraunkorrago bihurtu eta zerbitzu publikoen eraginkortasuna hobetu, populazioaren masa kritikoa handituko baita. Akordioak hiri-bilbeari jarraitutasuna ematea ahalbidetuko du, hartara giza eskalako hiria eginez“, nabarmendu du Gorka Urtaran alkateak.

Atxikipen eta birpartzelazio behin betiko proiektua —Salburuko eta Zabalganeko birdentsifikazioaren ondorio dena— mugarria izango da Salburuko eta Zabalganeko hirigintza garapenerako, 2 milioi metro koadrotik gora desblokeatzea baitakar; 170 lursailetik gora eta berrehun jabe daude inplikatuta.

Lizentziak aktibatzeaz gain, 21 Zabalguneak 4 milioi euro pasa berreskuratu ahal izan ditu izapide urbanistiko horri esker, sektoreen likidazioei dagozkienak.

2016ko udan eman zitzaion hasierako onespena proiektuari. Ondoren, jakinarazpen eta alegazio prozesua etorri zen, eta onartutako alegazioak kontuan hartuz egokitu zen dokumentu konplexu hori. Azkenik, Udalak eta jabeek ontzat eman agiria, zeina 2019ko irailean onetsi baitzuen behin betiko Urtaranen gobernuak.

Gaur eratu den batzar bakarra arduratuko da etxebizitzak eraiki aurreko urbanizazio-obrak egiteaz.

Share